Vị trí hiện tại: Trang chủ > Vô Lại Kim Tiên II
|
|
Vô Lại Kim Tiên II

Vô Lại Kim Tiên II

Thể loại : Tiên Hiệp
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  4vn  Ngày cập nhật : 19-08-17   Đánh giá : 7/10 56

Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một nguyên linh, bay vùn vụt vượt quá vận tốc ánh sáng đến Thần Châu Hạ Thổ. Trong nháy mắt, vầng kim quang cùng Thái Cực Đồ vượt qua hàng vạn dặm, ánh sáng chói lòa, hạ lạc nơi nơi....
Chương 1: Vô Danh
Chương 2: Gặp Lại Tiểu Thanh
Chương 3: Tiện Nghi Đồ Đệ
Chương 4: Thải Y Nghê Thường
Chương 5: Cực Lạc Tiên Phủ
Chương 6: Linh Thứu Lão Yêu
Chương 7: Trọng Bàng Tạc Trận
Chương 8: Đại La Kim Đan
Chương 9: Xúc Phạm Thiên Điều
Chương 10: Dao Trì Công Chủ
Chương 11: Sắc Đảm Bao Thiên
Chương 12: Thiên Binh Hạ Giới
Chương 13: Nguyên Dương Lão Đạo
Chương 14: Tiêu Diệt Thúy Hà
Chương 15: Tiên Thân Hậu Thế
Chương 16: Thâu Đào Sự Kiện
Chương 17: Yêu Ma Quỷ Quái
Chương 18: Vân Du Tứ Hải
Chương 19: Tôn Đạo Ức Phật
Chương 20: Quan Âm Bồ Tát
Chương 21: Miệng Lưỡi Bén Nhọn
Chương 22: Âm Dương Cân Bằng
Chương 23: Dê Thế Tội
Chương 24: Nhị Lang Chân Quân
Chương 25: Hồng Mông Cực Lạc
Chương 26: Thanh Hà Tiên Tử
Chương 27: Tam Bích Tỉ Muội
Chương 28: Tề Thiên Đại Thánh
Chương 29: Một Nhà Đoàn Viên
Chương 30: Lâm Phong Bao Che Khuyết Điểm
Chương 31: Hiểu Biết Nhân Quả
Chương 32: Côn Luân Lục Tiên
Chương 33: Thân Ngoại Hóa Thân
Chương 34: Đến Đại Côn Luân
Chương 35: Trảm Thảo Trừ Căn
Chương 36: Vu Tổ Tần Xuyên
Chương 37: Phá Xác Trọng Tu
Chương 38: Huyết Hồn Thất Phiên
Chương 39: Như Lai Kim Phù
Chương 40: Đông Thổ Hoà Thượng
Chương 41: Nói Phải Củ Cải Cũng Nghe
Chương 42: Đại Đạo Thì Vô Tranh
Chương 43: Ngũ Hành Yên La
Chương 44: Như Ý Kim Kiếm
Chương 45: Hỗn Độn Sát Trận
Chương 46: Ly Sơn Lão Mẫu
Chương 47: Đại Thánh Bái Sư
Chương 48: Hóa Thân Thiện – Ác
Chương 49: Náo Loạn Thiên Cung
Chương 50: Thái Ất Kim Tiên
Chương 51: Đại Thánh Sính Uy
Chương 52: Nhất Ba Vị Bình
Chương 53: Dĩ Tử Tương Oán
Chương 54: Nhân Quả Tuần Hoàn
Chương 55: Nhất Ba Hựu Khởi
Chương 56: Huyết Hà Sát Trận
Chương 57: Thủy Bộ Nguyên Soái
Chương 58: Loạn Tương Sơ Hiện
Chương 59: Diệt Sát Chân Linh
Chương 60: Dị Bảo Hàng Thế
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top