|
|

Chương 1359: Phần mộ


Phương Hàn với thế sét đánh không kịp bưng tai luyện hóa Mục Dã Hoàng, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn làm Miêu Lê Thiên Quân, Dực Thiên Quân sợ suýt hôn mê. Hai vị Thiên Quân này chân chính cảm giác được tử vong tới gần.
Phịch!
Không ngờ Dực Thiên Quân quỳ xuống:
- Phương Hàn, Phương Hàn. Tha cho ta đi. Ngươi hiện tại cùng là Thiên Quân, ta quỳ xuống với ngươi cùng coi như vứt hết tôn nghiêm. Dực giới chúng ta rộng lớn phi thường, tất cả Dực tộc đều có thể làm nô lệ cho đệ tử Kỷ Nguyên Môn các ngươi. Ngươi nghĩ xem, lúc đệ tử Kỷ Nguyên Môn các ngươi tu luyện đều có thể được Dực tộc chúng ta phụ trợ, môn phá sẽ được lớn mạnh biết bao?
- Bộ lạc của Man tộc chúng ta cũng có thể làm nô lệ cho đệ tử Kỷ Nguyên Môn các ngươi. Ta có thể lấy tất cả bảy kiện Thánh khí của Man tộc trao đổi với ngươi. Ngươi có Nhiễm Huyết Y, Đồ Đằng Quán, còn thiếu Kinh Cức Quan... Nếu tập hợp đủ bảy kiện Thánh khí có thể triệu tập ra nguyên linh tổ tiên của Man tộc chúng ta, đánh đâu thắng đó!
Miêu Lê Thiên Quân cùng quỳ xuống cầu xin.
Bọn họ đều là Thiên Quân vô thượng tôn nghiêm vô cùng, bình thường cao cao tại thượng, coi vạn vật như con kiến. Nếu như Phương Hàn không phải Thiên Quân, bọn họ căn bản không có khả năng quỳ xuống như vậy, đánh mất tôn nghiêm. Tuy nhiên hiện tại Phương Hàn cùng là Thiên Quân ngang bàng bọn họ, cho dù hạ thấp tư thái cũng không đáng gì.
Thiên Quân cùng không phải không thể quỳ xuống. Gặp phải Thiên Quân viễn cổ, gặp phải họa sát thân cũng phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Gặp phải Tiên Vương cũng phải quỳ.
- Lúc trước không quỳ, hiện tại quỳ thì đã muộn.
Trên đỉnh đầu Phương Hàn đột nhiên xuất hiện một bảo tháp thật lớn trấn áp xuống, hút hai vị Thiên Quân vào trong.
Đó là Bát Bộ Phù Đồ chí bảo Long tộc.
Bát Bộ Phù Đồ hiện tại vẫn là tiên khí vương phẩm, tuy nhiên lại trở thành một mắt trận của Kỷ Nguyên Thần Trận. Nó vừa xuất hiện có thể gây ra uy lực của Kỷ Nguyên Thần Trận, tương đương Phương Hàn dùng Kỷ Nguyên Đạo trấn áp hai người, tự nhiên là dễ như trở bàn tay.
Phương Hàn muốn mượn căn nguyên của hai vị Thiên Quân luyện chế Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí thánh phẩm. Có thêm một kiện chí bảo, tăng cường thực lực bản thân.
Theo truyền thuyết, chí tôn hiện tại của Long giới, chúa tể Long giới chính là một bộ Bát Bộ Phù Đồ tu thành hình người, tên là Bát Bộ Thiên Quân. Bản thân là một tiên khí thánh phẩm, lực lượng vô cùng, vượt qua bảy lần kỷ nguyên hỗn độn đại kiếp nạn thiên địa tan biến, thực lực không kém gì Hỗn Loạn Thiên Quân.
