Vị trí hiện tại: Trang chủ > Phi Thiên
|
|
Phi Thiên

Phi Thiên

Thể loại : Tiên Hiệp , Huyền Huyễn
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Vip Văn Đàn  Ngày cập nhật : 02-01-20   Đánh giá : 10/10 53

Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng!

Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!

Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn! Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở phương nào!? Nếu đã không đường, bất chấp bể khổ biển máu, bạch cốt hóa thuyền, một bước lên trời!
Chương 1-1: Vạn trượng hồng trần (1)
Chương 1-2: Vạn trượng hồng trần (2)
Chương 2: Vạn trượng hồng trần (3)
Chương 3: Vạn trượng hồng trần (4)
Chương 4: Vạn trượng hồng trần (5)
Chương 5: Thư sinh (1)
Chương 6: Thư sinh (2)
Chương 7: Thư sinh (3)
Chương 8-1: Lão Nhị lão Tam (Thượng)
Chương 8-2: Lão Nhị lão Tam (Hạ)
Chương 9: Hồng Trần tiên tử
Chương 10: Sấm ngôn như thế (1)
Chương 11: Sấm ngôn như thế (2)
Chương 12-1: Sấm ngôn như thế (3)
Chương 12-2: Sấm ngôn như thế (4)
Chương 13: Thoát đi
Chương 14: Không thể khinh truyền
Chương 15-1: Luyện công gian khổ (1)
Chương 15-2: Luyện công gian khổ (2)
Chương 15-3: Luyện công gian khổ (3)
Chương 15-4: Luyện công gian khổ (4)
Chương 15-5: Luyện công gian khổ (5)
Chương 19: Dân chạy nạn (Thượng)
Chương 20: Dân chạy nạn (Hạ)
Chương 21: Mới vừa rời núi (1)
Chương 22-1: Mới vừa rời núi (2)
Chương 22-2: Mới vừa rời núi (3)
Chương 23: Phù Quang động
Chương 24: Thập hàng
Chương 25: Bốn pháp cảnh
Chương 26: Hắc thán
Chương 27: Nguyện lực châu
Chương 28: Sơn chủ Thiếu Thái sơn
Chương 29: Kế của Lý Tín
Chương 30-1: La Trân oai phong (Thượng)
Chương 30-2: La Trân oai phong (Hạ)
Chương 31: Hổ tướng (1)
Chương 32: Hổ tướng (2)
Chương 33: Hàng hay không
Chương 34: Cố nhân
Chương 35: Gây họa (1)
Chương 36: Gây họa (2)
Chương 37: Ngọa long rời núi (1)
Chương 38: Đánh một trận định nam tuyên (1)
Chương 39: Đánh một trận định nam tuyên (2)
Chương 40: Đánh một trận định nam tuyên (3)
Chương 41: Ân một giọt nước
Chương 42: Có người cản trở (1-2)
Chương 43: Có người cản trở (3)
Chương 44: Có người cản trở (4)
Chương 45: Có người cản trở (5)
Chương 46: Diệu Pháp tự (1)
Chương 47: Diệu Pháp tự (2)
Chương 48: Diệu Pháp tự (3)
Chương 49: Diệu Pháp tự (4+5)
Chương 50: Diệu Pháp tự (6)
Chương 51: Diệu Pháp tự (7)
Chương 52: Diệu Pháp tự (8)
Chương 53: Diệu Pháp tự (9)
Chương 54: Diệu Pháp tự (10)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top