Vị trí hiện tại: Trang chủ > Trạm Lam Huy Chương
|
|
Trạm Lam Huy Chương

Trạm Lam Huy Chương

Thể loại : Dị Giới , Huyền Huyễn
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 19-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Sự tồn tại của Ma pháp sư là vì hiểu rõ chân thật của thế giới này.

Sarin Mesterlin – Một Ma pháp sư bình thường. Lúc ban đầu, hắn chỉ là muốn thay đổi một chút vận mệnh của mình.

Giới thiệu khái quát nghề nghiệp, cấp bậc:

Nghề nghiệp: Ma pháp, kiếm sĩ, thần chức, cung tiễn thủ, đạo tặc, vu sư.

Sơ cấp học đồ (1~5 cấp) – Kiếm tập Kiếm sĩ cấp ba – Mục sư.

Cao cấp học đồ (6~10 cấp) – Sơ cấp Kiếm sĩ cấp hai – Mục sư cấp một.

Pháp sư cấp một (áo bào trắng) – Kiếm sĩ cấp một – Mục sư cấp hai.

Pháp sư cấp hai (áo bào trắng) – Cao cấp Kiếm sĩ cấp ba – Thần quan cấp ba.

Pháp sư cấp ba (áo bào trắng) – Sơ cấp Kiếm sư – Thần quan cấp bốn.

Pháp sư cấp bốn (áo bào tro) – Kiếm sư cấp một – Thần quan cấp năm.

Pháp sư cấp năm (áo bào tro) – Cao cấp Kiếm sư – Xu cơ Chấp sự cấp sáu.

Pháp sư cấp sáu (áo bào tro) – Thanh Đồng Kiếm Thánh – Xu cơ Thánh đường cấp bảy.

Pháp sư cấp bảy (áo bào đen) – Hắc Thiết Kiếm Thánh – Hồng y giáo chủ cấp tám.

Pháp sư cấp tám (áo bào đen) – Bạch Ngân Kiếm Thánh – Giáo hoàng tổng trưởng (Giáo hoàng nội thị) cấp chín.

Pháp sư cấp chín (áo bào đen) – Hoàng Kim Kiếm Thánh – Giáo hoàng.

Truyền kỳ Pháp sư – Truyền kỳ Kiếm Thánh – Thần sứ.
Quyển 1 - Chương 1: Một người Mesterlin cuối cùng
Quyển 1 - Chương 2: Học đồ gặp binh lính, có lý nói không rõ
Quyển 1 - Chương 3: Đạo lý của Ma pháp sư
Quyển 1 - Chương 4: Ma pháp dược phẩm học
Quyển 1 - Chương 5: Ma huyền dược phẩm
Quyển 1 - Chương 6: Tử tước Guge cho mời
Quyển 1 - Chương 7: Tiểu quý tộc phiền toái
Quyển 1 - Chương 8: Ma huyền sơ thành
Quyển 1 - Chương 9: Giết người - bỏ trốn
Quyển 1 - Chương 10: Nữ chiến sĩ Caucasus
Quyển 1 - Chương 11: Đăng kí lính đánh thuê
Quyển 1 - Chương 12: Di tích vương triều
Quyển 1 - Chương 13: Thần thuật sư
Quyển 1 - Chương 14: Người không nên giết
Quyển 2 - Chương 15: Khổ tu sĩ
Quyển 2 - Chương 16: Tơ hồng đạo tặc
Quyển 2 - Chương 17: Đi trước
Quyển 2 - Chương 18: Nữ thần ban ơn
Quyển 2 - Chương 19: Tiến vào di tích (thượng,hạ)
Quyển 2 - Chương 20: Đại ác ma - tiểu ác ma
Quyển 2 - Chương 21: Sách ma pháp - bảo thạch
Quyển 2 - Chương 22: Bạch chấp sự
Quyển 2 - Chương 23: Chạy trối chêt tới Phoenix
Quyển 2 - Chương 24: Gia tộc của Aini
Quyển 2 - Chương 25: Đêm không ngủ
Quyển 2 - Chương 26: Đoàn lính đánh thuê Nut
Quyển 2 - Chương 27: Con rối giấy - Người rơm
Quyển 2 - Chương 28: Tà ác chi ưng
Quyển 2 - Chương 29: Luyện kim thuật vs dược phẩm ma pháp (thượng)
Quyển 2 - Chương 30: Tay trái của Thần
Quyển 2 - Chương 31: Hàm thấp thủ - Hồi Xuân tửu
Quyển 2 - Chương 32: Tôn nghiêm của Ma pháp sư
Quyển 2 - Chương 33: Không khống chế được
Quyển 2 - Chương 34: Kỵ sĩ không đầu
Quyển 2 - Chương 35: Quận Gtirvances
Quyển 2 - Chương 36: Quận chúa Lex
Quyển 2 - Chương 37: Ma pháp cấp ba
Quyển 2 - Chương 38: Công thức Figaro
Quyển 2 - Chương 39: Đông tuyết - Sấm sét
Quyển 2 - Chương 40: Tầm quan trọng của trang bị
Quyển 2 - Chương 41: Giá trị của ma pháp học đồ
Quyển 2 - Chương 42: Chuyện xưa của Lex
Quyển 2 - Chương 43: Quân Grievances
Quyển 2 - Chương 44: Lực lượng của hoàng thất
Quyển 2 - Chương 45: Tanggulas thích khách
Quyển 2 - Chương 46: Bạch Ngân Kiếm Thánh
Quyển 2 - Chương 47: Kỷ xảo của ác ma
Quyển 2 - Chương 48: Vào thành
Quyển 2 - Chương 49: Tiếng chuông thành San Rock
Quyển 2 - Chương 50: Đế quốc chi ưu
Quyển 2 - Chương 51: Sách ma pháp của ác ma
Quyển 2 - Chương 52: Ẩn tật
Quyển 2 - Chương 53: Thủ đoạn của Roy
Quyển 2 - Chương 54: Không phải hư
Quyển 2 - Chương 55: Thân chinh
Quyển 2 - Chương 56: Cha mẹ của Aini
Quyển 2 - Chương 57: Con rối nhện
Quyển 2 - Chương 58: Xuất Chinh
Quyển 2 - Chương 59: Uy lực của quyển trục
Quyển 3 - Chương 60: Thần sứ Gene Reese
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top