|
|

Chương 636: Luyện hóa mảnh vỡ


Dưới sự trợ giúp của Nhân Hoàng Bút, Phương Hàn lập tức luyện hóa Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, dùng kiện tuyệt phẩm đạo khí Hỏa Hệ này dung nhập vào bên trong Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, tu luyện kinh mạch, huyết nhục, nguyên khí toàn thân, rốt cục cũng luyện hóa tới tình trạng không còn bất cứ tạp chất nào nữa, cảnh giới có thể đốt cháy vạn vật. Hơn nữa lực lượng của hắn đã tăng lên tới tình trạng cùng cấp bậc với thần thú, siêu việt hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới Trường Sinh Bí Cảnh đệ tứ trọng Trụ Quang Cảnh.
Hiện tại tâm linh của hắn hoàn toàn trầm tĩnh, trao đổi cùng thiên địa pháp tắc, các loại pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian đều hiển hiện trên không trung. Những pháp tắc không gian, pháp tắc thời gian này khắc thật sâu trong linh hồn hắn.
Còn nữa, bây giờ Hỏa hệ chính là vi tôn trong Đại Ngũ Hành Thuật.
Đương nhiên hiện tại Thanh Đế Mộc Hoàng Công cũng sinh ra lột xác, từ khi tìm được Hoang Thần Chi Thi, sau đó Hoang Thần Chi Thi bắt đầu dung hợp cùng Thế Giới Chi Thụ, Phương Hàn có được quyền khống chế nó, Thanh Đế Mộc Hoàng Công nhận được truyền thừa của Thế Giới Chi Thụ cùng Hoang Thần Chi Thi cũng bắt đầu lột xác.
Uy lực của thần thông Mộc Hệ đại tăng.
Trong Ngũ Hành mượn mộc sanh hỏa, uy lực của Mộc Hệ đột tiến, uy lực của Hỏa Hệ cũng tương ứng tăng lên. Khiến cho khí linh của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh ở trong Xích Đế Hỏa Hoàng Khí được làm dịu càng thêm cường hoành.
"Ha ha ha, ha ha ha ha! Lúc trước Nhân Hoàng Bút tiền bối đem ta dung nhập vào trong thần thông của Phương Hàn ta còn không muốn, nhưng hiện tại Xích Đế Hỏa Hoàng Khí này càng thêm huyền diệu, còn có cả mộc khí của Thế Giới Chi Thụ nữa, mượn mộc sanh hỏa, uy lực vô tận. Ta cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, càng có Thuần Dương khí liên tục không ngừng cung cấp. Phương Hàn người này có vận khí rất lớn, ta đi theo hắn sớm muộn có một ngày có hi vọng tấn thăng làm tiên khí. Đại Ngũ Hành Thuật rất có lợi với ta, còn có lợi hơn nhiều so với Xích Dung Thiên là nguyên linh Hỏa Thần. Hơn nữa hiện tại Xích Dung Thiên cũng bị Phương Hàn thôn phệ. Hỏa Thần nguyên linh toàn bộ đều hòa tan trong thân thể hắn."
Ở bên trong Xích Đế Hỏa Hoàng Khí có ẩn chứa khí linh của Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh, hắn đang ha ha cười, hưng phấn không thôi.
Mà giờ khắc này Viêm Đế Hỏa Long Đỉnh đã biến thành một khối Tiểu Đỉnh rất nhỏ như hòn sạn ẩn dấu trong thần thông hỏa diễm. Bảo khí đã có thể tùy ý thu lớn nhỏ, huống chi là tuyệt phẩm đạo khí, nếu như nói trước kia Phương Hàn chiếm được tuyệt phẩm đạo khí, bằng vào tu vi của mình thì không thể nào thúc dục được.
Thế nhưng hiện tại có Hoang Thần Chi Thi, cho dù một hơi thúc dục năm kiện tuyệt phẩm đạo khí cũng không phải là không được.
