|
|
[Quyển 2] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

[Quyển 2] Nhân Vật Phản Diện Hôm Nay Cũng Thật Ngoan

Thể loại : Ngược , Sủng
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Sưu tầm  Ngày cập nhật : 21-09-22   Đánh giá : 8/10 50

Lão đại nhuyễn manh manh nghiêng đầu, nỗ lực tự lý giải: Nga, vậy nhiệm vụ ta là trở thành Boss phản diện và không để hắn trở thành phản diện nữa. Bảo vệ hắn như Tiểu Hoa Hoa.

Thiếu niên k iệt ngạo biểu tình âm trầm: Thế nhân này đều xấu xa, ta phải trở thành người xấu xa nhất.. Di? Lão bà, em bình tĩnh, mọi việc đều có thể thương lượng tốt, làm người không cần quá xúc động, tiếp tục đánh xuống người nọ sẽ chết!

Tể tướng phúc hắc trong lòng đã tính sẵn, câu môi cười nhạt: Thiên hạ đều ở trong kế hoạch của ta, ta muốn.. Từ từ! Phu nhân, nàng đừng tạo phản, ta sẽ mua hồ lô đường cho nàng, cầu nàng lưu lại cho bệ hạ một cái mạng chó!

Đế vương v ô tình lạnh nhạt bễ nghễ: Trẫm có thể phất tay ngưng tụ mây, hạ tay gọi mưa đến, không người nào dám ngỗ nghịch trẫm, trẫm phải làm hôn quân.. Ái phi, vừa rồi chỉ là những lời vô tâm của trẫm, trẫm nhất định phải làm hoàng để đứng đầu thiên cổ!
Đánh người không đổi mặt, tê, nhẹ chút......
Chương 200: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (63)
Chương 201: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (64)
Chương 202: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (65)
Chương 203: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (66)
Chương 204: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (67)
Chương 205: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (68)
Chương 206: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (69)
Chương 207: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (70)
Chương 208: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (71)
Chương 209: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (72)
Chương 210: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (73)
Chương 211: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (74)
Chương 212: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (75)
Chương 213: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (76)
Chương 214: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (77)
Chương 215: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (78)
Chương 216: Lợi Hại, Tiểu Hồ Già Của Ta (Xong)
Chương 217: Phiên Ngoại
Chương 218: [Thế Giới 4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (1)
Chương 219: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (2)
Chương 220: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (3)
Chương 221: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (4)
Chương 222: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (5)
Chương 223: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (6)
Chương 224: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (7)
Chương 225: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (8)
Chương 226: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (9)
Chương 227: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (10)
Chương 228: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (11)
Chương 229: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (12)
Chương 230: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (13)
Chương 231: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (14)
Chương 232: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (15)
Chương 233: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (16)
Chương 234: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (17)
Chương 235: [TG4]: Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (18)
Chương 236: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (19)
Chương 237: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (20)
Chương 238: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (21)
Chương 239: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (22)
Chương 240: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (23)
Chương 241: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (24)
Chương 242-243: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (25)
Chương 244: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (27)
Chương 245: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (28)
Chương 246: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (29)
Chương 247: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (30)
Chương 248: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (31)
Chương 249: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (32)
Chương 250: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (33)
Chương 251: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (34)
Chương 252: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (35)
Chương 253: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (36)
Chương 254: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (37)
Chương 255: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (38)
Chương 256: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (39)
Chương 257: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (40)
Chương 258: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (41)
Chương 259: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (42)
Chương 260: [TG4] Tiểu Tang Thi Của Vua Tang Thi (43)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top