Vị trí hiện tại: Trang chủ > Tiên Đạo Cầu Tác
|
|
Tiên Đạo Cầu Tác

Tiên Đạo Cầu Tác

Thể loại : Tiên Hiệp
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Tàng Thư Viện, Bàn Long Hội  Ngày cập nhật : 23-07-19   Đánh giá : 7/10 56

Thần Châu Hạo Thổ, mảnh đất này không biết đã tồn tại bao lâu rồi, nơi đây yêu thú hoành hành, khí hậu khắc nghiệt, từ xưa đến nay, tồn tại vô số thế lực mạnh mẽ vì tranh đoạt tài nguyên và không gian sinh tồn mà cả ngày tranh đấu.

Nhưng ngay cả sự tồn tại cường đại đó ở trước mặt sự uy nghiêm của trời đất cũng tỏ ra vô cùng nhỏ bé.Không biết từ khi nào, cũng không biết là tự nhiên tiến hóa hay là kiệt tác trong lúc vô ý của các vị tiên nhân mà loài người đã sinh ra.Cùng so sánh với những chủng tộc và yêu thú đã tồn tại từ xa xưa đó, lực lượng của loài người thật quá nhỏ bé, nhưng năng lực học tập và sáng tạo của loài người thật đáng kinh ngạc, loài người cuối cùng đã học được cách tạo ra lửa, dệt lưới, trồng lương thực, xây dựng nhà cửa, vẫn có thể lấy lực lượng nhỏ bé không đủ để nói đến ở trong hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt đó tranh đoạt được một mảnh không gian sinh tồn.

Nhưng lòng tham của con người lại là vô cùng vô tận, sau khi đã giải quyết vấn đề sinh tồn và ăn mặc, vỗn có tinh thần nhân định thắng thiên, vô số con người tài trí cao tuyệt bắt đầu hướng đến mục tiêu mới mà nỗ lực, đó chính là ---- Trường sinh.Con người từ sau khi sinh ra, thì vô cùng ngưỡng mộ năng lực cường đại và sinh mệnh lâu dài của những chủng tộc đã tồn tại từ xa xưa đó, trải qua kinh nghiệm dò xét và học tập hơn vạn năm, con người cuối cùng cũng có được hệ thống công pháp của chính mình, lấy thân thể của chính mình làm một thiên địa nhỏ, hấp thu nguyên khí của thiên địa để rèn luyện bản thân.

Tuy nhiên chỉ có rất ít nhân tài có đủ thiên phú để tu luyện những công pháp đó, càng không thể có được sự trường sinh, nhưng lại làm cho những người có thể tu luyện này có thể lấy trăm tuổi trở lên để làm cơ sở, biết bao sinh tồn được rất nhiều năm tháng. Còn về năng lực của một người càng đạt đến trình độ quỷ khốc thần sầu, tu luyện đến cao nhất thậm chí có thể cùng chống lại với những chủng tộc xa xưa đó.Tuy nhiên trong loài người có cao nhân có năng lực tu luyện công pháp chân quyết càng ngày càng nhiều, nhân loại quyết tâm độc chiếm Thần Châu Hạo Thổ cũng càng ngày càng lớn. cuối cùng dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, những chủng tộc xa xưa kia, hoặc bị phong ấn, hoặc bị tru diệt, mà mảnh đại lục này cuối cùng bắt đầu là nơi chịu sự cai quản của con người. tuy nhiên vẫn là bất cứ lúc nào cũng có vùng đất tụ tập yêu thú tấn công con người, nhưng nói tóm lại, xã hội của loài người cũng bắt đầu phát triển yên bình ổn định ở dưới sự bảo vệ của người tu luyện. mà mảnh đất này, cũng bắt đầu từ lúc này được người ta gọi là Thần Châu Hạo Thổ.
Quyển 1 - Chương 1: Tinh Mộc Yêu Quái
Quyển 1 - Chương 2: Đoạt Xá
Quyển 1 - Chương 3: Tiên Duyên
Quyển 1 - Chương 4: Bái Sư
Quyển 1 - Chương 5: Cửu Hoa
Quyển 1 - Chương 6: Khô Vinh
Quyển 1 - Chương 7: Mười Năm
Quyển 1 - Chương 8: Quan Chiến
Quyển 1 - Chương 9: Quen Nhau
Quyển 1 - Chương 10: Tích Cốc
Quyển 1 - Chương 11: Pháp Khí
Quyển 1 - Chương 12: Cưỡi Hạc Tây Thiên
Quyển 1 - Chương 13: Hậu Sự
Quyển 1 - Chương 14: Quyết Liệt
Quyển 1 - Chương 15: Di Cư
Quyển 1 - Chương 16: Cân Nhắc
Quyển 1 - Chương 17: Đạo Pháp
Quyển 1 - Chương 18: Dính Hoa
Quyển 1 - Chương 19: Nhã Thảo
Quyển 1 - Chương 20: Thi Đấu
Quyển 1 - Chương 21: Ám Lưu
Quyển 1 - Chương 22: Trước Trận Đấu
Quyển 1 - Chương 23: Sơ Minh
Quyển 1 - Chương 24: Khổ Chiến
Quyển 1 - Chương 25: Toái Thạch
Quyển 1 - Chương 26: Kinh Sợ
Quyển 1 - Chương 27: Thương Thệ
Quyển 1 - Chương 28: Thanh Linh
Quyển 1 - Chương 29: Danh Hiển
Quyển 1 - Chương 30: Cô Đơn
Quyển 1 - Chương 31: Thần Thông
Quyển 1 - Chương 32: Vận Mệnh
Quyển 1 - Chương 33: Âm Ảnh
Quyển 1 - Chương 34: Thắng Hiểm
Quyển 1 - Chương 35: Thủy Hỏa
Quyển 1 - Chương 36: Tứ Cường
Quyển 1 - Chương 37: Lựa Chọn
Quyển 1 - Chương 38: Kịch Đấu
Quyển 1 - Chương 39: Huyết Chiến
Quyển 1 - Chương 40: Như Nguyện
Quyển 1 - Chương 41: Quyết Chiến
Quyển 1 - Chương 42: Kim Hỏa
Quyển 1 - Chương 43: Thắng Bại
Quyển 1 - Chương 44: Trần Duyên
Quyển 1 - Chương 45: Tiểu Trấn
Quyển 1 - Chương 46: Cầu Sư
Quyển 1 - Chương 47: Tiên Sư
Quyển 2 - Chương 1: Trần Duyên
Quyển 2 - Chương 2: Tiểu Trấn
Quyển 2 - Chương 3: Cầu Sư
Quyển 2 - Chương 4: Tiên Sư
Quyển 2 - Chương 5: Đoán
Quyển 2 - Chương 6: Dạ Tham
Quyển 2 - Chương 7: Nguyên Nhân
Quyển 2 - Chương 8: Hóa Linh
Quyển 2 - Chương 9: Ly Khai
Quyển 2 - Chương 10: Nam Hoang
Quyển 2 - Chương 11: Ma Tung
Quyển 2 - Chương 12: Ra Tay
Quyển 2 - Chương 13: Quen Biết
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top