Vị trí hiện tại: Trang chủ > Đại Hiệp Hồn
|
|
Đại Hiệp Hồn

Đại Hiệp Hồn

Thể loại : Kiếm Hiệp , Sắc , Hài Hước , Cổ Đại , Tiểu Thuyết Phương Tây
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Truyện YY  Ngày cập nhật : 02-06-19   Đánh giá : 7/10 50

Thể loại: kiếm hiệp, sắc hiệp, hài hước, tiểu thuyến 18+, võ thuật
Nhóm: Thanh Lạc Sắc Uyên.
Dịch : Lúa.
Biên: Lạc.

Mọi người có ai biết được ai là người phong lưu nhất trong chốn giang hồ? Có người nói rằng đó là  Hoa Vân Long!

Ngoài ra đố ai biết được người đứng đầu trong chốn võ lâm? Hoa Vân Long!

Nội dung chính của truyện xoay quanh về Hoa Vân Long là một thiếu niên phong lưu lỗi lạc, phóng đãng ngang ngạnh và là một kỳ tài trên chốn võ lâm, trên vai hắn gánh vác trách nhiệm nặng nề diệt trừ cái ác. Nhưng hắn lại khắp nơi lưu tình, như nhạn oanh mơ về nơi vui sướng.

Phiên âm:

Tẩu Kinh Môn, quá tương phàn, phó Cửu Âm, tồi U Minh, Từ Châu hành diễm ngộ điệt xuất, Hồng Môn Yến tẫn hiển hiệp nghĩa. Đao quang kiếm ảnh, xử xử tích liên; thiểu niên đa tình, thục nữ quỷ gian; ma giáo tà ác, nhân tâm tồi kiên; ma nữ hung tàn, hiệp tràng thốn đoạn. Vi hiệp nghĩa, dũng sấm tình quan; vi vũ lâm, nhiệt huyết tẩm kiếm; đại hiệp vi thùy tử, trung hồn hữu thùy liên, —— dạ nguyệt trảm.

Dịch nghĩa: (Lúa)

Qua khỏi Kinh Môn, đã từng tương trợ, đến chốn Cửu Âm, phá cõi U Minh. 

Hành trình Từ Châu triền miên tình ái mặn nồng, Hồng Môn Yến đã lộ rõ tính tình hiệp nghĩa.

Cảnh tàn sát đao kiếm ác liệt, khắp nơi tràn đầy sự thương tiếc;

Thiếu niên trẻ tuổi vốn đa tình, thục nữ thùy mị lại gian xảo;

Ma giáo kỳ dị luôn tà ác, nhân tâm vững chắc không phá được;

Ma nữ lại hung tàn độc ác, hiệp khách đứt đoạn từng tấc lòng.

Vì hiệp nghĩa, khép lại mối tình;

Vì võ lâm, máu nóng nhuộm kiếm;

Người đại hiệp vì ai mà chết, hồn trung này ai xót thương cho?

Chém tàn đêm trăng!

Dịch thơ: (Lúa)

Qua Kinh Môn đã từng tương trợ,

Đến Cửu Âm phá vỡ U Minh.

Từ Châu hành liên miên tình ái,

Hồng Môn Yến như ai hiệp nghĩa.

Đao kiếm trận nghĩa địa chất thây,

Thế gian đầy niềm đau thương tiếc.

Thiếu hiệp đa tình nhiều tha thiết,

Thục nữ chân thiệt xảo gian sao.

Ma giáo kia quỷ quyệt độc ác,

Vững chắc nhân tâm phá được sao?

Ma nữ lại chuyển màu hung sát,

Để thiếu hiệp tấc lòng nát tan.

Vì nghĩa hiệp tình quan đóng lại,

Vì võ lâm, máu tươi nhuộm kiếm.

Thân đại hiệp ngã xuống vì ai?

Hồn trung này ai ơi thương tiếc?

