Vị trí hiện tại: Trang chủ > Tục Lạt Giang Hồ
|
|
Tục Lạt Giang Hồ

Tục Lạt Giang Hồ

Thể loại : Kiếm Hiệp , Đam Mỹ , Cổ Đại
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 13-10-21   Đánh giá : 8/10 50

Tác giả: Dã Hữu Tử Lộc

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Truyện Tục Lạt Giang Hồ của tác giả Dã Hữu Tử Lộc kể về Lý Đông Thanh cùng Ninh Hòa Trần vốn là hai người chẳng có chút can hệ nào với nhau.

Khi Ninh Hòa Trần nổi danh toàn thiên hạ, Lý Đông vẫn là một đứa nhóc nghịch bùn mà thôi

Tới khi Ninh Hòa Trần mang tiếng phản bội thiên hạ, người người đuổi đánh, Lý Đông Thanh lại đang biểu diễn trong gánh hát.

Mà có lẽ đây chính là đoạn gượng ép nhất để hai người có quan hệ với nhau, vì Lý Đông Thanh diễn chính là Ninh Hòa Trần bán nước, còn có một thân sáo thối được khúc Đạp Tuyết Tầm Mai...

Sau đó, càng dây dưa hơn chính là hai người chính diện gặp mặt nhau.
Chương 1: Đạp Tuyết Tầm Mai Một
Chương 2: Đạp Tuyết Tầm Mai Nhị
Chương 3: Đạp Tuyết Tầm Mai Tam
Chương 4: Đạp Tuyết Tầm Mai Tứ
Chương 5: Đạp Tuyết Tầm Mai Năm
Chương 6: Đạp Tuyết Tầm Mai Sáu
Chương 7: Đạp Tuyết Tầm Mai Bảy
Chương 8: Đạp Tuyết Tầm Mai Tám
Chương 9: Đạp Tuyết Tầm Mai Chín
Chương 10: Đạp Tuyết Tầm Mai Mười
Chương 11: Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Nhất
Chương 12: Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Nhị
Chương 13: Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Tam
Chương 14: Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Tứ
Chương 15: Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Ngũ
Chương 16: Đạp Tuyết Tầm Mai Mười Sáu
Chương 17: Đạp Tuyết Tầm Mai Mười Bảy
Chương 18: Đạp Tuyết Tầm Mai Mười Tám
Chương 19: Đạp Tuyết Tầm Mai Thập Cửu
Chương 20: Đạp Tuyết Tầm Mai Hai Mươi
Chương 21: Đạp Tuyết Tầm Mai Hai Mươi Mốt
Chương 22: Đạp Tuyết Tầm Mai Hai Mươi Hai
Chương 23: Tam Tử Hoàng Kim Đài Một
Chương 24: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai
Chương 25: Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba
Chương 26: Tam Tử Hoàng Kim Đài Bốn
Chương 27: Tam Tử Hoàng Kim Đài Năm
Chương 28: Tam Tử Hoàng Kim Đài Sáu
Chương 29: Tam Tử Hoàng Kim Đài Bảy
Chương 30: Tam Tử Hoàng Kim Đài Tám
Chương 31: Tam Tử Hoàng Kim Đài Chín
Chương 32: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười
Chương 33: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Một
Chương 34: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Hai
Chương 35: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Ba
Chương 36: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Bốn
Chương 37: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Lăm
Chương 38: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Sáu
Chương 39: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Bảy
Chương 40: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Tám
Chương 41: Tam Tử Hoàng Kim Đài Mười Chín
Chương 42: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi
Chương 43: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Mốt
Chương 44: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Hai
Chương 45: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Ba
Chương 46: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Tư
Chương 47: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Lăm
Chương 48: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Sáu
Chương 49: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Bảy
Chương 50: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Tám
Chương 51: Tam Tử Hoàng Kim Đài Hai Mươi Chín
Chương 52: Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi
Chương 53: Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Mốt
Chương 54: Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Hai
Chương 55: Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Ba
Chương 56: Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Tư
Chương 57: Tam Tử Hoàng Kim Đài Ba Mươi Lăm
Chương 58: Thu Thập Sơn Hà Một
Chương 59: Thu Thập Sơn Hà Hai
Chương 60: Thu Thập Sơn Hà Ba
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top