Vị trí hiện tại: Trang chủ > Vô Hạn Tương Lai
|
|
Vô Hạn Tương Lai

Vô Hạn Tương Lai

Thể loại : Khoa Huyễn , Võng Du
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Bạch Ngọc Sách  Ngày cập nhật : 17-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Dịch: truongtieutuyet
Biên:  Drovenger, DoubleLight

Một mảnh nhỏ của Phong Thần bảng gợi ra hàng nghìn hàng vạn câu chuyện, tin tức về tương lai, chân tướng của vị diện, thay đổi sự thật, cải biến tương lai, còn có thể tiến hóa, tăng cường điểm nhân quả cho bản thân. Khi tín niệm của mỗi người mâu thuẫn cùng va chạm với nhau, cái gì mới là sự thực? Cái gì mới là tương lai bản thân thực sự mong muốn?
Đấu trí, các loại thuộc tính cường hóa đối chiến, không ngừng bảo hộ tín niệm chính mình, quá khứ của mỗi người, hết thảy hết thảy, đều ở tương lai!
- Vô hạn lưu, bộ thứ hai, tiếp theo Vô Hạn Khủng Bố , Vô Hạn Tương Lai !
Chương 1: Khởi đầu
Chương 2: Mảnh giấy tiên đoán tương lai!
Chương 3: Kiếp trước, kiếp này
Chương 4: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( nhất )
Chương 5: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( nhị )
Chương 6: Nếu ta là hiệp khách, thiện ác ta sẽ báo! ( tam )
Chương 7: Nghịch lưu cùng manh mối! ( nhất)
Chương 8: Nghịch lưu cùng manh mối! ( nhị )
Chương 9: Nghịch lưu cùng manh mối! ( tam )
Chương 10: Tình cảm rạn nứt! ( nhất )
Chương 11: Tình cảm rạn nứt! ( nhị )
Chương 12: Tình cảm rạn nứt! ( tam )
Chương 13: Mảnh Phong Thần bảng thứ ba (nhất)
Chương 14: Mảnh Phong Thần bảng thứ ba (nhị)
Chương 15: Mảnh Phong Thần bảng thứ ba (tam)
Chương 16: Ba người và bóng ma phía sau lưng ( nhất )
Chương 17: Ba người và bóng ma phía sau lưng ( nhị )
Chương 18: Ba người và bóng ma phía sau lưng ( tam )
Chương 19: Lần đầu giao phong (nhất)
Chương 20: Lần đầu giao phong (nhị)
Chương 21: Giá trị thực sự của Phong Thần bảng ( nhất)
Chương 22: Giá trị thực sự của Phong Thần bảng ( nhị)
Chương 23: Giá trị thực sự của Phong Thần bảng ( tam )
Chương 24: Vệ sĩ cùng cường giả! (nhất)
Chương 25: Vệ sĩ cùng cường giả! (nhị)
Chương 26: Vệ sĩ cùng cường giả! (tam)
Chương 27: Gặp lại Phác Mỹ Chân! (nhất)
Chương 28: Gặp lại Phác Mỹ Chân! (nhị)
Chương 29: Gặp lại Phác Mỹ Chân! (tam)
Chương 30: Vô hạn thế giới...và tử thần! (nhất)
Chương 31: Vô hạn thế giới...và tử thần! (nhị)
Chương 32: Vô hạn thế giới...và tử thần! (tam)
Chương 33: Bố cục của Lăng Tân! (nhất)
Chương 34: Bố cục của Lăng Tân! (nhị)
Chương 35: Bố cục của Lăng Tân! (tam)
Chương 36: Bố Cục, Trương Hằng, Bắt giữ (nhất)
Chương 37: Bố Cục, Trương Hằng, Bắt giữ (nhị)
Chương 38: Bố Cục, Trương Hằng, Bắt giữ (tam)
Chương 39: Bố cục, bạo tạc, đại biến (nhất)
Chương 40: Bố cục, bạo tạc, đại biến (nhị)
Chương 41: Bố cục, bạo tạc, đại biến (tam)
Chương 42: Bố cục, bạo tạc, đại biến (tứ)
Chương 43: Bố cục, bạo tạc, đại biến (ngũ)
Chương 44: Bố cục, bạo tạc, đại biến (lục)
Chương 45: Tình thế hỗn loạn, giết người, thiện cùng ác (nhất)
Chương 46: Tình thế hỗn loạn, giết người, thiện cùng ác (nhị)
Chương 47: Tình thế hỗn loạn, giết người, thiện cùng ác (tam)
Chương 48: Tình thế hỗn loạn, giết người, thiện cùng ác (tứ)
Chương 49: Tình thế hỗn loạn, giết người, thiện cùng ác (ngũ)
Chương 50: Bệnh tâm thần, tâm ma, ba không (nhất)
Chương 51: Bệnh tâm thần, tâm ma, ba không (nhị)
Chương 52: Bệnh tâm thần, tâm ma, ba không (tam)
Chương 53: Phá cục! (nhất)
Chương 54: Phá cục! (nhị)
Chương 55: Phá cục! (tam)
Chương 56: Phá cục! (tứ)
Chương 57: Phá cục! (ngũ)
Chương 58: Phá cục! (lục)
Chương 59: Phá cục! (thất)
Chương 60: Phá cục! (bát)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top