Phương Hàn ôm một loại tâm tư chính là để Bát Bộ Phù Đồ cũng tấn chức cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể, về sau Bát Bộ Phù Đồ của hắn là chính thức chân chính, thậm chí có thể vượt qua Bát Bộ Thiên Quân, trở thành chủ nhân chân chính của Long giới, toàn bộ Long giới đều là của mình.
Hai vị Thiên Quân bị hút vào Bát Bộ Phù Đồ lập tức bị lực lượng mạnh mè của Phương Hàn nghiền ép vỡ tan, tất cả căn nguyên Thiên Quân rót vào trong Bát Bộ Phù Đồ. Cả tòa bảo tháp bắt đầu biến hóa. phát ra tiếng kêu răng rắc, cuối cùng đạt tới một loại lực lượng đỉnh thì dừng lại. Chỉ kém một bước là tấn chức tiên khí thành phẩm.
Một kiện tiên khí thánh phẩm không phải dễ dàng luyện chế thành công như vậy. Nghĩ lại Lôi Đế Thiên Quân luyện chế Vạn Mệnh Lôi Trì ức vạn năm cũng không thể thành công. Điều này chẳng khác nào một vị Thiên Quân một lần nữa tạo ra một vị Thiên Quân khác, độ khó to lớn khó có thể tường tượng.
Tuy nhiên Phương Hàn không vội. Hắn lĩnh ngộ Kỷ Nguyên Đạo, thần diệu vô cùng, vượt qua tất cả. Từng bước tu luyện sẽ có ngày thành công.
Sau khi vận chuyển pháp lực hoàn toàn luyện hóa căn nguyên của hai vị Thiên Quân. Phương Hàn cảm thấy pháp lực của mình lại tăng trường rất nhiều, cảnh giới Thiên Quân càng thêm vừng chắc, tiến thêm một bước.
Sau khi tu thành Thiên Quân, cảnh giới, đạo hạnh, lực lượng, thấu hiểu đại đạo đã đạt tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Không còn là cảnh giới của phàm nhân mà là Thiên Quân sống qua vô số kỷ nguyên. khám phá sự huyền bí của Vĩnh Sinh.
Thiên Quân mới là bước đầu tiên của đại đạo Vĩnh Sinh, về sau còn con đường rất dài phải đi.
Cực hạn của Thiên Quân, nghe đồn là cùng chỉ có thể sống được mười kỷ nguyên hỗn độn. Sau khi mười kỷ nguyên hỗn độn tan biến cùng phải ngã xuống. Tiên Vương thì nhiều hơn gấp đôi Thiên Quân, có thể sống được hai mươi kỷ nguyên hỗn độn. Tuy nhiên sau khi thiên địa tan biến hai mươi lần cùng sẽ phải chết.
Toàn bộ chư thiên vạn giới, trong hằng hà sa số quốc gia thời không, thượng cổ thần thoại, thượng cổ truyền kỳ chưa từng xuất hiện đại năng trước hai mươi kỷ nguyên.
Thúc giục trận đồ trong Hồng Mông Điện, Phương Hàn lại bắt đầu tự tu luyện, đồng thời dùng thần niệm đảo qua Đan giới. Hắn biết tuy mình tấn chức Thiên Quân chẳng qua cùng chỉ là cảnh giới Thiên Quân ban đầu. căn bản không có năng lực so sánh với đám Thiên Quân: Tử Vong, Tai Nan. Vinh Hằng, Hỗn Độn... thực lực có chênh lệch nhất định.
Hiện tại hắn tu luyện là vì bù lại chênh lệch. Hồng Mông Điện không phải của hắn. không thể tế luyện. Nhưng toàn bộ Đan giới là của hắn. Thiên Táng Quan cùng là của hắn.
Hiện tại hắn đã đặt ra kế hoạch tăng thực lực, đem Pháp bảo Thiên Táng Quan không kém gì Hồng Mỏng Điện dung nhập vào trong Kỷ Nguyên Thần Trận, làm một mắt trận lớn nhất. Nếu có thể thành công, vậy pháp lực sẽ lại đột nhiên tăng mạnh, gặp đám Thiên Quân Tai Nan. Tử Vong, Vinh Hằng cũng sẽ không luống cuống.
