|
|
(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

(Quyển 2) Mau Xuyên Nữ Phụ: Nam Thần Cầu Anh Đừng Hắc Hoá!

Thể loại : Ngôn Tình , Đô Thị , Khoa Huyễn , Huyền Huyễn , Linh Dị , Dị Năng , Cổ Đại , Mạt Thế , Khác
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 22-07-21   Đánh giá : 8/10 50

Hán việt: Khoái xuyên nữ phối: Nam thần cầu nhĩ biệt hắc hoá!

Tác giả: Dạ Gia Đích Ly Trân

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, HE, OE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Huyền huyễn, Mạt thế, Tu chân, Ma pháp, Dị năng, Ngọt sủng, Hệ thống, Thần tiên yêu quái, Xuyên nhanh, Hào môn thế gia, Giới giải trí, Vườn trường, Dân quốc, Cung đình hầu tước, Linh dị thần quái, Nghịch tập, 1v1

[Tuyệt thế sủng văn 1v1, nam chủ trước sau là một, nam nữ chủ thể xác và tinh thần sạch sẽ. Toàn bộ hành trình đều rải đường. Nam nữ chủ đều có tình cảm. Nhãn: Nhất kiến trung tình.]

Vô Dược thân là một người theo chủ nghĩa nhan khống, nghe nói có một hệ thống cứu vớt nam thần, vì thế cô liền xin gia nhập.

Tính toán cứu nam thần từ trong nước sôi lửa bỏng.

Chỉ là vì sao hệ thống không nói cho cô, hắc hoá là cái quỷ gì?

Vì sao nam thần đều có cái sở thích đáng sợ như vậy?

Một lời không hợp liền trói người?

Hệ thống! Hệ thống! Ta cảm thấy giống như là ta mới yêu cầu bị cứu với!
Chương 201: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (4)
Chương 202: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (5)
Chương 203: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (6)
Chương 204: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (7)
Chương 205: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (8)
Chương 206: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (9)
Chương 207: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (10)
Chương 208: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (11)
Chương 209: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (12)
Chương 210: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (13)
Chương 211: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (14)
Chương 212: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (15)
Chương 213: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (16)
Chương 214: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (17)
Chương 215: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (18)
Chương 216: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (19)
Chương 217: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (20)
Chương 218: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (21)
Chương 219: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (22)
Chương 220: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (23)
Chương 221: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (24)
Chương 222: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (25)
Chương 223: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (26)
Chương 224: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (27)
Chương 225: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (28)
Chương 226: [TG8] Tướng quân cao lãnh VS hoàng tử mỹ nhân (xong)
Chương 227: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (1)
Chương 228: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (2)
Chương 229: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (3)
Chương 230: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (4)
Chương 231: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (5)
Chương 232: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (6)
Chương 233: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (7)
Chương 234: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (8)
Chương 235: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (9)
Chương 236: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (10)
Chương 237: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (11)
Chương 238: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (12)
Chương 239: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (13)
Chương 240: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (14)
Chương 241: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (15)
Chương 242: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (16)
Chương 243: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (17)
Chương 244: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (18)
Chương 245: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (19)
Chương 246: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (20)
Chương 247: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (21)
Chương 248: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (22)
Chương 249: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (23)
Chương 250: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (24)
Chương 251: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (25)
Chương 252: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (26)
Chương 253: [TG9] Thiên thần viễn cổ VS Nữ thần khai nguyên (xong)
Chương 254: [TG10] Thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ quý tộc (1)
Chương 255: [TG10] Thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ quý tộc (2)
Chương 256: [TG10] Thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ quý tộc (3)
Chương 257: [TG10] Thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ quý tộc (4)
Chương 258: [TG10] Thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ quý tộc (5)
Chương 259: [TG10] Thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ quý tộc (6)
Chương 260: [TG10] Thân vương huyết tộc VS Thiếu nữ quý tộc (7)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top