|
|
Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Thể loại : Tiên Hiệp , Dị Giới
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 16-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Nội Dung Truyện: Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn. Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!" Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!
Chương 1: Chín sao liên tiếp, Thiên Môn mở ra!
Chương 2: Diêm Xuyên
Chương 3: Thủ Đoạn
Chương 4: Thân Thế Kiếp Này
Chương 5: Thiên Hạ Ngũ Tu
Chương 6: Một Chữ 'Trấn'
Chương 7: Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng
Chương 8: Cho Ngã Toàn Bộ
Chương 9: Thu Nạp Long Mạch Chi Khí
Chương 10: Lửa Đốt Núi Thúy Vân
Chương 11: Kim Tháp Trấn Yêu Xà
Chương 12: Ăn Yêu Thú
Chương 13: Khách Không Mời Mà Tới
Chương 14: Đấu Chữ
Chương 15: Cưỡng Bức Làm Người Dẫn Đường
Chương 16: Bất Động Minh Vương Ấn
Chương 17: Vào Trận
Chương 18: Hoàng Tuyền Ma Thỏ
Chương 19: Kiếm Ấn (1)
Chương 20: Kiếm Ấn (2)
Chương 21: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (1)
Chương 22: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (2)
Chương 23: Lồng Giam Tố Cầu (1)
Chương 24: Lồng Giam Tố Cầu (2)
Chương 25: Tinh Khí Phân Thân
Chương 26: Nhập Mộng
Chương 27: Sói (1)
Chương 28: Sói (2)
Chương 29: Tỉnh Lại Trong Mộng (1)
Chương 30: Tỉnh Lại Trong Mộng (2)
Chương 31: Luyện Mộng Yểm, Tỉnh Lại
Chương 32: Tổ Chức Lại Quân Đoàn
Chương 33: Chiến Đinh Ngũ Cốc
Chương 34: Gieo Gió Gặp Bão
Chương 35: Chém Giết Đinh Ngũ Cốc
Chương 36: Phá Quân Tinh
Chương 37: Diêm Vô Địch
Chương 38: Diêm Xuyên Bảo Vệ Cháu
Chương 39: Kiếm pháp của Diêm Xuyên
Chương 40: Phá trận
Chương 41: Đại Diệu Thiên Sư
Chương 42: Độ kiếp
Chương 43: Ý chí của Phá Quân
Chương 44: Lấy được
Chương 45: Việc hoàn thành lui thân
Chương 46: Toàn diện võ trang
Chương 47: Ngọc Đế Kiếm
Chương 48: Mạnh mẽ xông thẳng vào Yến Kinh
Chương 49: Các thế lực của Yến Kinh
Chương 50: Nỗi nhục của Yến Quốc
Chương 51: Cho phép ngươi giết người
Chương 52: Chiến kiếm
Chương 53: Đối đầu với cao thủ Khí cảnh
Chương 54: Ai không đầu hàng,giết!
Chương 55: Thoái vị
Chương 56: Tìm người hiền đức
Chương 57: Tinh La Sơn Trang
Chương 58: Đấu cờ với Dịch Phong
Chương 59: Tư cách theo dõi (ván cờ)
Chương 60: Nỗi đau của Độc Cô Kiếm Vương
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top