|
|
Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Hồng Bàng Lập Quốc Ký Rewrite

Thể loại : Dị Giới , Quân Sự , Xuyên Không
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Truyện CV  Ngày cập nhật : 17-10-20   Đánh giá : 7/10 55

Thể loại: dị giới, quân sự, xuyên không

Nam chính trong câu chuyện chính là Hoàng Anh Kiệt lại có cơ hội  xuyên qua dị giới, mà ở thế giới này mọi vật đều tương tự ở Việt Nam thời kì sau khi quân Minh đánh bại nhà Hồ tới trước khi khởi nghĩa Lam Sơn. nhưng không như quân Minh, Đại Hoa mạnh hơn, tinh quái hơn nên đã kìm chặt được nhân dân Bách Việt.

Vốn ý nghĩ ban đầu thì Kiệt chỉ định kiếm ít tiền sống cho sung sướng, nhưng rồi vì gia đình, vì dòng tộc, cậu phải bước chân lên vũ đài lịch sử, để cho tên tuổi vang xa khắp chốn, khiến ai cũng phải biết đến tên mình và Đế Quốc Hồng Bàng.
Chương 1: Ý trời
Chương 2: Ý tưởng làm giàu
Chương 3: Thâm canh ở làng
Chương 4: Thâm canh tại làng (2)
Chương 5: Thâm canh tại làng (3)
Chương 6: Bách Việt đệ nhất phú gia (1)
Chương 7: Bách Việt đệ nhất phú gia(2)
Chương 8: Bách Việt đệ nhất phú gia (3)
Chương 9: Tương lai
Chương 10: “Ki Ki” (1)
Chương 11: “Ki Ki” (2)
Chương 12: Luận thế
Chương 13: Trận đánh đầu tiên
Chương 14: Hậu chiến
Chương 15: Biến động lớn
Chương 16: Tiếng tăm lan xa
Chương 17: Nghĩa binh xuống núi
Chương 18: Mưu kế hiểm độc
Chương 19: Lòng dân cuồn cuộn
Chương 20: Binh hùng tướng mạnh
Chương 21: Lên núi đánh hổ
Chương 22: Mưu kế tầng tầng
Chương 23: Mưu kế đối chọi
Chương 24: Học được chữ Ngờ
Chương 25: Phong thủy luân chuyển (1)
Chương 26: Phong thủy luân chuyển (2)
Chương 27: Phong thủy luân chuyển (3)
Chương 28: Liên hoàn kế (1)
Chương 29: Liên hoàn kế (xúc tích)
Chương 30: Xây dựng
Chương 31: Binh bại như núi lở (1)
Chương 32: Binh bại như núi lở (2)
Chương 33: Binh bại như núi lở (3)
Chương 34: Binh bại như núi lở (4)
Chương 35: Binh bại như núi lở (5)
Chương 36: Binh bại như núi lở (6)
Chương 37: Các bên tính toán (1)
Chương 38: Các bên tính toán (2)
Chương 39: Kế hoạch 5 năm
Chương 40: Kế hoạch 5 năm (2)
Chương 41: Sóng ngầm (1)
Chương 42: Sóng ngầm (2)
Chương 43: Sóng ngầm (3)
Chương 44: Sóng ngầm (4)
Chương 45: Sóng ngầm (5)
Chương 46: Phản bội
Chương 47: Giải pháp với người thượng (1)
Chương 48: Giải pháp với người thượng (2)
Chương 49: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(1)
Chương 50: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(2)
Chương 51: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(3)
Chương 52: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(4)
Chương 53: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(5)
Chương 54: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(6)
Chương 55: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(7)
Chương 56: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(8)
Chương 57: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(9)
Chương 58: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình (10)
Chương 59: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(11)
Chương 60: Chiến tranh Hồng Bàng- Nam Bình(12)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top