|
|
Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ

Thể loại : Ngôn Tình , Đô Thị , Dị Giới , Nữ Cường , Cổ Đại , Sủng
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Sưu tầm  Ngày cập nhật : 11-06-21   Đánh giá : 8/10 50

Bạn đang đọc truyện  Cứu Vớt Cố Chấp Cuồng Nam Phụ  của tác giả  Sơn Hữu Thanh Mộc . Nữ chủ mỗi ngày đau đầu làm sao để cứu vớt nam phụ VS Nam chủ cố chấp cuồng, càng ngày càng lệch khỏi quỹ đạo.

Trong tiểu thuyết thường có những vai nam phụ cực kì cố chấp và điên cuồng.

Bởi vì dụng ý của tác giả, nên những vai này cần phải chịu đủ cực khổ, phải có tính cách vặn vẹo, còn có quá khứ đau thương, vì thế mới càng tôn lên nhân vật chính vĩ đại thế nào, tài giỏi làm sao....

Nhưng có nhiều lúc tác giả quá tay, khiến họ chịu khổ quá nhiều, quá bất công, hành hạ quá đáng, khiến người đọc cũng không kiềm được phẫn uất, bất bình thay những nhân vật đó, từ từ sinh ra oán niệm với tiểu thuyết.

Quý Thính chính là bị loại oán niệm này của người đọc trói định, từ đây thông qua việc xuyên qua từng thế giới trong tiểu thuyết tận sức trợ giúp nam phụ bi thảm thay đổi kết cục, đạt được viên mãn happy ending......
Chương 1: Giới thiệu
Chương 2: Thế giới 1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (1)
Chương 3: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (2)
Chương 4: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (3)
Chương 5: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (4)
Chương 6: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (5)
Chương 7: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (6)
Chương 8: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (7)
Chương 9: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (8)
Chương 10: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (9)
Chương 11: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (10)
Chương 12: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (11)
Chương 13: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (12)
Chương 14: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (13)
Chương 15: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (14)
Chương 16: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (15)
Chương 17: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (16)
Chương 18: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (17)
Chương 19: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (18)
Chương 20: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (19)
Chương 21: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (20)
Chương 22: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (21)
Chương 23: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (22)
Chương 24: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (23)
Chương 25: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (24)
Chương 26: TG1: Vai ác tàn tật hung ác nham hiểm (25)
Chương 27: Thế giới 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (1)
Chương 28: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (2)
Chương 29: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (3)
Chương 30: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (4)
Chương 31: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (5)
Chương 32: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (6)
Chương 33: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (7)
Chương 34: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (8)
Chương 35: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (9)
Chương 36: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (10)
Chương 37: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (11)
Chương 38: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (12)
Chương 39: TG 2: Thiếu gia hào môn ốm yếu (13)
Chương 40: Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (1)
Chương 41: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (2)
Chương 42: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (3)
Chương 43: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (4)
Chương 44: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (5)
Chương 45: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (6)
Chương 46: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (7)
Chương 47: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (8)
Chương 48: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (9)
Chương 49: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (10)
Chương 50: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (11)
Chương 51: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (12)
Chương 52: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (13)
Chương 53: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (14)
Chương 55: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (16)
Chương 54: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (15)
Chương 56: TG 3: Đại công chúa nhiếp chính vs. Thiếu gia lầu xanh (17)
Chương 57: Thế Giới 4: Đại lão mỗi ngày phân chia nhân cách (1)
Chương 58: TG4: Đại lão mỗi ngày phân chia nhân cách (2) - Cô gái ngoan cố

Bình luận

Back to Top