|
|
(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

(Quyển 1) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Thể loại : Ngôn Tình , Đô Thị , Khoa Huyễn , Huyền Huyễn , Dị Năng , Linh Dị , Cổ Đại , Mạt Thế , Khác
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 22-07-21   Đánh giá : 8/10 50

Hán việt: Khoái xuyên nữ phối: Nam thần cầu nhĩ biệt hắc hoá!

Tác giả: Dạ Gia Đích Ly Trân

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, OE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Mạt thế, Tu chân, Ma pháp, Dị năng, Ngọt sủng, Hệ thống, Thần tiên yêu quái, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Vườn trường, Dân quốc, Cung đình hầu tước, Linh dị thần quái, Nghịch tập, 1v1

[Tuyệt thế sủng văn 1v1, nam chủ trước sau là một, nam nữ chủ thể xác và tinh thần sạch sẽ. Toàn bộ hành trình đều rải đường. Nam nữ chủ đều có tình cảm. Nhãn: Nhất kiến trung tình.]

Vô Dược thân là một người theo chủ nghĩa nhan khống, nghe nói có một hệ thống cứu vớt nam thần, vì thế cô liền xin gia nhập.

Tính toán cứu nam thần từ trong nước sôi lửa bỏng.

Chỉ là vì sao hệ thống không nói cho cô, hắc hoá là cái quỷ gì?

Vì sao nam thần đều có cái sở thích đáng sợ như vậy?

Một lời không hợp liền trói người?

Hệ thống! Hệ thống! Ta cảm thấy giống như là ta mới yêu cầu bị cứu với!
Chương 1: Mở ra hệ thống
Chương 2: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 1
Chương 3: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 2
Chương 4: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 3
Chương 5: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 4
Chương 6: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 5
Chương 7: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 6
Chương 8: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 7
Chương 9: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 8
Chương 10: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 9
Chương 11: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 10
Chương 12: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 11
Chương 13: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 12
Chương 14: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 13
Chương 15: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 14
Chương 16: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 15
Chương 17: TG1: Tổng tài lãnh tình: Lão công chưa lập gia đình quá sủng ta 16 (xong)
Chương 18: TG1: Phiên ngoại Giang Hi
Chương 19: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 1
Chương 20: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 2
Chương 21: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 3
Chương 22: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 4
Chương 23: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 5
Chương 24: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 6
Chương 25: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 7
Chương 26: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 8
Chương 27: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 9
Chương 28: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 10
Chương 29: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 11
Chương 30: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 12
Chương 31: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 13
Chương 32: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 14
Chương 33: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 15
Chương 34: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 16
Chương 35: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 17
Chương 36: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 18
Chương 37: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 19
Chương 38: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 20
Chương 39: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 21
Chương 40: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 22
Chương 41: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 23
Chương 42: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 24
Chương 43: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 25
Chương 44: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 26
Chương 45: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 27
Chương 46: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 28
Chương 47: TG2: Quân vương thịnh thế: Phu quân phúc hắc quá yêu ta 29 (xong)
Chương 48: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 1
Chương 49: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 2
Chương 50: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 3
Chương 51: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 4
Chương 52: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 5
Chương 53: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 6
Chương 54: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 7
Chương 55: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 8
Chương 56: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 9
Chương 57: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 10
Chương 58: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 11
Chương 59: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 12
Chương 60: TG3: Thi hoàng tận thế: Bạn trai cố chấp quá dính ta 13
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top