|
|
Nam Thần Mau Tới Đây

Nam Thần Mau Tới Đây

Thể loại : Ngôn Tình
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Sưu Tầm  Ngày cập nhật : 18-05-21   Đánh giá : 8/10 50

Editor:   LoBe
Văn ÁN:

Ngay trước hôm kết hôn Bạch Vi Vi bị em gái bạch liên hoa hại chết, trước khi chết không cam lòng oán niệm mà bị dẫn tới hệ thống công lược nam thần.

"Tất -- ký chủ muốn hoàn thành tâm nguyện ngược tra nghịch tập sống lại, từ đây đi hướng công lược đỉnh cao nhân sinh sao? Thỉnh trói định bổn hệ thống thế ngươi ngược tra thế ngươi ấm giường thế ngươi tìm kiếm nhân sinh chân ái!"

Vì để tồn tại mà trở về báo thù, Bạch Vi Vi bán manh bán thảm bán đáng thương~Anh~Anh~Anh

Hoàng đế phúc hắc vì nàng mà giải tán hậu cung.

Tướng quân uy dũng đối nàng tình sâu vô cùng.

Vô thượng tiên quân vì nàng mà nghịch thiên sửa phận.

Tổng tài lạnh lùng vì cô mà bất chấp tất cả.

Các kiểu nam thần, kiểu nào cũng không khó. A, ngươi nói gì? Tất cả họ đều là một?

nam chủ tới cuối là một người.
Chương 1: Tiện nhân lòng lang dạ sói
Chương 2: Bị hệ thống trói buộc
Chương 3: Tổng tài ca ca yêu ta chứ
Chương 4: Tổng tài ca ca yêu ta chứ? (2)
Chương 5: Tổng tài ca ca yêu ta chứ? (3)
Chương 6: Tổng tài ca ca yêu ta chứ (4)
Chương 7: Tổng tài ca ca yêu ta chứ (5)
Chương 8: Tổng tài ca ca yêu ta chứ (6)
Chương 9: Tổng tài ca ca yêu ta chứ? (7)
Chương 10: Tổng tài ca ca yêu ta chứ (8)
Chương 11: Tổng tài ca ca yêu ta chứ (9)
Chương 12: Tổng tài ca ca yêu ta chứ (10)
Chương 13: Tổng tài ca ca yêu ta chứ (11)
Chương 14: Tổng tài ca ca yêu ta chứ (12)
Chương 15: Tổng tài ca ca yêu ta chứ (13)
Chương 16: Tổng Tài Ca Ca Yêu Ta Chứ? (14)
Chương 17: Tổng tài ca ca yêu tôi lần nữa (15)
Chương 18: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (16)
Chương 19: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (17)
Chương 20: Anh trai tổng tài lại yêu em lần nữa (18)
Chương 21: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (19)
Chương 22: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (20)
Chương 23: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (21)
Chương 24: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (22)
Chương 25: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (23)
Chương 26: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (24)
Chương 27: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (25)
Chương 28: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (26)
Chương 29: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (27)
Chương 30: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (28)
Chương 31: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa(29)
Chương 32: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (30)​
Chương 33: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (21)​
Chương 34: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (32)​
Chương 35: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (33)​
Chương 36: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (34)​
Chương 37: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (35)​
Chương 38: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (36)​
Chương 39: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (37)​
Chương 40: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (38)​
Chương 41: Anh trai tổng tài yêu em lần nữa (39)​
Chương 42: Vị diện đầu kết thúc​
Chương 43: Trở Về Ngược Tra (1)
Chương 44: Trở Lại Ngược Tra (2)
Chương 45: Trở Lại Ngược Tra (3)
Chương 46: Trở Lại Ngược Tra (4)
Chương 47: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (1)
Chương 48: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (2)
Chương 49: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (3)
Chương 50: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (4)
Chương 51: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (5)
Chương 52: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (6)
Chương 53: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (7)
Chương 54: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (8)
Chương 55: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (9)
Chương 56: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (10)
Chương 57: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (11)
Chương 58: Hoàng Thượng Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (12)
Chương 59: Hoàng Đế Ở Trên, Ai Phi Ở Dưới (13)
Chương 60: Hoàng Đế Ở Trên, Ái Phi Ở Dưới (14)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top