|
|
Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân Hệ Liệt

Thể loại : Huyền Huyễn , Linh Dị
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  banhtieu137.blogspot.com  Ngày cập nhật : 19-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Đây là 2 bộ hệ liệt của Hoàng Tuyền Dẫn Lộ Nhân có tên  Đoạn Long Đài và Tà Bình Phổ .
Quyển 1 - Chương 1: Lần đầu nhận biết
Quyển 1 - Chương 2: Kinh biến
Quyển 1 - Chương 3: Tình cờ gặp gỡ
Quyển 1 - Chương 4: Ác mộng
Quyển 1 - Chương 5: Nghi ngờ
Quyển 1 - Chương 6: Hối hận
Quyển 1 - Chương 7: Song hiện
Quyển 1 - Chương 8: Linh hồn
Quyển 1 - Chương 9: Hiếu kỳ
Quyển 1 - Chương 10: Trận thế nghi binh
Quyển 1 - Chương 11: Thương nghiệp
Quyển 1 - Chương 12: Khách mời dự tiệc
Quyển 1 - Chương 13: Hồn độn
Quyển 1 - Chương 14: Vây hãm thú
Quyển 1 - Chương 15: Phó thác
Quyển 1 - Chương 16: Máu tươi
Quyển 1 - Chương 17: Tầng che đậy
Quyển 1 - Chương 18: Không làm tròn trách nhiệm
Quyển 1 - Chương 19: Tạc xỉ
Quyển 1 - Chương 20: Ngũ hành
Quyển 1 - Chương 21: Sơn hải
Quyển 1 - Chương 22: Sấm trời
Quyển 1 - Chương 23: Dụng tâm
Quyển 1 - Chương 24: Giấc mộng
Quyển 1 - Chương 25: Bức họa bố cục
Quyển 1 - Chương 26: Truyền thuyết
Quyển 1 - Chương 27: Sự xinh đẹp nguy hiểm
Quyển 1 - Chương 28: Hợp lực
Quyển 1 - Chương 29: Cổ giáp
Quyển 1 - Chương 30: Cố nhân
Quyển 1 - Chương 31: Lịch sử đứt đoạn
Quyển 1 - Chương 32: Không thể khống chế
Quyển 1 - Chương 33: Giải cứu
Quyển 1 - Chương 34: Chân tướng
Quyển 1 - Chương 35: Nghiệt nợ
Quyển 1 - Chương 36: Thủ phạm
Quyển 1 - Chương 37: Lam nguyệt
Quyển 1 - Chương 38: Kích gãy
Quyển 1 - Chương 39: Thiên biến
Quyển 1 - Chương 40: Ly biệt
Quyển 1 - Chương 41: Đoạn kết (1)
Quyển 1 - Chương 42: Đoạn kết (2)
Quyển 2 - Chương 1
Quyển 2 - Chương 2
Quyển 2 - Chương 3
Quyển 2 - Chương 4
Quyển 2 - Chương 5
Quyển 2 - Chương 6
Quyển 2 - Chương 7
Quyển 2 - Chương 8
Quyển 2 - Chương 9
Quyển 2 - Chương 10
Quyển 2 - Chương 11
Quyển 2 - Chương 12
Quyển 2 - Chương 13
Quyển 2 - Chương 14
Quyển 2 - Chương 15
Quyển 2 - Chương 16
Quyển 2 - Chương 17
Quyển 2 - Chương 18
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top