Hơn nữa hiện tại Phương Hàn tấn thăng đến Trụ Quang Cảnh đỉnh phong, động thiên của bản thân cũng vững chắc, lượng hấp thụ nguyên khí Tiên giới rồi chiết xuất đều đạt tới trình độ khủng bố, mỗi ngày có thể ngưng luyện ra ba đến năm trăm vạn viên Thuần Dương đan. Nhưng mà tuyệt phẩm đạo khí tùy ý thúc giục đã tiêu hao hơn trăm triệu, hơn tỷ, thậm chí mười tỷ, ngàn ức Thuần Dương đan. Chỉ với chút nguyên khí Tiên giới mà hắn hấp thu quả thực là nhỏ đến mức đáng thương cảm.
Thế nhưng đối với tu sĩ Trụ Quang Cảnh bình thường mà nói đã là một số lượng khổng lồ rồi.
Tu sĩ Trụ Quang Cảnh bình thường mỗi ngày ngưng luyện ra hơn mười vạn viên Thuần Dương đan đã là cực hạn. Phương Hàn còn hơn bọn họ tới hơn mười lần. Loại số lượng này đã đủ để thúc dục thượng phẩm đạo khí.
Nhưng mà hiện tại Phương Hàn muốn đem tất cả tích súc, pháp tắc đều ngưng tụ lĩnh ngộ tạo vật chi chân đế! Bước vào Tạo Vật Cảnh! Ngưng luyện bất hủ vật chất, đến lúc đó có thể luyện chế thành toàn bộ Bát Bộ Phù Đồ, Tam Thập Tam Thiên chí bảo thành thượng phẩm đạo khí, như vậy thực lực của hắn sẽ tăng mạnh, cũng có thể chiếm cứ được một nơi nho nhỏ trong thiên địa vũ trụ.
Tạo Vật Cảnh luyện chế thượng phẩm đạo khí, trong truyền thuyết cho dù có lén tới Tiên giới cũng có địa vị nho nhỏ.
"Thiên ý tối tăm, tạo vật bí cảnh, chân ý trời xanh, Âm Dương Ngũ Hành, số mệnh vận mệnh, thiên địa chặt chẽ, nhật nguyệt luân hồi, vũ trụ dịch vị. Pháp tắc thời gian, pháp tắc không gian, vận chuyển linh thức, thoát ly chân cương, giải thoát siêu độ, huyết phách linh hồn........" Thời gian từng ngày từng ngày qua đi trong Hoàng Tuyền Đồ.
Mười năm.
Trăm năm.
Năm trăm năm.
Hiện tại Phương Hàn điều chỉnh thời gian trong Hoàng Tuyền Đồ như sau: bên ngoài là một canh giờ, bên trong là một trăm năm. Loại tiêu hao thời gian khủng bố này cần phải có đại lượng Thuần Dương đan chèo chống. Thế nhưng Phương Hàn lại không hề quan tâm. Thuần Dương trọng thủy, Thuần Dương tinh thể sơn mạch trong Hoang Thần Chi Thi thật sự là quá nhiều, không biết bao nhiêu "Một trăm tỷ".
Lúc này tu luyện, Phương Hàn đã chính thức đem tất cả Đạo thuật trước kia đều củng cố lại một lần, hơn nữa còn phải củng cố căn cơ của bản thân nữa.
Thời gian dài tĩnh tọa, mấy trăm năm, hơn một ngàn năm đăm chìm minh tưởng, tâm linh nóng nảy của Phương Hàn cũng hoàn toàn trở nên yên tĩnh, đều chuyển hóa tất cả tính nông nổi lúc trước thành lĩnh ngộ pháp tắc.
Cướp đoạt được tinh thể thời gian của Côn Bằng, Thao Thiết, Nguyên Vô Tội, Phương Hàn triệt để luyện hóa lĩnh ngộ, chuyển hóa thành của mình.
Một ngàn năm, hai nghìn năm...
Tâm linh của Phương Hàn tiếp tục đắm chìm trong lĩnh ngộ đối với pháp tắc.
Tâm linh của hắn thẩm thấu ra khỏi Hoàng Tuyền Đồ, cảm ngộ các loại thiên địa vũ trụ mênh mông, ngao du tại vô số thời gian, khe hở không gian, thấy được vô cùng vô tận nhật nguyệt tinh thần, chu thiên địa la, trong ý niệm của hắn lại có một tia tự tại, tiêu diêu tự tại lịch duyệt thiên địa.
