|
|

Chương 42: - Hàn Thành: Em vẫn là tiểu bảo bối quan trọng nhất của anh~Nam phụ chỉ muốn làm công cụ hình người

Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon (02/09/2022)

*

Mọi người qua charonie.wordpress.com đọc chương này nhaaa, gợi ý password đã được cập nhật ở cuối chương 41 (trên wordpress). (๑˃ᴗ˂) ﻭ

Truyện chỉ được đăng tại wpad charon_the_moon và wordpress charonie!

 

Bình luận

Back to Top