Vị trí hiện tại: Trang chủ > Công Lược Nam Phụ
|
|
Công Lược Nam Phụ

Công Lược Nam Phụ

Thể loại : Ngôn Tình , Khoa Huyễn , Xuyên Không
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Sàn Truyện  Ngày cập nhật : 05-11-20   Đánh giá : 7/10 50

Thể loại : xuyên không, khoa huyễn, hệ thống, 

Nội dung truyện được xây dựng trên yếu tố một hệ thống công lược, chỉ vì muốn trở thành người,nên đã chấp nhận mệnh lệnh đi công lược nam phụ trong các thế giới tiểu thuyết.

Tóm tắt ngắn gọn nôi dung là: Đây là câu chuyện của một hệ thống trong các cuốn tiểu thuyết  trên con đường trở thành nhân loại.

Aya: Hoan nghênh lọt hố!!!

Đây là hành trình trở thành loài người của của một hệ thống. Nên ban đầu 0051 sẽ ngốc không thể tả, nhiều bạn có thể cho rằng sẽ rất nhàm chán a. Nhưng qua nhiều thế giới, cô ấy sẽ dần trưởng thành lên, mình thực sự rất thích một quá trình như vậy. Đọc hơn 1000 chương mới quyết định edit bộ này, nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho.
Truyện có những tình tiết manh ơi là manh, mình khá là thích thể loại ngọt kiểu này ~~~
Chương 1: Tiết tử
Chương 2: Thế giới 1 - Công lược hoàng tử mất nước (01)
Chương 3: Công lược hoàng tử mất nước (02)
Chương 4: Công lược hoàng tử mất nước (03)
Chương 5: Công lược hoàng tử mất nước (04)
Chương 6: Công lược hoàng tử mất nước (05)
Chương 7: Công lược hoàng tử mất nước (06)
Chương 8: Công lược hoàng tử mất nước (07)
Chương 9: Công lược hoàng tử mất nước (08)
Chương 10: Công lược hoàng tử mất nước (09)
Chương 11: Công lược hoàng tử mất nước (10)
Chương 12: Công lược hoàng tử mất nước (11)
Chương 13: Công lược hoàng tử mất nước (12)
Chương 14: Công lược hoàng tử mất nước (13)
Chương 15: Công lược hoàng tử mất nước (14)
Chương 16: Công lược hoàng tử mất nước (15)
Chương 17: Công lược hoàng tử mất nước (16)
Chương 18: Công lược hoàng tử mất nước (17)
Chương 19: Công lược hoàng tử mất nước (18)
Chương 20: Công lược hoàng tử mất nước (19)
Chương 21: Công lược hoàng tử mất nước (20)
Chương 22: Công lược hoàng tử mất nước (21)
Chương 23: Công lược hoàng tử mất nước (22)
Chương 24: Công lược hoàng tử mất nước (23)
Chương 25: Công lược hoàng tử mất nước (24)
Chương 26: Công lược hoàng tử mất nước (25)
Chương 27: Công lược hoàng tử mất nước (hoàn)
Chương 28: Thế giới 2 - Công lược hoạ sĩ tàn tật (01)
Chương 29: Công lược hoạ sĩ tàn tật (02)
Chương 30: Công lược hoạ sĩ tàn tật (03)
Chương 31: Công lược hoạ sĩ tàn tật (04)
Chương 32: Phiên ngoại Túc Diệp
Chương 33: Công lược hoạ sĩ tàn tật (05)
Chương 34: Công lược hoạ sĩ tàn tật (06)
Chương 35: Công lược hoạ sĩ tàn tật (07)
Chương 36: Công lược hoạ sĩ tàn tật (08)
Chương 37: Công lược hoạ sĩ tàn tật (09)
Chương 38: Công lược hoạ sĩ tàn tật (10)
Chương 39: Công lược hoạ sĩ tàn tật (11)
Chương 40: Công lược hoạ sĩ tàn tật (12)
Chương 41: Công lược hoạ sĩ tàn tật (13)
Chương 42: Công lược hoạ sĩ tàn tật (14)
Chương 43: Công lược hoạ sĩ tàn tật (15)
Chương 44: Công lược hoạ sĩ tàn tật (16)
Chương 45: Công lược hoạ sĩ tàn tật (17)
Chương 46: Công lược hoạ sĩ tàn tật (18)
Chương 47: Công lược hoạ sĩ tàn tật (19)
Chương 48: Công lược hoạ sĩ tàn tật (20)
Chương 49: Công lược hoạ sĩ tàn tật (21)
Chương 50: Công lược hoạ sĩ tàn tật (22)
Chương 51: Công lược hoạ sĩ tàn tật (23)
Chương 52: Công lược hoạ sĩ tàn tật (24)
Chương 53: Công lược hoạ sĩ tàn tật (25)
Chương 54: Công lược hoạ sĩ tàn tật (26)
Chương 55: Công lược hoạ sĩ tàn tật (hoàn)
Chương 56: Độc thoại của Tạ Ức Chi (01)
Chương 57: Độc thoại của Tạ Ức Chi (02)
Chương 58: Thế giới 3 - Công lược thú dị năng giả (01)
Chương 59: Công lược ngự thú dị năng giả (02)
Chương 60: Công lược ngự thú dị năng giả (03)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top