Nhất trảm dạ tàn nguyệt vỡ tan!
Chương 1: Mẫu tử ân ái mây mưa (1)
Chương 2: Mẫu tử ân ái mây mưa (2)
Chương 3: Mẫu tử ân ái mây mưa (3)
Chương 4: Mẫu tử ân ái mây mưa (4)
Chương 5: Mẫu tử ân ái mây mưa (5)
Chương 6: Mẫu tử ân ái mây mưa (6)
Chương 7: Tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày (1) Đại Hiệp Hồn (Dịch)
Chương 8: Tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày (2)
Chương 9: Tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày (3)
Chương 10: Tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày (4)
Chương 11: Tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày (5)
Chương 12: Tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày (6)
Chương 13: Tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày (7)
Chương 14: Tâm nguyện nhiều năm thành trong một ngày (8)
Chương 15: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (1)
Chương 16: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (2)
Chương 17: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (3)
Chương 18: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (4)
Chương 19: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (5)
Chương 20: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (6)
Chương 21: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (7)
Chương 22: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (8)
Chương 23: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (9)
Chương 24: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (10)
Chương 25: Hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng (11)
Chương 26: Tỷ đệ luyến ái triền miên, thương xót giọt máu đào (1)
Chương 27: Tỷ đệ luyến ái triền miên, thương xót giọt máu đào (2)
Chương 28: Tỷ đệ luyến ái triền miên, thương xót giọt máu đào (3)
Chương 29: Tỷ đệ luyến ái triền miên, thương xót giọt máu đào (4)
Chương 30: Tỷ đệ luyến ái triền miên, thương xót giọt máu đào (5)
Chương 31: Tỷ đệ luyến ái triền miên, thương xót giọt máu đào (6)
Chương 32: Tỷ đệ luyến ai triền miên, thương xót giọt máu đào (7)
Chương 33: Tỷ đệ luyến ai triền miên, thương xót giọt máu đào (8)
Chương 34: Tỷ đệ luyến ái triền miên, xót thương giọt máu đào (9)
Chương 35: Tỷ đệ luyến ái triền miên, xót thương giọt máu đào (10)
Chương 36: Tỷ đệ luyến ái triền miên, xót thương giọt máu đào (11)
Chương 37: Từ nay, bồng môn vì quân mà mở (1)
Chương 38: Từ nay, bồng môn vì quân mà mở (2)
Chương 39: Từ nay, bồng môn vì quân mà mở (3)
Chương 40: Từ đây, bồng môn vì quân mà mở (4)
Chương 41: Từ đây, bồng môn vì quân mà mở (5)
Chương 42: Từ đây, bồng môn vì quân mà mở (6)
Chương 43: Từ đây, bồng môn vì quân mà mở (7)
Chương 44: Từ đây, bồng môn vì quân mà mở (8)
Chương 45: Từ đây, bồng môn vì quân mà mở (9)
Chương 46: Liên tục qua ba cửa! Sướng sướng sướng! (1)
Chương 47: Liên tục qua ba cửa! Sướng sướng sướng! (2)
Chương 48: Liên tục qua ba cửa! Sướng sướng sướng! (3)
Chương 49: Liên tục qua ba cửa! Sướng sướng sướng! (4)
Chương 50: Liên tục qua ba cửa! Sướng sướng sướng! (5)
Chương 51: Liên tục qua ba cửa! Sướng sướng sướng! (6)
Chương 52: Liên tục qua ba cửa! Sướng sướng sướng! (7)
Chương 53: Liên tục qua ba cửa! Sướng sướng sướng! (8)
Chương 54: Tiến vào giang hồ Nhằm báo thù (1)
Chương 55: Tiến vào giang hồ Nhằm báo thù (2)
Chương 56: Tiến vào giang hồ Nhằm báo thù (3)
Chương 57: Tiến vào giang hồ Nhằm báo thù (4)
Chương 58: Tiến vào giang hồ Nhằm báo thù (5)
Chương 59: Tiến vào giang hồ Nhằm báo thù (6)
Chương 60: Tiến vào giang hồ Nhằm báo thù (7)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top