|
|

Chương 48: Dấu hiệu


Vì mẹ vợ đột ngột xuất hiện nên Rito vẫn chưa thể “ăn” nàng được. Khi Katherine tỉnh dậy thì đã vô cùng bối rối và cho rằng đó là lỗi của mình:

-
 

Bình luận

Back to Top