Vị trí hiện tại: Trang chủ > Thiên Châu Biến
|
|
Thiên Châu Biến

Thiên Châu Biến

Thể loại : Tiên Hiệp , Khác
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 09-06-21   Đánh giá : 8/10 50

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Tiên HiệpMỗi người đều có bản mạng châu, sau khi thức tỉnh, hoặc là Ý Châu, hoặc là Thể Châu, tựa như một vòng xuyến xoay quanh hai cổ tay. Thiên Châu lại tựa như song bào thai vậy, khi Ý, Thể song châu cùng xuất hiện trên người, đây là Thiên Châu.

Tu luyện Thể Châu giả gọi là Thể Châu Sư, tu luyện Ý Châu giả gọi là Ý Châu Sư, mà tu luyện Thiên Châu giả tất nhiên gọi là Thiên Châu Sư vậy. Thiên Châu Sư cảnh giới cao nhất là thập nhị song châu, vì thế mà quá trình tu luyện của nó cũng được gọi là Thiên Châu Thập Nhị Biến. Nhân vật chính của chúng ta chính là một vị tu luyện Thiên Châu Biến, hắn là một cung tiến thủ.
Chương 1-1: Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm! (1) - Quyển 1:Thiên Châu giác tỉnh
Chương 1-2: Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm!(2)
Chương 1-3: Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm!(3)
Chương 1-4: Đại tỷ, thật sự là hiểu lầm!(4)
Chương 2-1: Hắc châu quỷ dị(1)
Chương 2-2: Hắc châu quỷ dị(2)
Chương 2-3: Hắc châu quỷ dị(3)
Chương 2-4: Hắc châu quỷ dị(4)
Chương 3-1: Cơ ngực doanh trưởng thật không tồi! (1)
Chương 3-2: Cơ ngực doanh trưởng thật không tồi! (2)
Chương 3-3: Cơ ngực doanh trưởng thật không tồi! (3)
Chương 3-4: Cơ ngực doanh trưởng thật không tồi! (4)
Chương 4-1: Thiên Châu Sư huyền bí!(1)
Chương 4-2: Thiên Châu Sư huyền bí!(2)
Chương 4-3: Thiên Châu Sư huyền bí!(3)
Chương 4-4: Thiên Châu Sư huyền bí!(4)
Chương 5-1: Bất tử thần công. Thiên châu giác tỉnh (1)
Chương 5-2: tử thần công. Thiên châu giác tỉnh (2)
Chương 5-3: Bất tử thần công. Thiên châu giác tỉnh (3)
Chương 6-1: Bích Tỉ vi tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (1)
Chương 6-2: Bích Tỉ vi tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (2)
Chương 6-3: Bích Tỉ vi tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (3)
Chương 6-4: Bích Tỉ vi tế. Biến Thạch Miêu Nhãn (4)
Chương 7-1: Ước Pháp Tam Chương (1)
Chương 7-2: Ước Pháp Tam Chương (2)
Chương 7-3: Ước Pháp Tam Chương (3)
Chương 8-1: Sự ảo diệu của Bất Tử thần công (1) - Quyển 2:Thể Châu Ngưng Hình
Chương 8-2: Sự ảo diệu của Bất Tử thần công (2)
Chương 8-3: Sự ảo diệu của Bất Tử thần công (3)
Chương 8-4: Sự ảo diệu của Bất Tử thần công (4)
Chương 9-1: Tử Thần cung (1)
Chương 9-2: Tử Thần cung (2)
Chương 9-3: Tử Thần cung (3)
Chương 9-4: Tử Thần cung (4)
Chương 10-1: Thể châu ngưng hình, Ý châu thác ấn(1)
Chương 10-2: Thể châu ngưng hình, Ý châu thác ấn(2)
Chương 10-3: Thể châu ngưng hình, Ý châu thác ấn(3)
Chương 10-4: Thể châu ngưng hình, Ý châu thác ấn(4)
Chương 11-1: Phi Đà thành, Phỉ Lệ đế quốc(1)
Chương 11-2: Phi Đà thành, Phỉ Lệ đế quốc(2)
Chương 11-3: Phi Đà thành, Phỉ Lệ đế quốc(3)
Chương 11-4: Phi Đà thành, Phỉ Lệ đế quốc(4)
Chương 12-1: Thể châu ngưng hình- Bá vương cung (1)
Chương 12-2: Thể châu ngưng hình- Bá vương cung (2)
Chương 12-3: Thể châu ngưng hình- Bá vương cung (3)
Chương 12-4: Thể châu ngưng hình- Bá vương cung (4)
Chương 13a: Gậy ông đập lưng ông! (1-2)
Chương 13b: Gậy ông đập lưng ông! (3-4)
Chương 14-1: Thể Châu ngưng hình sáo trang (1)
Chương 14-2: Thể Châu ngưng hình sáo trang (2)
Chương 14-3: Thể Châu ngưng hình sáo trang (3)
Chương 14-4: Thể Châu ngưng hình sáo trang (4)
Chương 14-5: Thể Châu ngưng hình sáo trang (5)
Chương 15-1: Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn (1) - Quyển 3: Ý Châu Thác Ấn
Chương 15-2: Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn (2)
Chương 15-3: Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn (3)
Chương 15-4: Tông Cấp Thiên Thú Ý Châu thác ấn (4)
Chương 16-1: Tân binh đại tái (1)
Chương 16-2: Tân binh đại tái (2)
Chương 16-3: Tân binh đại tái (3)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top