Hơn nữa trong lúc cảm ngộ pháp tắc, Phương Hàn còn vận dụng Tiểu Túc Mệnh Thuật không ngừng xoay tròn rót vào trong thân Nhân Hoàng Bút. Sau đó để Nhân Hoàng Bút chuyển hóa thành một loại lực lượng vô danh thúc dục tàn phiến Tạo Hóa thần khí trong cơ thể.
Tu vi của Phương Thanh Tuyết cũng đạt tới pháp tắc không gian đại viên mãn.
Cảnh giới của Phong Dao Quang tựa hồ cũng tăng lên rất nhanh, giống như Phương Thanh Tuyết đều tu luyện pháp tắc không gian tới đại viên mãn, chuẩn bị lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, giống như Phương Hàn đến cảnh giới Trụ Quang Cảnh.
Thời gian trọn vẹn trôi qua ba ngàn năm.
Mà ở bên ngoài Hoàng Tuyền Đồ mới qua ba mươi canh giờ, gần ba ngày ba đêm.
Trong khoảng thời gian ba ngàn năm khổ tu này, Phương Hàn trọn vẹn dùng ba trăm tỷ Thuần Dương đan để vận chuyển thời gian chi lực trong Hoàng Tuyền Đồ, đồng thời cung cấp nguyên khí nuôi dưỡng để tất cả mọi người tu luyện. Tất cả Thiên Ma trong Bát Bộ Phù Đồ cũng bắt đầu tấn chức, vô số Thiên Ma tu luyện thành Đại Thiên ma vương, số lượng Thiên Ma tu tới Kim Đan cũng đã rất nhiều. Hiện tại đạt tới khoảng chừng ba vạn Thiên Ma tu thành Kim Đan. Còn có một ngàn Thiên Ma vượt qua Phong Hỏa đại kiếp nạn, ngưng luyện thành Thiên Địa Pháp Tương.
Nhưng mà đáng tiếc chính là không có nổi một đầu Thiên Ma tấn thăng đến Bất Tử Chi Thân. Tấn thăng làm Bất Tử Chi Thân chính là Ma thần, ý nghĩa cũng không phải tầm thường. Dưới tình huống suốt ba ngàn năm Phương Hàn cung cấp số lượng Thuần Dương đan sung túc cư nhiên không thể tấn thăng làm Ma thần, có thể thấy được Trường Sinh Bí Cảnh vạn cổ cự đầu gian nan cỡ nào.
Nhưng mà đám tâm phúc của Phương Hàn, Hạc Tiên Tử, Long Huyên, Già Lam, Hồng Di quận chúa, Tinh Vân bảo bảo, ma nữ, Hắc U Vương... Trái lại tu luyện rất nhanh, trong ba ngàn năm này, Già Lam, Tinh Vân bảo bảo cư nhiên tu luyện ra lĩnh vực của mình, bước tới cảnh giới Bất Tử Chi Thân.
Nhưng mà mười đại cự đầu Bất Tử Chi Thân trong Bát Bộ Phù Đồ cũng không có một ai tấn thăng lên tới pháp tắc không gian. Ngũ Kiếm lang quân, Thanh Diện tôn giả cũng không có tấn thăng đến pháp tắc thời gian.
Có thể thấy được càng tu luyện về sau cảnh giới càng khó tăng lên. Trừ phi là thiên phú dị bẩm, bằng không cho dù có nhiều đan dược hơn nữa tu luyện cũng vô ích.
"Ba ngàn năm, ba ngàn năm tu vi, ta trọn vẹn đã tiêu hao ba trăm tỷ Thuần Dương nguyên khí, nhưng mà số lượng này đối với Hoang Thần Chi Thi mà nói cũng chỉ là một phần ngàn mà thôi." Trong lòng Phương Hàn âm thầm tính toán.
