Vị trí hiện tại: Trang chủ > Ngọc Tiên Duyên
|
|
Ngọc Tiên Duyên

Ngọc Tiên Duyên

Thể loại : Tiên Hiệp
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 15-06-21   Đánh giá : 8/10 50

Hoa Lân, một thiếu niên phong lưu do thân mắc tuyệt chứng nên đã bái nhập “Thiên Sơn kiếm phái”.

Chàng ngạc nhiên phát hiện ra “tiểu sư thúc” Thượng Quan Linh phong tư trác tuyệt khuynh quốc khuynh thành hóa ra chính là nữ khách giấu mặt mà chàng đã cứu vào một đêm tối.

Bình thường, băng sơn mỹ nhân đó không hề đoái hoài đến bất cứ đồng môn nào mà chỉ gần gũi với tiểu sư điệt Hoa Lân, luôn nhân nhượng với những yêu cầu được một đòi mười của chàng.

Cuối cùng…(Không phải loạn luân)

Trong bốn năm học nghệ tại Thiên Sơn, không ai biết rằng Hoa Lân thân kiêm sở trường hai nhà. Ngược lại, đồng môn sư huynh luôn đối xử với chàng như phế vật. Cho đến khi một âm mưu đột nhiên giáng xuống…Hoa Lân vì bảo vệ tính mệnh của mình đã thi triển tuyệt học kinh nhân chấn đứt hết kinh mạch của tên đồng môn luôn rắp tâm gây hấn với chàng. Vì chuyện này, chàng bị Thiên Sơn trục xuất khỏi môn phái.

Từ đó, Hoa Lân đành phải từ biệt tiểu sư thúc mỹ lệ tuyệt trần, mỗi người một phương trời.
Chương 1: Kì lân chi kiếp
Chương 2: Hồng trần tiên duyên
Chương 3: Phong vân tiệm lung
Chương 4: Thiên sơn học nghệ
Chương 5: Si tiếu thạch trư
Chương 6: Cô lãnh thân hình
Chương 7: Trí sai đồng môn
Chương 8: Băng phong giai nhân
Chương 9: Tuyệt trần truyền kiếm
Chương 10: Uất muộn thiếu niên
Chương 11: Thất ước thành công
Chương 12: Bệnh tháp truyền tình
Chương 13: Thiên sơn trạch kiếm
Chương 14: Tuyệt thế tàn kiếm
Chương 15: Dạ thất hà chiếu
Chương 16: Thấu lộ thần cơ
Chương 17: Sư môn tuyệt học
Chương 18: Tiên tử tình hoài
Chương 19: Phù bình luận cầm
Chương 20: Thâu thương khiếu ngọc
Chương 21: Thế ngoại cao nhân
Chương 22: Phong thanh hạc khởi
Chương 23: Âm mưu ý chí
Chương 24: Thiên y vô phùng
Chương 25: Sơ lộ phong mang
Chương 26: Kinh thiên biến cố
Chương 27: Hà chiếu xuất bao
Chương 28: Phúc vũ phiên vân
Chương 29: Sơ nhập giang hồ
Chương 30: Lộc từ thủy thủ
Chương 31: Sơn ngoại hữu sơn
Chương 32: Trùng phản trung nguyên
Chương 33: Tôi lâu phong ba
Chương 34: Thủ chu đãi thỏ
Chương 35: Xảo ngộ cao nhân
Chương 36: Tiệm nhập mê cục
Chương 37: Tần châu dịch sự
Chương 38: Ngọc nữ xuất quan
Chương 39: Thiên lý truy tầm
Chương 40: Tiên tử ngộ hiểm
Chương 41: Thâm tình hô hoán
Chương 42: Tạo hóa lộng nhân
Chương 43: Kiếm xung vân tiêu
Chương 44: Hoàng sơn chi hành
Chương 45: Tuyệt thế phong tình
Chương 46: Dạ bán tặc hành
Chương 47: Ngộ nhập tu chân
Chương 48: Kính văn quỷ thành
Chương 49: Huyết ma tương xuất
Chương 50: Sơ nhập quỷ thành
Chương 51: Sơ khuy bí tịch
Chương 52: Các hành kí sự
Chương 53: Quỷ vực kì thuật
Chương 54: Thiên ác nan phân
Chương 55: Thần bí hắc ảnh
Chương 56: Thiên không chi chiến
Chương 57: Mạc minh toàn qua
Chương 58: Chiêu hồn trận pháp
Chương 59: Oai môn tà đạo
Chương 60: Các lộ vân tập
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top