Vị trí hiện tại: Trang chủ > Kiếm Tôn
|
|
Kiếm Tôn

Kiếm Tôn

Thể loại : Tiên Hiệp , Kiếm Hiệp , Huyền Huyễn
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Truyện YY  Ngày cập nhật : 28-12-19   Đánh giá : 8/10 50

Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ!

Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng! 

Nhất Kiếm Độc Tôn!
Chương 1: Ai Dám Động Muội Muội Ta!
Chương 2: Thất Thế
Chương 3: Giới Ngục Tháp!
Chương 4: Vô Địch Kiếm Thể Quyết
Chương 5: Lão Sư Tốt Nhất
Chương 6: Ta X Mẹ Tổ Tông Ngươi!
Chương 7: Trượng Hình Đánh Chết!
Chương 8: Ẩn Cảnh
Chương 9: Thiên Địa Dị Tượng!
Chương 10: Ai Mới Là Chủ Nhân Thanh Thành!?
Chương 11: Ai Dám Nói Muội Muội Ta!
Chương 12: Ta Cho Ngươi
Chương 13: Ra Ngoài
Chương 14: Sao Có Thể Sợ?
Chương 15: Ẩn Cảnh Khác Biệt
Chương 16: Nhất Kiếm Định Sinh Tử
Chương 17: Lên Đài
Chương 18: Quyết Chiến!
Chương 19: Chuyện Này Dừng Ở Đây?
Chương 20: Đối Chiến An Lan Tú!
Chương 21: Chung Kết Diệp Gia
Chương 22: Có Ca, Nên Vậy!
Chương 23: Truy Sát
Chương 24: Linh Thạch
Chương 25: Hoàng Tử
Chương 26: Ngộ Kiếm
Chương 27: Gấp Rút
Chương 28: Mẫu Thân Diệp Huyền
Chương 29: Tôn Chủ!
Chương 30: Chuẩn Bị Tới Đế Đô
Chương 31: Đại Kiếm Tu!
Chương 32: Oa, Ca Lừa Người!
Chương 33: Tiểu Mập Mạp
Chương 34: Kiếm Tâm Thông Minh
Chương 35: Tâm Cơ
Chương 36: Xuất Hai Kiếm, Coi Như Ta Thua
Chương 37: Kiếm Tiên?!
Chương 38: Hả Giận Chứ?
Chương 39: Tác Dụng Của Kiếm Tâm Thông Minh
Chương 40: Lưỡng Giới Thành
Chương 41: Hắc Kỵ
Chương 42: Độc Cản Ba Ngàn Hắc Kỵ
Chương 43: Ngân Giáp, Kim Đao!
Chương 44: Võ Đạo, Kiếm Đạo
Chương 45: Tới Đế Đô
Chương 46: Quấy Rầy!
Chương 47: Yến Hội Bắt Đầu
Chương 48: Đế Đô Đệ Nhất Mỹ
Chương 49: Sỉ Nhục
Chương 50: Xuất Hiện
Chương 51: Diệp Huynh, Có Thể Rời Bước Nói Chuyện Không?
Chương 52: Đứng Thành Hàng
Chương 53: Thương Mộc Học Viện
Chương 54: Leo Núi
Chương 55: Thương Lê, Thương Kỳ
Chương 56: Cho Ngươi Nói Nhảm
Chương 57: Vô Địch Kiếm Thể
Chương 58: Nhập Thương Lan Học Viện
Chương 59: An Lan Tú Chiến Lê Tu
Chương 60: Nhận Đồ Bỏ
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top