Vị trí hiện tại: Trang chủ > Trong Ác Mộng
|
|
Trong Ác Mộng

Trong Ác Mộng

Thể loại : Bách Hợp
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Sưu tầm  Ngày cập nhật : 26-09-21   Đánh giá : 8/10 50

Giới thiệu:
Nhiễm Văn Ninh, một người có thể thường xuyên mơ thấy lucid dream*, đột nhiên có thể đi vào giấc mơ của người khác. Ở đây, vì sao tất cả mọi thứ đều vượt xa thường thức? Vì sao Nhiễm Văn Ninh lại có liên hệ rất mật thiết với cảnh trong mơ?
"Không biết cậu có tin tôi hay không, thật ra bây giờ, cậu đang ở trong giấc mộng của người khác."
"Tư chất của cậu không tệ, người có thể mơ thấy lucid dream cũng không nhiều."
"Không mấy thì cùng nhau đi thăm dò mộng cảnh nhé."
"Có điều, cậu phải cẩn thận, cũng đừng mất phương hướng."
Chương 1: Mấy Dòng Nhắn Nhủ Trước Khi Vào Đề
Chương 2: Mộng Cảnh Kì Lạ Một
Chương 3: Mộng Cảnh Kì Lạ Hai
Chương 4: Chứng Thực
Chương 5: Vào Nghề Một
Chương 6: Vào Nghề Hai
Chương 7: Kì Thực Tập Một
Chương 8: Kì Thực Tập Hai
Chương 9: Người Khổng Lồ Say Ngủ Một
Chương 10: Người Khổng Lồ Say Ngủ Hai
Chương 11: Khu Rừng Nhỏ
Chương 12: Đèn Kéo Quân
Chương 13: Đánh Giá Cấp Bậc
Chương 14: Phân Chia Một
Chương 15: Phân Chia Hai
Chương 16: Vùng Sông Nước Một
Chương 17: Vùng Sông Nước Hai
Chương 18: Vùng Sông Nước Ba
Chương 19: Vùng Sông Nước Bốn
Chương 20: Vùng Sông Nước Năm
Chương 21: Vùng Sông Nước Sáu
Chương 22: Vùng Sông Nước Bảy Hơi Ghê
Chương 23: Vùng Sông Nước Tám
Chương 24: Vùng Sông Nước Chín
Chương 25: Vùng Sông Nước Mười
Chương 26: Vùng Sông Nước Mười Một
Chương 27: Đèn Kéo Quân Một
Chương 28: Đèn Kéo Quân Hai
Chương 29: Darya Kovick Một
Chương 30: Darya Kovick Hai
Chương 31: Darya Kovick Ba
Chương 32: Darya Kovick Bốn
Chương 33: Darya Kovick Năm
Chương 34: Darya Kovick Sáu
Chương 35: Kawagebo Bảy
Chương 36: Kawagebo Tám
Chương 37: Kawagebo Chín
Chương 38: Kawagebo Mười
Chương 39: Kawagebo Mười Một
Chương 40: Tăng Thực Lực Một
Chương 41: Tăng Thực Lực Hai
Chương 42: Tăng Thực Lực Ba
Chương 43: Tăng Thực Lực Bốn
Chương 44: Tăng Thực Lực Năm
Chương 45: Thang Máy Xui Xẻo Một
Chương 46: Thang Máy Xui Xẻo Hai
Chương 47: Thang Máy Xui Xẻo Ba
Chương 48: Thang Máy Xui Xẻo Bốn
Chương 49: Thang Máy Xui Xẻo Năm
Chương 50: Thang Máy Xui Xẻo Sáu
Chương 51: Thang Máy Xui Xẻo Bảy
Chương 52: Đô Thị Hoang Phế Một
Chương 53: Đô Thị Hoang Phế Hai
Chương 54: Đô Thị Hoang Phế Ba
Chương 55: Đô Thị Hoang Phế Bốn
Chương 56: Đô Thị Hoang Phế Năm
Chương 57: Đô Thị Hoang Phế Sáu
Chương 58: Đô Thị Hoang Phế Bảy
Chương 59: Đô Thị Hoang Phế Tám
Chương 60: Đô Thị Hoang Phế Chín
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top