"Phương Hàn, ngươi cùng Phương Thanh Tuyết hai người một lần nữa thúc dục số mệnh lực đi, Phương Thanh Tuyết, ngươi thi triển ra linh hồn lạc ấn Vĩnh Sinh chi môn trợ giúp ta một kích cuối cùng, luyện hóa tàn phiến Tạo Hóa thần khí. Ta đều không thể luyện hóa được một chút khối tàn phiến Tạo Hóa thần khí này, hiện tại chỉ có một phương pháp duy nhất là dùng linh hồn lạc ấn Vĩnh Sinh chi môn tới áp chế. Vĩnh Sinh chi môn là thứ siêu việt trên hết thảy, người thấy tận mắt Vĩnh Sinh chi môn đều là người tham ngộ tạo hóa. Ta không có có duyên phận nhìn thấy, thượng cổ Tam Hoàng cũng không có duyên phận này. Duy chỉ có ngươi Điện Mẫu Thiên Quân, ngươi thấy tận mắt qua Vĩnh Sinh chi môn mới có thể trợ giúp ta!"
Nhân Hoàng Bút đột nhiên bộc phát ra một trận thét dài điên cuồng.
Phong vân biến sắc, thiên địa chấn động!
"Được!"
Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết nhìn nhau, hai người lại một lần nữa thúc dục Tiểu Túc Mệnh Thuật, một tòa hư ảnh Vĩnh Sinh chi môn tiến nhập vào thân thể Nhân Hoàng Bút.
"Thiên địa nhất thể! Vận luyện tạo hóa, thần khí nhập thể!" Nhân Hoàng Bút điên cuồng hét lên, thân thể run rẩy tựa hồ như thừa thụ áp lực cực lớn, toàn bộ thân thể triệt để biến thành một đầu bút, sau đó trên thân thể cư nhiên sinh ra vết nứt dày đặc, tựa hồ như có một loại lực lượng tăng lên tới cực hạn vậy.
Nhìn những vết nứt dày đặc này, Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều nhìn nhau, đều cảm nhận được nỗi khiếp sợ trong nội tâm đối phương, mỗi một đạo vết nứt trong số này đều sinh ra lực lượng có thể trực tiếp xé rách vài khối tinh cầu.
Lạc ấn của Vĩnh Sinh chi môn vừa tiến vào trong cơ thể Nhân Hoàng Bút liền lớn lên mười lần, bao trùm khối tàn phiến Tạo Hóa thần khí lớn bằng ngón tay kia. Không thứ gì có thể phá hư Tàn phiến Tạo Hóa thần khí, thế nhưng bây giờ lại sinh ra dấu vết hòa tan.
Trong ba ngàn năm này, với cường giả cấp bậc như Nhân Hoàng Bút không ngừng dùng thủ đoạn trong ba nghìn đại đạo tế luyện, cũng không thể luyện hóa được mảy may khối tàn phiến này, thế nhưng bây giờ có lạc ấn Vĩnh Sinh chi môn ở trước mặt, mọi thứ đều là mây bay, không ngờ nó lại bị giải thể. Đây là một loại uy áp bản năng. Trong truyền thuyết tiên nhân cũng không thể luyện chế ra Tạo Hóa thần khí, cũng không thể chống lại uy nghiêm lạc ấn của Vĩnh Sinh chi môn.
Răng rắc!
Khối tàn phiến này hoàn toàn vỡ nát, sau đó biến thành một cỗ lực lượng mênh mông, vận chuyển trong thân thể Nhân Hoàng Bút. Những vết nứt trên thân thể Nhân Hoàng Bút lập tức được chữa trị, cả thân thể được rèn từ Thiên Tinh thạch cũng chuyển hóa thành một loại màu vàng thẫm, có vẻ xưa cũ, sắc thái như đến từ Hồng Mông Hỗn Độn.
"Ha ha ha ha, ha ha ha ha ha." Lực lượng của Nhân Hoàng Bút đã lộ ra trạng thái tăng vọt: "Rồi, ta đã luyện hóa xong tàn phiến của Tạo Hóa thần khí, thân thể Thiên Tinh thạch rốt cuộc cũng chuyển hóa thành một chút tinh thể tạo hóa, hiện tại cho dù một vị Hư Tiên cũng bị lực lượng của ta làm cho răng rơi đầy đất. Chân Tiên cũng không làm khó dễ ta được. Bản thể của Thái Hoàng Thiên có buông xuống cũng chỉ có địa vị nang với ta mà thôi. Đầu bút của ta có thể chém vỡ cấm chế trên tiên khí, tiên khí cũng không giam giữ được ta."

 

Bình luận

Back to Top