|
|

Chương 17: Trợ lý đời sống của giáo sư Độc Dược


Editor: Diệp Lam Khuê

Ps: Tôi là tôi muốn nói… Sao mà hai người này dễ cưng quá vại?!?! Hai người bảo tôi phải nàm thao?!?! Ôi chết mất………
 

Bình luận

Back to Top