|
|
Hủ Mộc Sung Đống Lương

Hủ Mộc Sung Đống Lương

Thể loại : Kiếm Hiệp , Đam Mỹ , Hài Hước , Cổ Đại
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  tulinhsu.wordpress.com  Ngày cập nhật : 21-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Thể loại: đam mỹ, giang hồ, võ hiệp, hài
Dịch: QT
Edit: Tử Linh Kỷ Huy Hoàng là thần thoại võ lâm. Sinh thời là thần thoại, khuất bóng vẫn là thần thoại. Kỷ Vô Địch là con trai độc nhất của Kỷ Huy Hoàng, không chỉ thừa hưởng cơ đồ, mà thừa hưởng cả danh vọng của phụ thân.Nhưng khác ở chỗ, Kỷ Huy Hoàng là lửa cháy bừng bừng, còn Kỷ Vô Địch chỉ là đám khói bung xung mà tinh anh Huy Hoàng Môn phải dùng hết trí tuệ và thể lực mà quạt lên cho mù mịt…
Chương 1: Môn chủ vô địch (nhất)
Chương 2: Môn chủ vô địch (nhị)
Chương 3: Môn chủ vô địch (tam)
Chương 4: Môn chủ vô địch (tứ)
Chương 5: Môn chủ vô địch (ngũ)
Chương 6: Môn chủ vô địch (lục)
Chương 7: Môn chủ vô địch (thất)
Chương 8: Môn chủ vô địch (bát)
Chương 9: Môn chủ vô địch (cửu)
Chương 10: Cân ban vô địch (nhất)
Chương 11: Cân ban vô địch (nhị)
Chương 12: Cân ban vô địch (tam)
Chương 13: Cân ban vô địch (tứ)
Chương 14: Cân ban vô địch (ngũ)
Chương 15: Cân ban vô địch (lục)
Chương 16: Cân ban vô địch (thất)
Chương 17: Cân ban vô địch (bát)
Chương 18: Cân ban vô địch (cửu)
Chương 19: Hồ lộng vô địch (nhất)
Chương 20: Hồ lộng vô địch (nhị)
Chương 21: Hồ lộng vô địch (tam)
Chương 22: Hồ lộng vô địch (tứ)
Chương 23: Hồ lộng vô địch (ngũ)
Chương 24: Hồ lộng vô địch (lục)
Chương 25: Hồ lộng vô địch (thất)
Chương 26: Hồ lộng vô địch (bát)
Chương 27: Hồ lộng vô địch (cửu)
Chương 28: Đội ngũ vô địch (nhất)
Chương 29: Đội ngũ vô địch (nhị)
Chương 30: Đội ngũ vô địch (tam)
Chương 31: Đội ngũ vô địch (tứ)
Chương 32: Đội ngũ vô địch (ngũ)
Chương 33: Đội ngũ vô địch (lục)
Chương 34: Đội ngũ vô địch (thất)
Chương 35: Đội ngũ vô địch (bát)
Chương 36: Đội ngũ vô địch (cửu)
Chương 37: Hợp tác vô địch (nhất)
Chương 38: Hợp tác vô địch (nhị)
Chương 39: Hợp tác vô địch (tam)
Chương 40: Hợp tác vô địch (tứ)
Chương 41: Hợp tác vô địch (ngũ)
Chương 42: Hợp tác vô địch (lục)
Chương 43: Hợp tác vô địch (thất)
Chương 44: Hợp tác vô địch (bát)
Chương 45: Hợp tác vô địch (cửu)
Chương 46: Liên thủ vô địch (nhất)
Chương 47: Liên thủ vô địch (nhị)
Chương 48: Liên thủ vô địch (tam)
Chương 49: Liên thủ vô địch (tứ)
Chương 50: Liên thủ vô địch (ngũ)
Chương 51: Liên thủ vô địch (lục)
Chương 52: Liên thủ vô địch (thất)
Chương 53: Liên thủ vô địch (bát)
Chương 54: Liên thủ vô địch (cửu)
Chương 55: Thiêu hấn vô địch (nhất)
Chương 56: Thiêu hấn vô địch (nhị)
Chương 57: Thiêu hấn vô địch (tam)
Chương 58: Thiêu hấn vô địch (tứ)
Chương 59: Thiêu hấn vô địch (ngũ)
Chương 60: Thiêu hấn vô địch (lục)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top