Thiên Táng Quan thần diệu vô cùng, cho dù Phương Hàn tấn chức Thiên Quân cùng không phát uy ra được một nửa uy lực. Ờ trên tay Hoa Thiên Đô, ngay cả một phần mười lực lượng cũng không đến.
Càng tê luyện Thiên Táng Quan, Phương Hàn lại càng cảm thây quan tài này ẩn chứa lực lượng thâm thúy, dường như là chí bảo mà Tạo Hóa Tiên Vương chuẩn bị cho mình vượt qua đại kiếp nạn cuối cùng.
Tạo Hóa Tiên Vương cũng ai ống như Thủy Tổ Thánh Vương, đại nạn gần tới.
Hắn củng trở thành bụi bặm trong lịch sử, không có năng lực Vĩnh Sinh bất diệt chân chính.
Phương Hàn biết nếu có thể kích phát ra tất cả lực lượng của Thiên Táng Quan, trốn vào trong đó. Thậm chí có thể vượt qua đại kiếp tan biến liên tiếp, thọ mệnh dài như Tiên Vương.
Quan tài này vốn dùng để vượt qua kiếp số.
- Thiên Táng Quan, dung nhập kỷ nguyên trở thành mắt trận. Pháp Ngoại Pháp! Pháp Giới Vô Thượng Pháp! Vạn Pháp Môn, Vô Thượng Pháp Môn! Hồng Mông Môn! Tạo Hóa Môn! Chúng Diệu Môn!. ..
Nháy mắt hắn nhốt Thiên Táng Quan vào thân thể của mình.
Lập tức hắn cảm giác được quan tài này cự tuyệt trở thành mắt trận của Kỷ Nguyên Thần Trận. Nó phát ra từng luồng hào quang chống cự, từng luồng khí đen từ trong quan tài bốc lên. Đây là hắc ám thuần túy, thậm chí hắc ám hơn Dạ Đế Thiên Quân của Dạ giới trong truyền thuyết rất nhiều.
Thiên Táng Quan có thể sử dụng là một chuyện, dung nhập vào Kỷ Nguyên Thần Trận trở thành mắt trận lại là một chuyện khác.
Dung nhập mắt trận chẳng khác nào hoàn toàn bị Phương Hàn luyện hóa, trở thành một bộ phận của thân thể. Hiện tại Phương Hàn tấn chức Thiên Quân, hình thái sinh mệnh của thân thể xảy ra biến hóa, tinh thể thần quốc hoàn toàn trở thành Kỷ Nguyên Thần Trận, hắn cũng chân chính trở thành Kỷ Nguyên Thiên Quân.
Vì để cho Thiên Táng Quan này trở thành mắt trận, Phương Hàn gần như thúc giục tất cả đạo thuật mình biết, ngay cả Pháp Giới Vô Thượng Pháp hắn tìm hiểu khi cắn nuốt Quân Thương Sinh thậm chí là Pháp Ngoại Pháp đều được thúc giục.
Pháp giới là một địa phương còn thần bí hơn cả Đan giới. Trong đó chúa tể Pháp giới am hiểu Pháp Ngoại Pháp, nắm giừ Vạn Pháp Môn, là một nhân vật khủng bố, tương đương với Thiên Đình.
Đây là sau khi Phương Hàn tấn chức Thiên Quân mà cảm ứng ra.
Sau khi hắn tấn chức Thiên Quân, lực cảm ứng suy tính cùng trước kia không thể so sánh bàng, trong lúc suy tính mơ hồ cảm giác được trong chư thiên vạn giới có nơi giống như Thiên Đình, Khởi Nguyên Vương Triều, cố Linh Đan. thế lực cực kỳ mạnh mẽ. Pháp giới chính là một trong số đó.
- Thiên địa to lớn. Thiên Quân củng không thể sơ suất. Chỉ có tăng thực lực mới là vương đạo.
