|
|
Bậc Thầy Phản Diện

Bậc Thầy Phản Diện

Thể loại : Khoa Huyễn , Võng Du
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 19-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Tuyết phi liên thiên xạ bạch lộc, tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên, tầm tần đại đường tiên kiếm truyền, Thủy Hử Tây Du Tam Quốc Chí, Harry Chúa Nhẫn Cướp Biển Caribe, lôi thần cương thiết cùng phục liên, anh hùng mỹ sắc cạnh yêu nhiên, bậc thầy phản diện đến đây!

Đỗ Dự xuyên qua, bản thân mang theo thuộc tính "lang cố cuồng quyến" kèm theo đó là đủ loại cảm bẫy:

1. Phải gia nhập phe phản diện, Boss chết người chết!
2. Phải hãm hại lừa gạt thu được nữ chính, thất bại phải chết!
3. Phải hoàn thành ba nhiệm vụ phản diện, thất bại phải chết!

Lợi ích hoàn thành nhiệm vụ: hệ thống đổi điểm phản diện: có thể đổi kỹ năng, nữ chính! Chuyện xấu làm càng nhiều, kỹ năng tăng cấp càng nhanh!

Đỗ Dự chỉ đành hô lớn không ngượng: Ta muốn làm bốn việc: kẻ thù của vai chính, ma tinh của hiệp nữ, bạn của Boss và nội gian trong kẻ mạo hiểm!

Nguồn: 4vn - Dịch giả: Phiêu
Quyển 1 - Chương 1: Lang cố quyến cuồng
Quyển 1 - Chương 2: Dao thớt thịt cá
Quyển 1 - Chương 3: Đại hội quan khí thu đệ tử
Quyển 1 - Chương 4: Lấy thương đổi thương
Quyển 1 - Chương 5: Điền Bá Quang
Quyển 1 - Chương 6: Vận xui của ni cô
Quyển 1 - Chương 7: Nỗ lực luyện công
Quyển 1 - Chương 8: Nội y đổi linh dược
Quyển 1 - Chương 9: Tịch tà kiếm phổ
Quyển 1 - Chương 10: Mượn lực đánh lực
Quyển 1 - Chương 11: Trộm kêu bắt trộm
Quyển 1 - Chương 12: Lông gà đầy đất
Quyển 1 - Chương 13: Trộm gãy xà nhà
Quyển 1 - Chương 14: Kiếm phổ thật giả
Quyển 1 - Chương 15: Diễn viên phản diện
Quyển 1 - Chương 16: Chí bảo vào tay
Quyển 1 - Chương 17: Lệnh Hồ giá lâm
Quyển 1 - Chương 18: Sư thái tới kỹ viện
Quyển 1 - Chương 19: Tức giận cuồng dâng
Quyển 1 - Chương 21: Bút mai phục động trời
Quyển 1 - Chương 22: Đứng trước sinh tử
Quyển 1 - Chương 23: Ủy thác của Định Dật
Quyển 1 - Chương 24: Thu hoạch lớn lao
Quyển 1 - Chương 25: Hậu phúc sau đại nạn
Quyển 1 - Chương 26: Khúc nhạc tiếu ngạo giang hồ
Quyển 1 - Chương 27: Rửa tay chậu vàng
Quyển 1 - Chương 28: Vu oan kẻ ác
Quyển 1 - Chương 29: Phong ba hiểm ác!
Quyển 1 - Chương 30: Thủ cung sa và đệ đệ
Quyển 1 - Chương 31: Cạm bẫy kiếm phổ giả
Quyển 1 - Chương 32: Khúc Dương truyền nghệ
Quyển 1 - Chương 33: Tiểu tặc chiến hiệp nữ
Quyển 1 - Chương 34: Hiên Viên thái bổ pháp
Quyển 1 - Chương 35: Trúc hải tiên nữ
Quyển 1 - Chương 36: Hổ dữ thịt con
Quyển 1 - Chương 37: Liều mình cứu mẫu nữ
Quyển 1 - Chương 38: Phong vận hiệp nữ
Quyển 1 - Chương 39: Bất Giới hòa thượng
Quyển 1 - Chương 40: Dùng trí đánh bố vợ
Quyển 1 - Chương 41: Một châm lập công
Quyển 1 - Chương 42: Bán đứng
Quyển 1 - Chương 43: Phản diện cứu mỹ nhân
Quyển 1 - Chương 44: Trợ giúp Hướng Vấn Thiên
Quyển 1 - Chương 45: Nghĩa bạc vân thiên
Quyển 1 - Chương 47: Tiếu ngạo vây công
Quyển 1 - Chương 48: Cường địch đuổi giết
Quyển 1 - Chương 49: Đánh chết Ngô Lương!
Quyển 1 - Chương 50: Bọ ngựa chim sẻ
Quyển 1 - Chương 51: Một mình lên phái Hằng Sơn
Quyển 1 - Chương 52: Khiêu chiến phái Hằng Sơn
Quyển 1 - Chương 53: Sư thái theo lão nạp đi
Quyển 1 - Chương 54: Nữ hiệp chiến chưởng môn
Quyển 1 - Chương 55: Nghi Lâm vào tay
Quyển 1 - Chương 56: Đỉnh cao phản diện!
Quyển 1 - Chương 57: Nhạc Bất Quần giá lâm
Quyển 1 - Chương 58: Tà kiếm vô địch
Quyển 1 - Chương 59: Định Nhàn ủy thác

Bình luận

Back to Top