Vị trí hiện tại: Trang chủ > Thiên
|
|
Thiên

Thiên

Thể loại : Tiên Hiệp , Dị Giới , Huyền Huyễn
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Tàng Thư Viện  Ngày cập nhật : 13-05-18   Đánh giá : 7/10 56

Truyện Thiên của tác giả Lão Thiên là truyện thuộc thể loại tiên nguyên, một thể loại truyện mới lạ xoay quanh giới tu nguyên, câu chuyện bắt đầu tại đại lục Nguyên Thiên.
Quyển 1 - Chương 1: Dược Viên
Quyển 1 - Chương 2: Tiến Tu Nguyên
Quyển 1 - Chương 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (1)
Quyển 1 - Chương 4: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh (2)
Quyển 1 - Chương 5: Phòng Tạp Vụ
Quyển 1 - Chương 6: Nữ Tử Phương Nguyệt (1)
Quyển 1 - Chương 7: Nữ Tử Phương Nguyệt (2)
Quyển 1 - Chương 8: Nữ Tử Phương Nguyệt (3)
Quyển 1 - Chương 9: Nữ Tử Phương Nguyệt (4)
Quyển 1 - Chương 10: Nữ Tử Phương Nguyệt (5)
Quyển 1 - Chương 11: Dị Biến Trong Thân Thể
Quyển 1 - Chương 12: Phong Ấn Lạ
Quyển 1 - Chương 13: Ba Tháng
Quyển 1 - Chương 14: Kế Ước Tình Bạn
Quyển 1 - Chương 15: Thanh Phong Điện (1)
Quyển 1 - Chương 16: Thanh Phong Điện (2)
Quyển 1 - Chương 17: Ba Năm Trước (1)
Quyển 1 - Chương 18: Ba Năm Trước (2)
Quyển 1 - Chương 19: Huyền Lang Động (1)
Quyển 1 - Chương 20: Huyền Lang Động (2)
Quyển 1 - Chương 21: Huyền Lang Động (3)
Quyển 1 - Chương 22: Thiếu Chủ Nhện Tộc
Quyển 1 - Chương 23: Trận Chiến Đầu Tiên
Quyển 1 - Chương 24: Cảnh Giới Huyệt
Quyển 1 - Chương 25: Nhện Thụy Đóng Băng (1)
Quyển 1 - Chương 26: Nhện Thụy Đóng Băng (2)
Quyển 1 - Chương 27: Trảm Tam Yêu Gạc Tàng Bự (1)
Quyển 1 - Chương 28: Trảm Tam Yêu Gạc Tàng Bự (2)
Quyển 1 - Chương 29: Gặp Nghệ Tuyết
Quyển 1 - Chương 30: Tiến Nhị Cổ Thụ
Quyển 1 - Chương 31: 12 Đệ Tử Chân Truyền
Quyển 1 - Chương 32: Hỗn Chiến
Quyển 1 - Chương 33: Hạ Linh (1)
Quyển 1 - Chương 34: Hạ Linh (2)
Quyển 1 - Chương 35: Nhện Lục Bỏ Chạy
Quyển 1 - Chương 36: Lưới Tơ Huyết Độc
Quyển 1 - Chương 37: Nhện Lục Chết
Quyển 1 - Chương 38: Tộc Địa Nhện Tộc
Quyển 1 - Chương 39: Tạo Lối Thoát
Quyển 1 - Chương 40: Bỏ mạng
Quyển 1 - Chương 41: Tiến Lang Tộc
Quyển 1 - Chương 42: Tiến Lang tộc
Quyển 1 - Chương 43: Thượng linh
Quyển 1 - Chương 44: Lang cơ – lang hoàn
Quyển 1 - Chương 45: Lang cơ – lang hoàn (2)
Quyển 1 - Chương 46: Truyền thuyết về Lữ Tình Thụ (1)
Quyển 1 - Chương 47: Huyền Đảo (1)
Quyển 1 - Chương 48: Huyền Đảo (2)
Quyển 1 - Chương 49: Huyền Đảo (3)
Quyển 1 - Chương 50: Huyền Đảo (4)
Quyển 1 - Chương 51: Là Lữ Tình Tan sao (1)
Quyển 1 - Chương 52: Là Lữ Tình Tan sao (2)
Quyển 1 - Chương 53: Huyền Quy Lão Tổ
Quyển 1 - Chương 54: Rời Huyền Đảo
Quyển 1 - Chương 55: Lang Bách lão tổ (1)
Quyển 1 - Chương 56: Lang Bách lão tổ (2)
Quyển 1 - Chương 57: Nhện Mật, Cạp Tường tộc trưởng
Quyển 1 - Chương 58: Rời Huyền Lang Động (1)
Quyển 1 - Chương 59: Rời Huyền Lang Động (2)
Quyển 1 - Chương 60: Truyền tống tứ phương mỗi người một nơi
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top