|
|
Trường Sinh Bất Tử

Trường Sinh Bất Tử

Thể loại : Tiên Hiệp , Huyền Huyễn
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 16-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Nội Dung Truyện: Tuyệt thế hung nhân, Đa mưu túc trí, vì cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ. Hai mươi lăm tuổi đi vào này tu hành thế giới , Chung sơn luôn luôn tại cố gắng , Lại phát hiện tiên phàm chênh lệch rất xa xôi , Phàm nhân cả đời cố gắng , Không thể thành tiên . Phí thời gian cả đời , Tám mươi năm hồng trần quay cuồng , Ma luyện chung sơn một viên tang thương sáng tâm. Rốt cục , Ở tóc trắng xoá , Đại nạn buông xuống tám mươi tuổi , Nghênh đón tiến vào tiên cánh cửa cuối cùng cơ hội. Nhập tiên cánh cửa, tìm tiên đạo. Vi cầu trường sinh, Mưu đồ thiên hạ... Dịch giả: Chất Độc Biên dịch: Sở Phong Biên tập: Gia Ngọa
Quyển 1 - Chương 1: Đại thọ 80 tuổi
Quyển 1 - Chương 2: Long cốc môn
Quyển 1 - Chương 3: Đại hội tông môn
Quyển 1 - Chương 4: Cảnh giới tiên thiên
Quyển 1 - Chương 5: Tử huân tiên tử
Quyển 1 - Chương 6: Hồng loan thiên kinh
Quyển 1 - Chương 7: Yêu thú
Quyển 1 - Chương 8: Hàn nha tấn công
Quyển 1 - Chương 9: Thiên ma thối thể đại pháp
Quyển 1 - Chương 10: Khai dương tông
Quyển 1 - Chương 11: Cân đẩu vân
Quyển 1 - Chương 12: Khổ luyện
Quyển 1 - Chương 13: Quỳ nhi
Quyển 1 - Chương 14: Hung nhân
Quyển 1 - Chương 15: Giày truy phong
Quyển 1 - Chương 16: Tiên thiên tần thứ 2
Quyển 1 - Chương 17: Bi thanh ti
Quyển 1 - Chương 18: Một màn kiều diễm
Quyển 1 - Chương 19: Luận võ
Quyển 1 - Chương 20: Ngạc mộng
Quyển 1 - Chương 21: Thiên sát
Quyển 1 - Chương 22: Ám hoàng
Quyển 1 - Chương 23: Gặp lại hàn nha
Quyển 1 - Chương 24: Mê loạn
Quyển 1 - Chương 25: Kiếm bức tữ
Quyển 1 - Chương 26: Triệu sở hướng
Quyển 1 - Chương 27: Giang hồ một chữ tuyệt
Quyển 1 - Chương 28: Gặp lại chung địa
Quyển 1 - Chương 29: Không thể triêu chọc
Quyển 1 - Chương 30: Giấy và nghiên mực
Quyển 1 - Chương 31: Bạch lang thần bí
Quyển 1 - Chương 32: Trảm Thiên Bạt kiếm thuật
Quyển 1 - Chương 33: Thiên Linh Nhi ủy khuất
Quyển 1 - Chương 34: Hỏa lang cốc
Quyển 1 - Chương 35: Hỏa lang quái cử động
Quyển 1 - Chương 36: Chung Sơn tỉnh táo
Quyển 2 - Chương 1: Đêm nay khó ngủ
Quyển 2 - Chương 2: Huyết bồ đề
Quyển 2 - Chương 3: Tiên Thiên tầng thứ tư
Quyển 2 - Chương 4: Lão giả khủng bố
Quyển 2 - Chương 5: Nhân tâm khó lường
Quyển 2 - Chương 6: Hồng Loan hỏa diễm
Quyển 2 - Chương 7: Bị nhốt
Quyển 2 - Chương 8: Trùng Thiên nhi thượng
Quyển 2 - Chương 9: Hạo Tam thái tử
Quyển 2 - Chương 10: Cầu long
Quyển 2 - Chương 11: Xà động
Quyển 2 - Chương 12: Bị nuốt vào bụng rắn
Quyển 2 - Chương 13: Xà phúc đào sanh
Quyển 2 - Chương 14: Chú Thiên đình
Quyển 2 - Chương 15: Thiên triều
Quyển 2 - Chương 16: Nhấc chén ngắm minh nguyệt
Quyển 2 - Chương 17: Hồi gia ngự địch
Quyển 2 - Chương 18: Anh lan
Quyển 2 - Chương 19: Anh Lan trở về
Quyển 2 - Chương 20: Đón khách
Quyển 2 - Chương 21: Cửu long phương thiên ngọc
Quyển 2 - Chương 22: Chung Sơn đáng sợ
Quyển 2 - Chương 23: Tính toán không hề lộ chút sơ hở
Quyển 2 - Chương 24: Ba hạt Không Linh Châu
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top