Vị trí hiện tại: Trang chủ > Hoàng Tộc Đại Chu
|
|
Hoàng Tộc Đại Chu

Hoàng Tộc Đại Chu

Thể loại : Tiên Hiệp , Huyền Huyễn
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 16-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Hai hồn Thiên, Địa thường tại bên ngoài, chỉ có Mệnh hồn ở trong thân thể. Mệnh Hồn trụ thai, diễn hóa ra bảy phách. Sinh mệnh của mỗi người, đều bắt đầu từ Mệnh hồn trụ thai, thế nhưng sinh mệnh của Phương Vân, lại bắt đầu từ giờ khắc chung kết ấy... Hoàng tộc chân chính, không phải đến từ truyền thừa huyết thống, mà là đến từ sự cao quý của mệnh cách và linh hồn!
Chương 1: Tỉnh Lai
Chương 2: Vương Công Đệ Tử
Chương 3: Đổ Đấu
Chương 4: Mãng Ngưu Quyền
Chương 5: Huynh Đệ Tình Thâm
Chương 6: Cải Biến Mệnh Vận
Chương 7: Hiệp Lộ Tương Phùng
Chương 8: Thế Như Lôi Đình
Chương 9: Quát Lui
Chương 10: Lầu Trúc Hiên
Chương 11: Thanh Sưởng Công Chúa
Chương 12: Giương Thương Múa Kiếm
Chương 13: Khởi Binh Vấn Tội
Chương 14: Đại Nghĩa
Chương 15: Dọa Tuyên Hoa Ngất
Chương 16: Địa Cấp Châu
Chương 17: Tả Thanh Long Tham Trảo Bát Thế
Chương 18: Kinh Sợ Toàn Trường
Chương 19: Biến Hóa
Chương 20: Đông Giao Săn Bắn
Chương 21: Mạnh Mẽ Trấn Áp
Chương 22: Phương Lâm Xuất Hiện
Chương 23: Không Hề Kiêng Kỵ
Chương 24: Cấm Quân Đại Chu
Chương 25: Bắt Đầu Săn Bắn
Chương 26: Mãnh Thú Ngũ Hoang
Chương 27: Hỏa Bạch Cốt Thú
Chương 28: Hoàng Kim Giác Mãng
Chương 29: Cường Giả Thoát Thai Cảnh
Chương 30: Hang Động Cường Giả
Chương 31: Thiên Địa Vạn Hóa Chuông
Chương 32: Hiển Hoa Phu Nhân
Chương 33: Tết Nguyên Tiêu
Chương 34: Vực Ngoại Tinh Thần Thiết
Chương 35: Lễ Trưởng Thành
Chương 36: Hoàng Đạo Kim Đan
Chương 37: Lấy Một Địch Năm
Chương 38: Một Kích Đánh Tan
Chương 39: Đèn Lồng Đấu Văn
Chương 40: Phía Sau Tấm Màn Che
Chương 41: Bút Pháp Của Tam Công
Chương 42: Võ Mục
Chương 43: Phúc Quá Nhiều
Chương 44: Thư Từ Man Hoang
Chương 45: Thiên Tà Tông
Chương 46: Khiếp Sợ
Chương 47: Đăng Môn Bái Phỏng
Chương 48: Chém Giết
Chương 49: Mỏ Ba Lâm
Chương 50: Nguy Cơ Tiềm Ẩn
Chương 51: Đem Ra
Chương 52: Dựa Thế Áp Người
Chương 53: Bàn Tay Khổng Lồ
Chương 54: Cảm Thấy Được Nguy Hiểm
Chương 55: Đồng Loạt Tiến Công
Chương 56: Bạo Động Ở Mỏ
Chương 57: Dụ Ra Để Giết
Chương 58: Ngu Công Tử Long Hổ Môn
Chương 59: Trận Pháp Cảnh
Chương 60: Luyện Hóa
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top