Vị trí hiện tại: Trang chủ > Tạo Hóa Tiên Đế
|
|
Tạo Hóa Tiên Đế

Tạo Hóa Tiên Đế

Thể loại : Tiên Hiệp , Huyền Huyễn , Dị Giới
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Vip Văn Đàn  Ngày cập nhật : 27-06-20   Đánh giá : 8/10 50

Tác giả đã tạo ra một thế giới rất thần kỳ trong truyện cũng bởi ở nơi này có cường giả nhiều vô số, lại có hoang thú hồng hoang,còn có diệu pháp thần thông, đặc biệt có cả pháp bảo đáng sợ có thể hủy thiên diệt địa. có linh đan thoát thai hoán cốt, có tiên trận bao phủ chư thiên...

Nam chính bước ra từ Càn Nguyên vực là một thiếu niên Khương Tư Nam,là một  người mang chí bảo vô thượng, lại còn tu luyện được thần thông tuyệt thế, vì bản tâm thủ hộ đã giết ra con đường nghịch thiên.
Chương 1: Long Hổ Đại Đan
Chương 2: Lửa giận ngập trời
Chương 3: Liều chết một kích! (1)
Chương 4: Liều chết một kích! (2)
Chương 5: Hồng Mông Tạo Hóa Kinh
Chương 6: Phá quan mà ra
Chương 7: Khởi tử hồi sinh
Chương 8: Trấn Quốc Võ Thành Vương
Chương 9: Vạn cân cự lực (1)
Chương 10: Vạn cân cự lực (2)
Chương 11: Trùng Dương Điện
Chương 12: Đương đường đối chất!
Chương 13: Sinh tử ước chiến
Chương 14: Giáng Long Phục Hổ Quyền (1)
Chương 15: Giáng Long Phục Hổ Quyền (2)
Chương 16: Khí huyết Huyền Hoàng
Chương 17: Thay trời đổi đất
Chương 18: Đan thư linh dịch
Chương 19: Bạch Long Ngọc
Chương 20: Đấu thú! (1)
Chương 21: Đấu thú! (2)
Chương 22: Bách Thảo Đường
Chương 23: Phế ngươi một tay!
Chương 24: Trân Bảo Các
Chương 25: Hoang Thú chiến!
Chương 26: Đi vận khí cứt chó (1)
Chương 27: Đi vận khí cứt chó (2)
Chương 28: Vô cùng hung hăng càn quấy!
Chương 29: Lại đánh bạc một ván
Chương 30: Tất cả đều quỳ xuống!
Chương 31: 500 vạn lượng!
Chương 32: Điêu vượn chiến (1)
Chương 33: Điêu vượn chiến (2)
Chương 34: Hắc Trân Bảo Lệnh
Chương 35: Vương phủ đại quản gia
Chương 36: Luyện chế linh dịch
Chương 37: Hậu Thiên Lục Trọng
Chương 38: Phong Lôi kiếm (1)
Chương 39: Phong Lôi kiếm (2)
Chương 40: Đại Hoang Sơn
Chương 41: Săn giết Hoang Thú
Chương 42: Núi hoang chặn giết!
Chương 43: Trận chiến mở màn Tiên Thiên
Chương 44: Huyền Hoàng không gian (1)
Chương 45: Huyền Hoàng không gian (2)
Chương 46: Lần nữa đột phá
Chương 47: Tử Diệp Huyết Sâm
Chương 48: Đuổi giết cùng trốn chết
Chương 49: Hầu Nhi tửu cùng Thủy Linh Thạch
Chương 50: Kim Long bang
Chương 51: Hàng phục Xích Diễm Tước (1)
Chương 52: Hàng phục Xích Diễm Tước (2)
Chương 53: Tiểu Bạch nguy cơ
Chương 54: Cấm Thần Phù
Chương 55: Bảo tàng động phủ
Chương 56: Túi Trữ Vật
Chương 57: Cửu Trọng luyện tâm (1)
Chương 58: Cửu Trọng luyện tâm (2)
Chương 59: Đùa giỡn
Chương 60: Phương Tình Tuyết
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top