Vị trí hiện tại: Trang chủ > Ác Hán
|
|
Ác Hán

Ác Hán

Thể loại : Quân Sự , Lịch Sử
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 19-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Xuyên qua , sống lại ...
Lại thành đứa con của Đổng Trác. Bất quá nhớ rõ trong Tam Quốc Đổng Trác làm gì có con? Đây là chuyện gì?
Ấn tượng với Đổng Trác là một mãnh tướng cùng việc tranh giành nữ nhân cùng Lữ Bố
Tuy rằng dũng mãnh, cuối cùng cũng mất đầu.
Sau đó một nhà già trẻ bị mãnh tướng huynh chém đầu, nãi nãi bạc đầu, bà nội đều bị Hoàng Phủ Tung chém đầu.

Ta nên làm gì bây giờ?
Ta không tạo giấy, không hiểu hỏa dược, chứ đừng nói chi là kỹ thuật cao thâm. Ta chỉ là một rừng phòng hộ viên nho nhỏ, lại xuyên qua vào một gia hỏa xấu xí vô cùng.
Cha cho ta là yêu quái, mọi người cho ta là mãnh thú và căn nguyên của tai họa, ngoại trừ nãi nãi,bà nội cùng với tỷ tỷ...
Ta muốn sống sót, vì nãi nãi, bà nội không bị khảm đầu, ta muốn trước hết giết Hoàng Phủ Tung; có năng lực cải biến lịch sử? Hết thảy những gì ta làm, đều là vì được sống sót, vì người ta yêu mến sống sót.
Chương 1: Sống lại
Chương 2: Ấu tử Đổng Trác
Chương 3: Trời sinh lực vương
Chương 4: Sát nhân ca
Chương 5: Dục vọng - Một người địch vạn
Chương 6: Phục Di bảo khố
Chương 7: Kim Thành Phá Thương
Chương 8: Đại tỷ
Chương 9: Lôi Cổ Úng Kim Chùy
Chương 10: Sư Tông Thú
Chương 11: Mã Nô Tiểu Thiết
Chương 12: Tâm tư
Chương 13: Giết chóc(1)
Chương 14: Giết chóc(2)
Chương 15: Quan Nhị Ca làm sao bây giờ
Chương 16: Sở vi hà lai
Chương 17: Cầu quan
Chương 18: Phóng trường tuyến
Chương 19: Tâm tư Lục Y
Chương 20: Đám hỏi Vệ gia
Chương 21: Xao sơn chấn hổ
Chương 22: Giết người
Chương 23: A Sửu tương tuy
Chương 24: Tây Bộ Đô Úy
Chương 25: Hoàng Hà cửu khúc
Chương 26: Yến vô hảo yến
Chương 27: Ngựa chấn Kim Thành(1)
Chương 28: Ngựa chấn Kim Thành(2)
Chương 29: Ngựa chấn Kim Thành(3)
Chương 30: Người ở hiểm cảnh
Chương 31: Tái kiến tỷ tỷ
Chương 32: Danh câu Tượng Long
Chương 33: Tiến thoái lưỡng nan
Chương 34: Cự Ma Nhi
Chương 35: Phá Khương khó khăn
Chương 36: Thẳng tiến Hàn Cửu Khúc
Chương 37: Tái ngộ Bùi Nguyên Thiệu
Chương 59: Trung Nguyên vô chiến sự(1)
Chương 60: Trung Nguyên vô chiến sự(2)
Chương 61: Tang nữ Đổng Trác
Chương 62: Trở mặt thành thù
Chương 63: Thiếu nguyên Bồ Nguyên(1)
Chương 64: Thiếu nguyên Bồ Nguyên(2)
Chương 65: Phụ tử Nhất Nặc(1)
Chương 66: Phụ tử Nhất Nặc(2)
Chương 67: Cự Ma Sĩ(1)
Chương 68: Cự Ma Sĩ(2)
Chương 69: Vũ phu vô danh
Chương 70: Cơn giận bỉ phu
Chương 71: Duyên sâu duyên nông
Chương 72: Thái Bình giáo đồ
Chương 73: Vô tình gặp nơi hoang dã
Chương 74: Phi Bạch tuyệt luân
Chương 75: Tái chiến Khăn Vàng
Chương 76: Hối tiếc không kịp
Chương 77: Mỗi người một ngả
Chương 78: Đường đi gập ghềnh
Chương 79: Lý Nho chi mưu
Chương 80: Phó Dĩ Ngô
Chương 81: Lưu Môn huyết án
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top