|
|

Chương 43: Phương pháp phục sinh


Vì phải dừng lại khá lâu nên ngày hôm đó đoàn buôn vẫn chưa thể rời khu vực rừng rậm, mọi người đành phải cắm trại thêm lần nữa. Rito có thể cảm thấy được bóng tối bao phủ ở Khởi Điểm Thành đang nhanh chóng tiến lại đây, nhưng cậu cũng không có biện pháp. Nếu đã không tránh được thì cậu cũng chỉ có thể đem chúng tiêu diệt thêm một lần nữa.

-
 

Bình luận

Back to Top