Vị trí hiện tại: Trang chủ > Sắc Màu Quân Nhân
|
|
Sắc Màu Quân Nhân

Sắc Màu Quân Nhân

Thể loại : Ngôn Tình
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  DĐ Lê Quý Đôn  Ngày cập nhật : 19-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Truyện Sắc Màu Quân Nhân của Thập Nguyệt Cần Khê đã cho chúng ta thấy tình yêu quân nhân có sự khác biệt như thế nào.

Hạnh phúc là gì khi một bên là vợ, một bên là súng. Chỉ cần một viên đạn thì tất cả sẽ biến mất.

Năm cô hai mươi sáu tuổi, độ tuổi đã  chính chắn và thủ trưởng bắt cô phải trả giá sai lầm của mình. Những sai lầm ấy cần đến thời điểm này là thích họp nhất?
Quyển 1 - Chương 1: Cuộc gặp gỡ đẫm máu [1]
Quyển 1 - Chương 2: Cuộc gặp gỡ đẫm máu [2]
Quyển 1 - Chương 3: Cuộc gặp gỡ đẫm máu [3]
Quyển 1 - Chương 4: Mặt mày hớn hở [1]
Quyển 1 - Chương 5: Mặt mày hớn hở [2]
Quyển 1 - Chương 6: Mặt mày hớn hở [3]
Quyển 1 - Chương 7: Mặt mày hớn hở [4]
Quyển 1 - Chương 8: Tiểu Sắc vui vẻ [1]
Quyển 1 - Chương 9: Tiểu Sắc vui vẻ [2]
Quyển 1 - Chương 10: Tiểu Sắc vui vẻ [3]
Quyển 1 - Chương 11
Quyển 1 - Chương 12
Quyển 1 - Chương 13
Quyển 1 - Chương 14
Quyển 1 - Chương 15
Quyển 1 - Chương 16
Quyển 1 - Chương 17
Quyển 1 - Chương 18
Quyển 1 - Chương 19
Quyển 1 - Chương 20
Quyển 1 - Chương 21
Quyển 1 - Chương 22
Quyển 1 - Chương 23
Quyển 1 - Chương 24
Quyển 1 - Chương 25
Quyển 1 - Chương 26
Quyển 1 - Chương 27
Quyển 1 - Chương 28
Quyển 1 - Chương 29
Quyển 1 - Chương 30
Quyển 1 - Chương 31
Quyển 1 - Chương 32: Không thịt không vui
Quyển 1 - Chương 33: Không sắc không vui
Quyển 1 - Chương 34
Quyển 1 - Chương 35
Quyển 1 - Chương 36
Quyển 1 - Chương 37
Quyển 1 - Chương 38
Quyển 1 - Chương 39
Quyển 1 - Chương 40
Quyển 1 - Chương 41
Quyển 1 - Chương 42
Quyển 1 - Chương 43
Quyển 1 - Chương 44: Đêm quân cảng
Quyển 1 - Chương 45: Đêm quân cảng
Quyển 1 - Chương 46
Quyển 1 - Chương 47
Quyển 1 - Chương 48
Quyển 1 - Chương 49
Quyển 1 - Chương 50
Quyển 1 - Chương 51
Quyển 1 - Chương 52
Quyển 1 - Chương 53
Quyển 1 - Chương 54: Đêm quân cảng
Quyển 1 - Chương 55
Quyển 1 - Chương 56
Quyển 1 - Chương 57
Quyển 1 - Chương 58
Quyển 1 - Chương 59
Quyển 1 - Chương 60
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top