Phương Hàn một mặt dùng Kỷ Nguyên Đạo chậm rãi dung hợp Thiên Táng Quan, một mặt quen thuộc toàn bộ Đan giới.
Toàn bộ Đan giới ở trong thần niệm của hắn, hiện ra một hình trứng thật lớn. lơ lừng trong hư không loạn lưu. Tinh bích của Đan giới cũng không biết là quy tắc và pháp tắc gì ngưng luyện thành, chắc chắn không thể phá hủy. Thiên Quân đều không có năng lực phá vỡ, chỉ có thể vào bằng cửa Đan giới.
Mà ở chính giữa Đan giới là một mộ huyệt hoàng kim.
Mộ huyệt hoàng kim chính là phần một của chúa tể Thượng cổ Đan giới, cũng là nơi thần bí nhất của cả Đan giới. Phương Hàn còn chưa vào trong đó thăm dò. Nghe nói Đan giới có năm vị thiên quân và chúa tể Đan giới.
Phương Hàn tuy biết trên cơ bản nắm giữ toàn bộ Đan giới trong tay nhưng cùng không bảo hiểm Bởi vì mộ huyệt của chúa tể Đan giới rất thần bí, phải hoàn toàn luyện hóa Thiên Táng Quan mới có thể tiến vào tìm kiếm bảo bối thậm chí thi thể chúa tể Đan giới sau đó mới tiến hành tế luyện.
Thân thể Phương Hàn không ngừng vận chuyển, không ngừng thi triển Kỷ Nguyên Đạo, trong quá trình luyện hóa Thiên Táng Quan trở thành mắt trận, pháp lực toàn thân cũng được cô đọng. Từng luồng hắc quang, khí tức mai táng chư thiên dung nhập vào thân thể Kỷ Nguyên Thần Trận. Trong mỗi một viên tinh thể thần quốc, hào quang ngưng tụ thành hình dáng quan tài màu đỏ thắm.
Ầm~
Cuối cùng, không biết trải qua bao lâu, Thiên Táng Quan rốt cục phát ra tiếng nổ, hoàn toàn quen thuộc khí tức của Phương Hàn, không hề kháng cự, lơ lửng không ngừng chính giữa Kỷ Nguyên Thần Trận.
- Coi như là bước đầu trở thành một bộ phận của Kỷ Nguyên Thần Trận. Nhưng muốn hoàn toàn luyện hóa không biết năm nào tháng nào. Chỉ sợ chờ ta vượt qua Thiên Quân trở thành Tiên Vương mới có thể hoàn thành.
Ngay lập tức Phương Hàn đứng lên, nhắm mắt nội thị.
Chỉ thấy Thiên Táng Quan cuồn cuộn không ngừng cung cấp lực lượng cho Kỷ Nguyên Thần Trận, củng cố tu vi. Hắn chỉ hơi vận chuyển pháp lực, quan tài liền xuất hiện trong hằng hà sa số tinh thể thần quốc. Thân thể của hắn chân chính không thể phá vỡ.
- Hiện tại cho dù là chân chính thiên địa tan biến, hỗn độn đại kiếp tiến đến, thân thể của ta cùng bất diệt, sẽ không bị thương tổn gì...
Phương Hàn suy tính, mừng rờ nhìn thân thể của mình, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn ngẩng đầu nhìn Linh Lung cùng Vũ Hoàng đang tìm hiểu bí thuật vô thượng, thân thể nhoáng lên rời khôi Hồng Mông Điện, đi tới phía trước mộ huyệt hoàng kim ở chính giữa Đan giới.
Một huyệt hoàng kim cao hơn ức dặm, phạm vi không biết bao nhiêu ức dặm. Chữ ở trước mộ là đan văn thượng cổ, phía trước mộ huyệt có một tấm bia màu vàng sừng sừng.
Phía sau mộ bia là một lối vào tối om.
Nguyên khí đan dược thuần khiết từ trong tòa ra.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ

 

Bình luận

Back to Top