|
|

Chương 25: Người cá và thánh chiến bắt đầu


Rito hôm nay tâm tình vô cùng xao động. Ông của cậu – yamato yuusuke trở về. Đây đối với bạch kiếm tông mà nói cũng là song hỉ lâm môn.

-
 

Bình luận

Back to Top