|
|
Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Ký Chủ Tà Ác, Mọi Người Mau Tránh Ra!

Thể loại : Nữ Phụ
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 04-08-22   Đánh giá : 8/10 50

Một hệ thống chuyên đi lừa người một ngày đẹp trời liền phát hiện, hình như mình lừa nhầm phải 1 nhân loại thành tinh.
Nhân loại thành tinh này tuy tính tình hơi vặn vẹo nhưng rất được việc, nên thôi nó quyết định mắt nhắm mắt mở, sau này sẽ xử lý sau vậy.
Ít nhất thì, người này cũng không phải loại một lời không hợp liền hắc hóa.
Không biến đen liền tốt, nhưng dường như có gì đó sai sai?

Đây là 1 cái chuyện nay về 1 nhân loại đáng thương bị hệ thống tà ác bắt đi làm nhiệm vụ.

#Truyện không bôi đen nguyên nam nữ chính, nếu nam nữ chính có hắc hóa thì không phải do nữ chủ, nữ chủ trị số may mắn âm.

#Truyện coi trọng logic, nếu không logic mời liên hệ cho bộ phận sửa chữa.

#Các loại nhân vật qua đường trị số IQ online, xin đừng hỏi ta vì sao bọn họ quá thông minh.

Warning: Nữ chủ không công lược, nữ chủ không công lược, nữ chủ không công lược, chuyện quan trọng phải nói 3 lần!
Chương 1: Mở đầu
Chương 2: Vị diện số 1: Thanh xuân vườn trường bạch liên hoa (1)
Chương 3: Vị diện số 1: Thanh xuân vườn trường bạch liên hoa (2)
Chương 4: Vị diện số 1: Thanh xuân vườn trường bạch liên hoa (3)
Chương 5: Vị diện số 1: Thanh xuân vườn trường bạch liên hoa (4)
Chương 6: Vị diện số 1: Thanh xuân vườn trường bạch liên hoa (5)
Chương 7: Vị diện số 1: Thanh xuân vườn trường bạch liên hoa (6)
Chương 8: Vị diện số 1: Thanh xuân vườn trường bạch liên hoa (7)
Chương 9: Vị diện số 1: Thanh xuân vườn trường bạch liên hoa (8)
Chương 10: Giao Đoạn
Chương 11: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (1)
Chương 12: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (2)
Chương 13: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (3)
Chương 14: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (4)
Chương 15: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (5)
Chương 16: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (6)
Chương 17: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (7)
Chương 18: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (8)
Chương 19: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (9)
Chương 20: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (10)
Chương 21: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (11)
Chương 22: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (12)
Chương 23: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (13)
Chương 24: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (14)
Chương 25: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (15)
Chương 26: Vị diện số 2: Đế vương vô tình: Cuộc chiến ngai vàng (16)
Chương 27: Giao Đoạn
Chương 28: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế
Chương 29: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (2)
Chương 30: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (3)
Chương 31: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (4)
Chương 32: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (5)
Chương 33: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (6)
Chương 34: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (7)
Chương 35: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại thế (8)
Chương 36: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (9)
Chương 37: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (10)
Chương 38: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (11)
Chương 39: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (12)
Chương 40: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (13)
Chương 41: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (14)
Chương 42: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (15)
Chương 43: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (16)
Chương 44: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (17)
Chương 45: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (18)
Chương 46: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (19)
Chương 47: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (20)
Chương 48: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (21)
Chương 49: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (22)
Chương 50: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (23)
Chương 51: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (24)
Chương 52: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (25)
Chương 53: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (26)
Chương 54: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (27)
Chương 55: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (28)
Chương 56: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (29)
Chương 57: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (30)
Chương 58: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (31)
Chương 59: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (32)
Chương 60: Vị diện số 3: Đấng cứu thế tại mạt thế (33)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top