|
|

Chương 61: Ghi Chép Nhỏ


Đang lúc, không thể nghi ngờ, Lưu Niên viết tới đây, là muốn lên khung đấy. Cho nên, năm đầu tiên phải ở chỗ này cảm tạ mọi đười đối với năm trước duy trì. Như vậy, nội dung phía dưới, mọi người có thể lựa chọn tiếp tục đi xuống hoặc trực tiếp nhảy qua chương khác, bởi vì dây là bài lên khung trước, ọi người hiểu biết một chút về nhân vật cùng địa danh, quan hàm các loại.

Niên Văn có chút lười, mặc dù là viết xuyên qua nước khác, nhưng là không muốn tổn hao tâm cơ đi đem một vài chuyện này làm cho quá loạn. Cho nên trừ cái chuyện thú vị là không phải xảy ra ở Địa cầu, những thứ đó khác bao gồm ngôn ngữ, khoa học kỹ thuật, địa phương, tên người, chữa bệnh, phương tiện giao thông không miêu tả quá nhiều bất đồng.

Vì sợ mọi người trộn lẫn, Niên thuyết minh địa danh một tinh cầu Chafee cùng quân đội và chính phủ quan trọng, mọi người nếu như ở trong truyện có cái gì xem không hiểu, có thể ở chỗ này tùy thời đồi chiếu.

Địa điểm chủ yếu (tinh cầu Chafee, nhạc lịch 2222 năm):

1. Quốc đô: hoàng thành Lạp Ma (kiến trúc chủ: hoàng cung Lạp Ma, đặc biệt cấp phủ đệ cho thượng tướng, điện hoàng tử, đại điện Kaloka, Ngõa La Luân bảo)

- Cắt đất ngoại tộc: Lợi Á đỗ thành (kiến trúc chủ: tích cổ thành bảo)

- Chi thành giàu có: thành Đức Lan

2. Xếp cấp quân hàm:

- Đại tướng: quân binh Đại nguyên soái, đặc biệt cấp cho thượng tướng, thượng tướng cao cấp, thượng tướng, trung tướng, thiếu tướng.

- Sĩ quan cấp tá: Đại tá, Thượng tá, trung tá, thiếu tá.

- Sĩa quan cấp úy: Đại úy, thượng úy, trung úy, thiếu úy, cao cấp chuẩn úy, chuẩn úy.

- Quân sĩ: đại sĩ, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ.

- Binh: binh nhất, binh nhì, thủy binh.

3. Cấp bậc dân chúng:

-Thế giới thứ nhất: hoàng tộc, quý tộc.

-Thế giới thứ hai: địa chủ.

-Thế giớ thứ ba: bình dân, du nô.

4. Nhân vật chủ yếu: (sẽ liên tục cập nhật)

*Hoàng tộc:

-Lý Cách*Hoắc* An Đức Liệt (Quốc vương, trước mắt chưa xuất hiện)

-Chu Đế*An Đức Liệt (Vương hậu, trước mắt chưa xuất hiện)

-Tát Khắc Tốn* Sơn* An Đức Liệt (hoàng trưởng tử)

-Phí Nhĩ Lạc* Y* An Đức Liệt (thứ vương tử)

-Mạn Ny Ti* Tô* An Đức Liệt (Công chúa , trước mắt chưa xuất hiện)

*Quý tộc:

-Gia Mậu* Dương* A Nhĩ Bá Đặc (đặc cấp thượng tướng, trước mắt là hảo hữu của hoàng tử Phí Nhĩ Lạc, cấp dưới)

-Tư Á* Kiều* Ngõa La Luân (thượng tướng cấp một, trước mắt là hảo hữu cảu hoàng tử Phí Nhĩ Lạc, cấp dưới)

-Bỉ Lợi* Trát Tạp Tây (thượng tướng cao cấp, trước mắt là hảo hữu của Tát Khắc Tốn, cấp dưới)

-Đỗ Bang* Bố Lỗ Khắc (thiếu tướng, trước mắt là cấp dưới của A Nhĩ Bá Đặc)

-Thư Đặc* Bác Đốn (trung tá, là cấp dưới của Gia Mậu, chưa xuất hiện)

-Tư Khải Đặc* Hạ Phổ (chủ nhân đại điện Kaloka, chưa xuất hiện)

-Người đàn ông thần bí (tạm thời không biết thân phận)

*Người giúp việc:

-Mã Lệ* Mạc Nại (là quản gia gia tộc cấp cho phủ thượng tướng A Nhĩ Bá Đặc)

-Tuyết Lỵ ( là nữ giúp việc gia tộc A Nhĩ Bá Đặc)

-Vưu Đức (trước mắt vẫn duy trì là thuộc hạ của người đàn ông thần bí)

-Ái Mã ( bà một nhân viên ở cửa hàng)

-Kiệt Phu (lái xe của Gia Mậu)

-Khác...

Còn có hai cô gái xinh đẹp nhất định không thể thiếu:

-Nam Thất Dạ (Nam Hi, từ thế kỷ 21 của Địa Cầu xuyên qua mà đến, trước mắt là thương tướng A Nhĩ Bá Đặc độc chiếm)

-Dung Thiên Đại (tù binh chiến bại, trước mắt người ở Ngõa La Luân bảo)

Nhìn Niên giới thiệu, mọi người một vốn một lời nhìn nhân vật phòng chừng có quen thuộc một chúy chứ? Phía dưới liền tiến vào thời gian VIP, câu chuyện này đơn thuần hư cấu, toàn bộ dựa vào thời gian tự động tưởng tượng. Có thiếu sót cái gì, kính xin mọi người than thứ. Chờ mong mọi người theo Niên đi tiếp, bởi vì đây sẽ là một câu chuyện vô cùng tuyệt vời!!! Nam nữ chủ Đấu Trí, Đấu Dũng, Tình chiến, Thương chiến, Quyền chiến.... Cái gì cần có đều có!
 

Bình luận

Back to Top