Vị trí hiện tại: Trang chủ > Ám Vệ Khuynh Quốc
|
|
Ám Vệ Khuynh Quốc

Ám Vệ Khuynh Quốc

Thể loại : Ngôn Tình , Xuyên Không , Nữ Cường
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 03-08-22   Đánh giá : 8/10 50

Lạc Thiên Nhan là đội trửơng đội đặc công tinh nhuệ của Nước Z, chuyên đi giải quyết các nhiệm vụ trọng đi kèm những nguy hiểm.

Sơ sẩy đến làm nàng trúng đạn, linh hồn xuyên vào cuốn ngôn tình đã đọc, thân xác nhập vô nữ chính Tống Thiên Nhan, không sai đâu là nữ chính, mọi người đều nghĩ nàng may mắn vì xuyên thành nữ chính thay vì nữ phụ và có bàn tay vàng giúp đỡ? No no no, đúng là nữ chính nhưng mà là nữ chính trong truyện ngược, ngược nữa, ngược mãi.

Lạc Thiên Nhan ôm đầu, sao lại cho nàng xuyên vào nữ chính có hoàn cảnh lâm li bi đát thế này, nàng muốn sủng ngọt sâu răng không muốn ngược đâu. Nàng quyết định thay đổi số phận nữ chính, tránh xa nam chính cùng nữ phụ, truy tìm mĩ nam.
Chương 1: C1: Giới Thiệu
Chương 2: C2: Chap 1+2
Chương 3: C3: Chap 3
Chương 4: C4: Chap 4
Chương 5: C5: Chap 5
Chương 6: C6: Chap 6
Chương 7: C7: Chap 7
Chương 8: C8: Chap 8
Chương 9: C9: Chap 9
Chương 10: C10: Chap 10
Chương 11: C11: Chap 11
Chương 12: C12: Chap 12
Chương 13: C13: Chap 13
Chương 14: C14: Chap 14
Chương 15: C15: Chap 15
Chương 16: C16: Chap 16
Chương 17: C17: Chap 17
Chương 18: C18: Chap 18
Chương 19: C19: Chap 19
Chương 20: C20: Chap 20
Chương 21: C21: Chap 21
Chương 22: C22: Chap 22
Chương 23: C23: Chap 23
Chương 24: C24: Chap 24
Chương 25: C25: Chap 25
Chương 26: C26: Chap 26
Chương 27: C27: Chap 27
Chương 28: C28: Chap 28
Chương 29: C29: Chap 29
Chương 30: C30: Chap 30
Chương 31: C31: Chap 31
Chương 32: C32: Chap 32
Chương 33: C33: Chap 33
Chương 34: C34: Chap 34
Chương 35: C35: Chap 35
Chương 36: C36: Chap 36
Chương 37: C37: Chap 37
Chương 38: C38: Chap 38
Chương 39: C39: Chap 39
Chương 40: C40: Chap 40
Chương 41: C41: Chap 41
Chương 42: C42: Chap 42
Chương 43: C43: Chap 41
Chương 44: C44: Chap 42
Chương 45: C45: Chap 43
Chương 46: C46: Chap 44
Chương 47: C47: Chap 45
Chương 48: C48: Chap 46
Chương 49: C49: Chap 47
Chương 50: C50: Chap 48
Chương 51: C51: Chap 49
Chương 52: C52: Chap 50
Chương 53: C53: Chap 51
Chương 54: C54: Chap 52
Chương 55: C55: Chap 53
Chương 56: C56: Chap 54
Chương 57: C57: Chap 55
Chương 58: C58: Chap 56
Chương 59: C59: Chap 57
Chương 60: C60: Chap 58
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top