|
|
Bắt Đầu Ta Rút Kiếm Mười Vạn Lần

Bắt Đầu Ta Rút Kiếm Mười Vạn Lần

Thể loại : Huyền Huyễn
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Sưu tầm  Ngày cập nhật : 19-02-21   Đánh giá : 8/10 50

Tần Phong, xuyên qua đi vào Đại Thương thế giới, trở thành Thái Hành Kiếm Tông một đệ tử.

Bởi vì đắc tội tông môn Thánh nữ Lâm Uyển Nhan, bị giam tiến Kiếm Trủng bên trong diện bích hối lỗi.

Vốn cho rằng Tần Phong một đ
Chương 1: Rút kiếm tu luyện hệ thống (1/2)
Chương 2: Hệ thống duy nhất ràng buộc
Chương 3: Tu La Kiếm Tông, Kiếm Cuồng
Chương 4: Một cái có thể đánh đều không có
Chương 5: Kiếm Cuồng chi cuồng
Chương 6: Kiếm gãy chi trừng phạt
Chương 7: Lần thứ một vạn rút kiếm
Chương 8: Nam Vực tuyết bay, tâm so trời giá rét
Chương 9: Luyện Huyết Đường dư nghiệt
Chương 10: Tinh Hải Như Kiếm
Chương 11: Hư Trần: Hoành Kích Vạn Cổ
Chương 12: Thánh Nhân thu đồ
Chương 13: Ý không ở trong lời
Chương 14: Chúng thuyết phân vân
Chương 15: Tông môn điều kiện
Chương 16: Ảnh hưởng tốc độ rút kiếm
Chương 17: Phiền phức tìm tới cửa
Chương 18: Cùng Thánh Nhân đánh cược
Chương 19: Hộ đạo 5000 năm
Chương 20: Huyết Ma Tông
Chương 21: Phệ Thần Huyết Linh
Chương 22: Bạch Kiếm Thần không màng sống chết
Chương 23: Tại Kiếm Trủng rút kiếm, chém giết Thần Cung
Chương 24: Sống sót sau tai nạn
Chương 25: Tìm Huyết Ma Tông
Chương 26: Huyết Ma Tông Đích nội tình
Chương 27: Ta lấy ma huyết nhiễm thanh thiên
Chương 28: Rút kiếm diệt chư tà
Chương 29: Cùng Lý San Linh thẳng thắn
Chương 30: Thức tỉnh pháp tắc (canh hai)
Chương 31: Kiếm đạo phôi thai (ba canh)
Chương 32: Sư huynh ngươi không được? (bốn canh)
Chương 33: Bốn đại thánh địa người tới (canh năm) cảm tạ
Chương 34: Lý San Linh thân thế (canh một)
Chương 35: Xem Thánh Nhân chi chiến (canh hai)
Chương 36: Tấn thăng Đại Thánh thời cơ (ba canh)
Chương 37: Vương Long làm khó dễ (bốn canh)
Chương 38: Mềm không được, tới cứng! (canh một)
Chương 39: Phục Thiên Thánh tử, Vương Viêm (canh hai)
Chương 40: Xin bớt giận, vạn sự dĩ hòa vi quý (ba canh)
Chương 41: Thiên Tú Đại Đế truyền thừa
Chương 42: Thần Cung cảnh cường giả tự bạo
Chương 43: Thiên Tú giai thê xuất thế
Chương 44: Trèo lên Thiên Tú giai thê
Chương 45: Thánh tử? Ta một cước đạp chết! (hôm nay ba canh)
Chương 46: Thiên Tú cung điện
Chương 47: Chân chính truyền thừa (Canh [3])
Chương 48: Bảy vạn lần rút kiếm
Chương 49: Bách Chiến Sinh Linh Thể
Chương 50: Xong việc phất y đi, thâm tàng công cùng tên
Chương 51: Khiếp sợ Kiếm Thánh
Chương 52: Ứng đối thiên kiếp phương pháp
Chương 53: Thiên kiếp tiến đến
Chương 54: Phức tạp, phúc hề họa này?
Chương 55: Đạo Hư cảnh
Chương 56: Cuồn cuộn sóng ngầm
Chương 57: Tụ tập Thái Hành Kiếm Tông (ba canh)
Chương 58: Đâm lao phải theo lao (bốn canh)
Chương 59: Thanh Huyền Kiếm Thánh muốn lấy một địch bảy? (canh năm)
Chương 60: Lấy tâm đúc kiếm, kiếm cao ngất (sáu chương)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top