Vị trí hiện tại: Trang chủ > Dạt Dào
|
|
Dạt Dào

Dạt Dào

Thể loại : Sắc , Đam Mỹ , Cổ Đại
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  laitrungcung.wordpress.com  Ngày cập nhật : 06-07-19   Đánh giá : 8/10 50

Thể loại:  Cổ đại, song tính, hoàng đế thụ x thái giám công, h văn
Độ dài:  39 chương.
Edit : Hắc Trư
Beta : Cáo

Có một bí mật của Hoàng thượng mà chỉ có một số người biết: Hắn là người lưỡng tính. Người biết đến bí mật này chỉ có mẫu hậu, hiện nay là thái hậu nương nương, còn lại tất đều đã ngủm củ tỏi.

Kế tiếp, Hoàng thượng còn biết một bí mật nhỏ, thủ thỉ cho các ngươi biết, tiểu thái giám của hắn, không biết sao lại mọc ra một cái đại JJ khiến hoàng thượng cực kỳ tò mò, mỗi ngày đi ngủ liền để thái giám nằm ở trên long sàng lõa lồ rồi thưởng thức cái JJ lớn ấy, chơi chơi liền đem đại JJ ăn vào bên trong tiểu dâm huyệt của hắn…
Chương 1: Hoàng đế bệ hạ phát tao
Chương 2: Liếm huyệt trẫm… Ngứa!
Chương 3: Trẫm muốn chơi đại JJ của ngươi
Chương 4: Bệ hạ ăn côn thịt nô tài, nô tài giúp bệ hạ liếm huyệt có được không?
Chương 5: Trẫm nơi đó ngứa, phải làm sao?
Chương 6: Không cho phép cắm vào…
Chương 7: Đem nhục bổng cắm vào trong tao huyệt của bệ hạ được không?
Chương 8: A… Cẩu nô tài… Thao chết trẫm rồi…
Chương 9: Phá màng trinh của bệ hạ
Chương 10: Hoàng đế bệ hạ bị thao nghiện
Chương 11: Vật của nô tài còn lưu lại trong bệ hạ này
Chương 12: Hai miệng nhỏ của bệ hạ đều bị thao sưng lên
Chương 13: Lúc trẫm ngồi đây liền muốn nhục bổng của ngươi thao
Chương 14: Có chết cũng chết trong tao huyệt của bệ hạ
Chương 15: Tiểu ra rồi!
Chương 16: Không biết bệ hạ có thể có thai không đây
Chương 17: Bắn đầy tao huyệt của bệ hạ
Chương 18: Bãi săn hoàng gia
Chương 19: Chuyện ở bãi săn
Chương 20: Mang thai?
Chương 21: Sinh hay không sinh, đây cũng là một vấn đề!
Chương 22: Hoàng hậu
Chương 23: Không tin bệ hạ sờ thử vật này của nô tài
Chương 24: Đổi vai, hoàng thượng đến hầu hạ nô tài!
Chương 25: Bệ hạ tới nếm thử chút tao thủy của mình đi
Chương 26: Hai cái đầu vú của bệ hạ hình như lớn hơn
Chương 27: Xuất cung vi hành
Chương 28: Bảo bối nương tử
Chương 29: Hồi cung lại cho ngươi thao
Chương 30: Tướng công… Tao huyệt bị cắm đầy rồi
Chương 31: Hoàng đế bệ hạ bị làm đến mềm nhũn
Chương 32: Ngoài dự liệu
Chương 33: Trẫm cưỡng gian côn thịt của ngươi
Chương 34: Thất Nhật Tình
Chương 35: Cầm kéo…
Chương 36: Cách dập lửa
Chương 37: Tranh đoạt ngôi vị hoàng đế
Chương 38: Giải dược
Chương 39: Kết thúc

Bình luận

Back to Top