|
|
Thái Thượng Kiếm Tôn

Thái Thượng Kiếm Tôn

Thể loại : Tiên Hiệp , Hài Hước , Khác
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 05-05-22   Đánh giá : 8/10 50

Tác giả: Phiêu Linh Huyễn

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp

Giới thiệu:

Rõ ràng chỉ là một tạp dịch của Linh Tê Kiếm Tông, nhưng lại bởi vì ngoài ý muốn, đạt được Huyền Môn chí bảo Côn Ngô Kiếm, ngủ với Thánh nữ của Đạo Lăng Thiên Tông, trở thành truyền nhân của đệ nhất Ma đó đi lên con đường đánh mặt, nghiền ép hết thảy thiên tài, chuyên trị các loại không phục.

Kiếm của ta, ngạo thương khung!

Đạo của ta, lăng chúng sinh!

Ba ngàn đại đạo, nhất kiếm độc tôn!

Ta tên Bạch Nhạc, Thái Thượng Kiếm Tôn!

Cảnh giới tu luyện: Dẫn Linh Cảnh - Linh Phủ Cảnh - Tinh Cung Cảnh - Tinh Hải Cảnh - Hóa Hư Cảnh - Thế Giới Cảnh -...

Trên Hóa Hư chính đạo gọi là Tiên... ma đạo xưng là Thần.
Chương 1: 1: Thông Thiên Ma Quân 1
Chương 2: 2: Thông Thiên Ma Quân 2
Chương 3: 3: Khinh Nhờn 1
Chương 4: 4: Khinh Nhờn 2
Chương 5: 5: Nếu Không Ta Cưới Ngươi 1
Chương 6: 6: Nếu Không Ta Cưới Ngươi 2
Chương 7: 7: Hoa Văn Tìm Đường Chết 1
Chương 8: 8: Hoa Văn Tìm Đường Chết 2
Chương 9: 9: Ngược Sát 1
Chương 10: 10: Ngược Sát 2
Chương 11: 11: Có Tật Giật Mình 1
Chương 12: 12: Có Tật Giật Mình 2
Chương 13: 13: Sai Có Lỗi Chiêu 1
Chương 14: 14: Sai Có Lỗi Chiêu 2
Chương 15: 15: Đây Chính Là Mệnh A 1
Chương 16: 16: Đây Chính Là Mệnh A 2
Chương 17: 17: Man Thiên Quá Hải 1
Chương 18: 18: Man Thiên Quá Hải 2
Chương 19: 19: Linh Tê Kiếm Quyết 1
Chương 20: 20: Linh Tê Kiếm Quyết 2
Chương 21: 21: Công Pháp Không Trọn Vẹn
Chương 22: 22: Vừa Ăn Cướp Vừa La Làng
Chương 23: 23: Vào Núi Gặp Ma Thượng
Chương 24: 24: Vào Núi Gặp Ma Hạ
Chương 25: 25: Linh Tê Nghênh Khách
Chương 26: 26: Lấy Ơn Báo Oán
Chương 27: 27: Hoang Ngôn Cùng Uy Hiếp
Chương 28: 28: Thông Thiên Ma Công Thượng
Chương 29: 29: Thông Thiên Ma Công Hạ
Chương 30: 30: Lời Đồn Nổi Lên Bốn Phía Thượng
Chương 31: 31: Lời Đồn Nổi Lên Bốn Phía Hạ
Chương 32: 32: Dạ Nhận
Chương 33: 33: Cầu Phú Quý Trong Nguy Hiểm
Chương 34: 34: Mạng Sống Như Treo Trên Sợi Tóc
Chương 35: 35: Lấy Thân Làm Mồi
Chương 36: 36: Nguy Cơ Bộc Phát
Chương 37: 37: Thôn Phệ
Chương 38: 38: Yêu Ma Quỷ Quái
Chương 39: 39: Dạ Nhận Xuất Thủ
Chương 40: 40: Nhân Tính Ác Độc Thượng
Chương 41: 41: Nhân Tính Ác Độc Hạ
Chương 42: 42: Kiếm Đạo Chân Ý
Chương 43: 43: Kiêu Ngạo Và Trách Nhiệm Của Một Nam Nhân
Chương 44: 44: Chân Tướng Tàn Khốc
Chương 45: 45: Tinh Cung Chi Uy
Chương 46: 46: Cho Ta Chết Trước Ngươi
Chương 47: 47: Tuyệt Cảnh
Chương 48: 48: Cân Bằng Mong Manh
Chương 49: 49: Thập Tức Phá Cảnh Kiếm Kinh Tứ Phương
Chương 50: 50: Linh Tê Tới Viện

Bình luận

Back to Top