Vị trí hiện tại: Trang chủ > Canh Mạnh Bà
|
|
Canh Mạnh Bà

Canh Mạnh Bà

Thể loại : Ngôn Tình , Xuyên Không , Cổ Đại
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  wattpad.com/user/julyunu  Ngày cập nhật : 10-01-21   Đánh giá : 8/10 50

Hán Việt : Nữ chủ tra hóa chi lộ
Editor: Lạc Tiếu 

Chắc có lẽ trong chúng ta ai cũng từng nghe nói rằng muốn đi đầu thai cần phải qua cầu Nại Hà uống canh Mạnh Bà để quên đi kiếp trước.

Và ở nơi đó có một  linh hồn tên Thanh Hoan vì 1 lý do nào đó được đứng ở bên cầu Nại Hà, nấu canh Mạnh Bà 

Nàng tiếp thu các câu chuyện của các linh hồn, để rồi từ đó tìm cách giúp đỡ các linh hồn đó ra đi thanh thản.

Nhưng chính câu chuyện của mình nàng lại lỡ đánh quên..
Chương 1: Đôi lời - Tiết Tử
Chương 2: Chén canh 01
Chương 3: Chén canh 01 (tiếp)
Chương 4: Chén canh 01 (hoàn)
Chương 5: Chén canh 02
Chương 6: Chén canh 02 (tiếp)
Chương 7: Chén canh 02 (hoàn)
Chương 8: Chén canh 03
Chương 9: Chén canh 03 (tiếp)
Chương 10: ''...'' và Chén canh 03 (tiếp)
Chương 11: Chén canh 03 (hoàn)
Chương 12: Chén canh 04 - Một
Chương 13: Chén canh 04 - Hai
Chương 14: Chén canh 04 - Ba
Chương 15: Chén canh 04 - Bốn
Chương 16: Chén canh 04 - Năm
Chương 17: Chén canh 04 - Sáu
Chương 18: Chén canh 04 - Bảy
Chương 19: Chén canh 04 - Tám
Chương 20: Chén canh 04 - Chín
Chương 21: Chén canh 04 - Mười
Chương 22: Chén canh số 4 Mười một
Chương 23: Chén canh 04 - Mười hai (hoàn)
Chương 24: Hén canh 05 - Một
Chương 25: Hén canh 05 - Hai
Chương 26: Hén canh 05 - Ba
Chương 27: Hén canh 05 - Bốn
Chương 28: Chén canh 05 - Năm
Chương 29: chén canh 05 - Sáu
Chương 30: Chén canh 05 - Bảy
Chương 31: Chén canh 05 - Tám
Chương 32: Chén canh 05 - Chín
Chương 33: Chén canh 05 - Mười
Chương 34: Chén canh 05 - Mười một
Chương 35: Chén canh 05 - Mười hai
Chương 36: Chén canh 05 - Mười ba
Chương 37: Chén canh 05 - Mười bốn
Chương 38: Chén canh 05 - Mười lăm
Chương 39: Chén canh 05 - Mười sáu
Chương 40: Chén canh 05 - Mười bảy (Hoàn)
Chương 41: Chén canh 06 - Một
Chương 42: Chén canh 06 - Hai
Chương 43: Chén canh 06 - Ba
Chương 44: Chén canh 06 - Bốn
Chương 45: Chén canh 06 - Năm
Chương 46: Chén canh 06 - Sáu
Chương 47: Chén canh 06 - Bảy
Chương 48: Chén canh 06 - Tám
Chương 49: Chén canh 06 - Chín
Chương 50: Chén canh 06 - Mười
Chương 51: Chén canh 06 - Mười một
Chương 52: Chén canh 06 - Mười hai
Chương 53: Chén canh 06 - Mười ba (hoàn)
Chương 54: ''...'' và Chén canh 07 - Một
Chương 55: Chén canh 07 - Hai
Chương 56: Chén canh 07 - Ba
Chương 57: Chén canh 07 - Bốn
Chương 58: Chén canh 07 - Năm
Chương 59: Chén canh 07 - Sáu
Chương 60: Chén canh 07 - Bảy
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top