Vị trí hiện tại: Trang chủ > Phong Lưu Tam Quốc
|
|
Phong Lưu Tam Quốc

Phong Lưu Tam Quốc

Thể loại : Kiếm Hiệp , Quân Sự
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 17-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Giới Thiệu Truyện

Nhân vật chính mê say chơi trò Tam Quốc Chí trên mạng, bất ngờ cùng với tình nhân của mình trong một lần đi chơi bị sao băng rớt trúng người xuyên việt về cuối thời Đông Hán.

- Nhìn thấy người chết đói nghìn dặm xã tắc phiêu linh minh dân như con sâu cái kiến mệnh giống như cọng rơm cái rác.

- Dấn thân vào dưới trướng Tào Tháo, mong có đại thụ che ấm, đem lòng son chiếu sáng minh nguyệt nhưng công cao chấn chủ bị người ghen, du long thức tỉnh khiến thiên hạ sợ.

Chương 1: Mưa sao băng
Chương 2: Khởi đầu mới
Chương 3: Long tại thâm sơn
Chương 4: Cường giả nói chuyện
Chương 5: Điển Vi
Chương 6: Tới Trần Lưu
Chương 7: Nhạc Tiến
Chương 8: Tào Tháo tới
Chương 9: Liễu Diệp đao
Chương 10: Minh chủ Viên Thiệu
Chương 11: Tôn Kiên xuất binh
Chương 12: Tào Tháo mất mặt
Chương 13: Lưu Bị xuất hiện
Chương 14: Mãnh tướng quyết đấu
Chương 15: Cao Thuận bị thương
Chương 16: Lưu Bị khóc
Chương 17: Lữ Bố đẹp trai
Chương 18: Buồn bã
Chương 19: Đầy tớ nhỏ chưa đủ mưu
Chương 20: Lý Nho
Chương 21: Tào Tháo cảm động
Chương 22: Chạy trốn
Chương 23: Thái Ung
Chương 24: Tiêu Vĩ cầm
Chương 25: Bá vương biệt cơ
Chương 26: Đi theo Thái Ung
Chương 27: Thái Văn Cơ
Chương 28: Hoa tâm
Chương 29: Đại hán kỳ lạ
Chương 30: Đồng tiêu vạn cổ sầu
Chương 31: Đổng Thăng
Chương 32: Dương Dung ra tay
Chương 33: Trương Liêu
Chương 34: Khát vọng quyền lực
Chương 35: Đêm ở hoa viên
Chương 36: Tú nhi
Chương 37: Thương Long lĩnh
Chương 38: Hàn Cử
Chương 39: Quyết đấu
Chương 40: Hàn Tuyết
Chương 41: Sơ Bình thứ hai
Chương 42: Trường Tín Cung Đăng
Chương 43: Cảm động
Chương 44: Đào Khiêm coi trọng
Chương 45: Chúng tướng nghị sự
Chương 46: Giặc Khăn Vàng
Chương 47: Văn Cơ mỹ miều
Chương 48: Tào Báo
Chương 49: Gặp mặt Tử Long
Chương 50: Trần Dục
Chương 51: Tàng Bá
Chương 52: Thắng trận đầu
Chương 53: Tương kế tựu kế
Chương 54: Triệu Vũ mắc lừa
Chương 55: Đầu hàng tha chết
Chương 56: Tàng Bá hung hăng
Chương 57: Chiêu hàng
Chương 58: Phi lễ Tú nhi
Chương 59: Đào Khiêm bệnh nặng
Chương 60: Nắm giữ Từ Châu
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top