Vị trí hiện tại: Trang chủ > Thiên Thánh
|
|
Thiên Thánh

Thiên Thánh

Thể loại : Huyền Huyễn , Đông Phương
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Vipvandan  Ngày cập nhật : 19-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Anh hùng quy túc tại chiến trường
Của ta quy túc tại Thiên Đường

---------

Võ có thể Thông Thần, ý có thể Thông Thiên.
Thần Ma ngạo thế, Chư Thiên vô hạn.
Bát Cực Thần Điện, hùng bá vạn năm.
Tam giới đặt song song, nhân thần cuộc chiến.
Quyển 1 - Chương 1: Tàn thân
Quyển 1 - Chương 2: Thân thế lai lịch
Quyển 1 - Chương 3: Thiên tàn trớ chú
Quyển 1 - Chương 4: Vận mệnh xác định
Quyển 1 - Chương 5: Bát Cực thần điện
Quyển 1 - Chương 6: Bát Cực thần lực
Quyển 1 - Chương 7: Vạn Cổ Hồn Ma
Quyển 1 - Chương 8: Thái âm tế nhật
Quyển 1 - Chương 9: Chí thánh nhất kích
Quyển 1 - Chương 10: Tiên đoán ứng nghiệm
Quyển 2 - Chương 1: Thiên Nguyệt sơn trang
Quyển 2 - Chương 2: khởi đầu mới
Quyển 2 - Chương 3: thức tỉnh ý thức
Quyển 2 - Chương 4: Đệ tử ngoại môn
Quyển 2 - Chương 5: Luyện lực linh biến
Quyển 2 - Chương 6: Vạn pháp đồng nguyên
Quyển 2 - Chương 7: cấp bậc linh hoàn
Quyển 2 - Chương 8: Ngũ sắc quang kiếm
Quyển 2 - Chương 9: Dụng tâm kín đáo
Quyển 2 - Chương 10: Nhân duyên bất ngờ
Quyển 2 - Chương 11: Cửu thiên chi quyết
Quyển 2 - Chương 12: Thổ nạp chi thuật
Quyển 2 - Chương 13: Ngã ý thiên hạ
Quyển 2 - Chương 14: Tấn thăng nội môn
Quyển 2 - Chương 15: Đệ tử kiệt xuất
Quyển 2 - Chương 16-17: Thuận lợi thăng cấp
Quyển 2 - Chương 18: Dạ ngộ Phương Hoành
Quyển 2 - Chương 19: Hợp tác giao dịch
Quyển 2 - Chương 20: Không gian truyền tống
Quyển 2 - Chương 21: Thiên Nguyệt Động
Quyển 2 - Chương 22: Tần suất chấn động
Quyển 2 - Chương 23: Sinh mệnh thoát biến
Quyển 2 - Chương 24: Sơn vũ dục lai
Quyển 2 - Chương 25: Nguy cơ ẩn hiện
Quyển 2 - Chương 26: Tử tinh thần lôi
Quyển 2 - Chương 27: Ý Thiên hiện thân
Quyển 2 - Chương 28: Độc mộc thành lâm
Quyển 2 - Chương 29: Dữ quy đồng hành
Quyển 2 - Chương 30: Tịnh thiện phật châu
Quyển 2 - Chương 31: Sơ kiến Như Nguyệt
Quyển 2 - Chương 32: Đường tu luyện
Quyển 2 - Chương 33: Cửu u Tinh Lan
Quyển 2 - Chương 34: Thất thải nghê thường
Quyển 2 - Chương 35: Tùy tâm sở dục
Quyển 2 - Chương 36: Ngũ hành tiên kiếm
Quyển 2 - Chương 37: Tâm thừa ý nặc
Quyển 2 - Chương 38: thất đại thần tích
Quyển 2 - Chương 39: thiên nguyệt trảm
Quyển 2 - Chương 40: thiên cẩu thực nguyệt
Quyển 2 - Chương 41: lực phá hoại
Quyển 2 - Chương 42: lịch kiếp luân hồi
Quyển 3 - Chương 1: cùng đồ mạt lộ
Quyển 3 - Chương 2: Liều chết một trận
Quyển 3 - Chương 3: Kiếp số khó thoát khỏi
Quyển 3 - Chương 4: Ý thức trao đổi
Quyển 3 - Chương 5: nguyện vọng sắp chết
Quyển 3 - Chương 6: Kỳ lân thánh quả
Quyển 3 - Chương 7: Bắt đầu mới
Quyển 3 - Chương 8: Thì nữ bị bắt
Quyển 3 - Chương 9: Nam Cung Anh Kiệt
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top