|
|
Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!

Mau Xuyên Liêu Tâm: BOSS Đứng Lại!

Thể loại : Ngôn Tình , Khoa Huyễn , Huyền Huyễn , Xuyên Không , Cổ Đại , Nữ Phụ , Sủng
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  wattpad.com/user/AKSN_team  Ngày cập nhật : 24-02-20   Đánh giá : 8/10 50

Tên Hán Việt: Khoái Xuyên Liêu Tâm: BOSS Trạm Trụ!
Editor: AKSN Team
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Ngọt sủng, Hệ thống, Song khiết, Xuyên nhanh, Nữ phụ

【 rải đường, 1 vs 1 】

- ----------

Thiếu nữ vô tình đạt được cơ duyên, kí kết khế ước vùng với Cửu Vĩ Hồ. Từ đây thiếu nữ dấn thân vào chuyến phiêu lưu khắp các thế giới, bắt đầu nhiệm vụ công lược BOSS tại các thế giới này.

Lạc Yên cần cù chăm chỉ mà công lược bỗng phát hiện, ai nha nha...., thế nào lại luôn là ngươi nha!!

108 cách thức công lược, ta đem hết ra cho ngươi. Boss mau đứng lại! Đem tâm giao cho ta đi!

Lạc Yên mở cửa hàng bán ra các loại Boss:

✔️ Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ

✔️ Nguỵ Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc

✔️ Kiếm Khách Lãnh Khốc Vô Tình

✔️ Nguỵ Thiên Vương Tham Ăn Cao Lãnh

...........

Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được.

Đi qua đi ngang qua ngàn vạn lần không cần bỏ qua, không cần 998, chỉ cần một cái ma ma bang(???), liền có thể đem Boss lãnh mình thích về nhà!
Chương 1: Ký Kết Khế Ước
Chương 2: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (1)
Chương 3: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (2)
Chương 4: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (3)
Chương 5: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (4)
Chương 6: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (5)
Chương 7: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (6)
Chương 8: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (7)
Chương 9: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (8)
Chương 10: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (9)
Chương 11: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (10)
Chương 12: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (11)
Chương 13: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (12)
Chương 14: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (13)
Chương 15: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (14)
Chương 16: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (15)
Chương 17: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (16)
Chương 18: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (17)
Chương 19: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (18)
Chương 20: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (19)
Chương 21: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (20)
Chương 22: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (21)
Chương 23: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (22)
Chương 24: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (23)
Chương 25: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (24)
Chương 26: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (25)
Chương 27: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (26)
Chương 28: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (27)
Chương 29: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (28)
Chương 30: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (29)
Chương 31: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (30)
Chương 32: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (31)
Chương 33: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (32)
Chương 34: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (33)
Chương 35: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (34)
Chương 36: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (35)
Chương 37: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (36)
Chương 38: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (37)
Chương 39: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (38)
Chương 40: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (39)
Chương 41: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (40)
Chương 42: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (41)
Chương 43: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (42)
Chương 44: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (43)
Chương 45: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (44)
Chương 46: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (45)
Chương 47: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (46)
Chương 48: Cung chủ phúc hắc tâm cơ (47)
Chương 49: Cung chủ phúc hắc tâm cơ (48)
Chương 50: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (Xong)
Chương 51: Cung Chủ Phúc Hắc Tâm Cơ (Phiên ngoại)
Chương 52: Nhiệm vụ chân chính
Chương 53: Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (1)
Chương 54: Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (2)
Chương 55: Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (3)
Chương 56: Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (4)
Chương 57: Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (5)
Chương 58: Ngụy Ảnh Đế Ôn Nhuận Như Ngọc (6)
Chương 59: Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (7)
Chương 60: Ngụy ảnh đế ôn nhuận như ngọc (8)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top