Vị trí hiện tại: Trang chủ > Bất Diệt Thánh Linh
|
|
Bất Diệt Thánh Linh

Bất Diệt Thánh Linh

Thể loại : Tiên Hiệp
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Tàng Thư Viện  Ngày cập nhật : 19-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Thánh linh chi hồn, tiên đạo luyện thần. 
Muốn được trường sinh, phải lên Thiên Môn (cổng trời)
Đó là một thế giới không ai biết, mặt đất vô tận bị ngăn cách bởi bốn phương rãnh trời. Tiên đạo là tồn tại tối cao, nhưng muốn tu được Tiên đạo phải đi tới Thiên Môn, giác tỉnh thiên phú.
Thiếu niên Vân Phàm độc hành vạn dặm đi tới miếu Khổng Tử.
Hắn không biết mình có đi tới được Thiên Môn không. Hắn chỉ biết không có ý chí kiên cường, không có tín niệm vượt qua muôn lần chết thì sao cầu được Trường Sinh Đại Đạo?
Ta vốn người cõi hồng trần, tu tiên không phải vì phong thần.
Ta mong được trường sinh chỉ là để làm ngôi sao chiếu sáng.
Thế nào là Thánh linh? Thiên địa vạn vật là sinh linh, siêu phàm nhập thánh chính là Thánh linh!
Quyển 1 - Chương 1: Thiếu niên Vân Phàm
Quyển 1 - Chương 2: Chuẩn bị đi xa
Quyển 1 - Chương 3: Vạn lý độc hành
Quyển 1 - Chương 4: Tiên Linh Sư
Quyển 1 - Chương 5: Bên dưới bầu trời sao
Quyển 1 - Chương 6: Ngộ Quyền
Quyển 1 - Chương 7: Nói về Võ đạo
Quyển 1 - Chương 8: Nam Hoa Quận Thành
Quyển 1 - Chương 9: Túy Tiên Lâu
Quyển 1 - Chương 10: Thú Loạn
Quyển 1 - Chương 11: Người Tới Từ Thánh Địa
Quyển 1 - Chương 12: Thiên Phú Song Sinh
Quyển 1 - Chương 13: Bình Phục
Quyển 1 - Chương 14: Thánh Miếu
Quyển 1 - Chương 15: Thiển thiển vô y (Cô đơn không nơi nương tựa)
Quyển 1 - Chương 16: Đăng thiên chi môn
Quyển 1 - Chương 17: Thiên phú thần lực
Quyển 1 - Chương 18: Nói về đạo
Quyển 1 - Chương 19: Trấn bi chi linh
Quyển 1 - Chương 20: Trăm năm cô độc
Quyển 1 - Chương 21: Khai thiên chi mang
Quyển 1 - Chương 22: Thiên phú Quang Minh
Quyển 1 - Chương 23: Tàng Kinh các
Quyển 1 - Chương 24: Tiên pháp « Cửu Khổ »
Quyển 1 - Chương 25: Võ đạo cấm điển
Quyển 1 - Chương 26: Hỏa Vân
Quyển 1 - Chương 27: Bách Hoa lâu
Quyển 1 - Chương 28: Cầu học lệnh
Quyển 1 - Chương 29: Khuyên bảo
Quyển 1 - Chương 30: Đại Diệt Thần Văn
Quyển 1 - Chương 31: Thần hồn khắc độ
Quyển 1 - Chương 32: Tiên thiên thần hồn
Quyển 1 - Chương 33: Lời mời
Quyển 1 - Chương 34: Thiếu soái biên quân
Quyển 1 - Chương 35: Quyền trọng như sơn
Quyển 1 - Chương 36: Tâm địa độc ác
Quyển 1 - Chương 37: Cơn giận nghịch lân
Quyển 1 - Chương 38: Tuyệt thế phong mang
Quyển 2 - Chương 1: Chiến ca
Quyển 2 - Chương 2: Sơn phỉ
Quyển 2 - Chương 3: Tâm kết
Quyển 2 - Chương 4: Khổ chi ngộ
Quyển 2 - Chương 5: Ý nghĩ khác thường
Quyển 2 - Chương 6: Đại đầu lĩnh
Quyển 2 - Chương 7: Chín cái phù văn
Quyển 2 - Chương 8: Sát thân bồ đề tâm
Quyển 2 - Chương 9: Mai táng chính mình
Quyển 2 - Chương 10: Hỏa Vân tiến giai
Quyển 2 - Chương 11: Giết người không chớp mắt
Quyển 2 - Chương 12: Huyết ấn
Quyển 2 - Chương 13: Lôi đình chi kiếp
Quyển 2 - Chương 14: Thú vương thức tỉnh
Quyển 2 - Chương 15: Dị biến
Quyển 2 - Chương 16: Thần ấn huyết mạch
Quyển 2 - Chương 17: Càn Khôn Trạc
Quyển 2 - Chương 18: Tiên Linh Chân Giải
Quyển 2 - Chương 19: Công văn truy nã
Quyển 2 - Chương 20: Vân Mục
Quyển 2 - Chương 21: Tai kiếp giáng xuống
Quyển 2 - Chương 22: Di ngôn
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top