Vị trí hiện tại: Trang chủ > Ngự Nữ Tâm Kinh
|
|
Ngự Nữ Tâm Kinh

Ngự Nữ Tâm Kinh

Thể loại : Kiếm Hiệp , Sắc
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 17-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Phong Nguyệt quốc, năm mươi năm trước sau khi xảy ra việc loạn lạc Thương thị, nội loạn không ngừng, làm cho Thương thị bị tru di cửu tộc. Trước kia Thương thị là một đại gia tộc ở Phong Nguyệt quốc, giờ đã bị tru diệt hết.

Trận chiến tranh giành ngôi vị xảy ra 3 năm trước càng làm cho tình hình loạn càng thêm loạn. Cuối cùng cục diện được khẳng định bởi thắng lợi của Tư Đồ thế gia, một hoàng mạch mới. Họ đã đưa vị hoàng tử trẻ tuổi, đứa con hoang của vị hoàng phi xuất thân từ chốn nhân gian lên chấp chính, lấy niên hiệu là Thuận Thiên, nhưng vị hoàng đế mười ba tuổi này không thể độc chính. Theo luật của Phong Nguyệt Quốc, người đủ mười sáu tuổi mới được coi là thành niên, có quyền dự vào việc lớn trong tộc.

Tư Đồ Nghiệp tự phong “Nhiếp Chính Vương”, can thiệp chuyện triều chính. Tuy không công khai tạo phản, nhưng mưu đồ của hắn thì ai cũng biết. Triều thần dù bất mãn nhưng chỉ biết hận chứ không dám nói ra. Vương Nhạc Nhạc, hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi mặt búng ra sữa, liệu có làm nên sự thay đổi gì không?
Chương 01: Diễm ngộ
Chương 02: Ma nữ
Chương 03: Thục nữ
Chương 04: Dã thảo (Thượng)
Chương 05: Dã thảo (Hạ)
Chương 06: Phao khí
Chương 07: Tạm biệt (Thượng)
Chương 08: Tạm biệt (Hạ)
Chương 09: Mộ Dung
Chương 10: Hoa kiếp
Chương 11: Thâu hương
Chương 12: Dâm tặc
Chương 13: TOÁI TINH (Thượng)
Chương 14: Toái tinh (Hạ)
Chương 15: Cộng sàng
Chương 16: Thái Vân (Thượng)
Chương 17: Thái Vân (Hạ)
Chương 18: – Thiên Đậu
Chương 19: – Giải dược (Thượng)
Chương 20: – Giải dược (Hạ)
Chương 21: BIỂU MUỘI (Thượng)
Chương 22: Biểu muội (Hạ)
Chương 23: Thụ sàn
Chương 24: Phân chia lương thực
Chương 25: Hạc Minh
Chương 26: Mại dược (mua thuốc)
Chương 27: Dục hậu
Chương 28: Hãm hại (Thượng)
Chương 29: Hãm hại (Hạ)
Chương 30: Vô Song
Chương 31: Bị Xọa (Thượng)
Chương 32: Bị Xọa (Hạ)
Chương 33: Manh Mục (Thượng)
Chương 34: Manh Mục (Hạ)
Chương 35: Họa Thủy (Thượng)
Chương 36: Họa Thủy (Hạ)
Chương 37: Liệu thương
Chương 38: Chiêu Thân (Thượng)
Chương 39: Bị vây (Thượng)
Chương 40: Bị vây (Hạ)
Chương 41: Tăng công (Thượng)
Chương 42: Tăng Công (Hạ)
Chương 43: Tiến Sát
Chương 44: Thệ Ngôn
Chương 45: Mị thuật (Thượng)
Chương 46: Mị thuật (Hạ)
Chương 47: Hoàng Thành (Thượng)
Chương 48: Hoàng Thành (Hạ)
Chương 49: Tật hỏa (Lửa giận)
Chương 50: – Thối địch
Chương 51: Tửu hậu
Chương 52: Tranh phong
Chương 53: Tiểu nhân
Chương 54: Giao tâm
Chương 55: Bồi thường
Chương 56: Độc kế
Chương 57: Sát quỷ(1)
Chương 58: Sát quỷ(2)
Chương 59: Cảnh minh(1)
Chương 60: Cảnh minh(2)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top