|
|
Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Vương Gia Xấu Xa Cưng Chiều Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời

Thể loại : Lịch Sử , Xuyên Không
Tác giả :    Tình trạng : Hoàn thành
Nguồn :  Chưa biết  Ngày cập nhật : 31-12-18   Đánh giá : 7/10 56

Nàng là người có máu ghen tột đỉnh, thật không may cho ai lấy phải người có máu Hoạn Thư như vậy. Nên nhiều lần chồng nàng đã chạy trốn khỏi nàng, ấy thế mà nàng vẫn tìm được và lôi cổ hắn về. 

Sau đó là màn dỗ dành vợ. Tôn vợ lên đầu, những ngày này nàng sống như vương phi nhưng chỉ được vài ba hôm! 

Một câu  chuyện mang tính chất khá hài hước! Truyện Vương Gia Xấu Xa Cưng Chìu Thê Tử Bỏ Trốn: Nương Tử, Nàng Phải Biết Nghe Lời của tác giả Thẩm Du là câu chuyện tình thú vị và bi hài, lãng mạn.
Chương 1: Mới vào Vương phủ (1)
Chương 2: Mới vào Vương phủ (2)
Chương 3: Mới vào Vương phủ (3)
Chương 4: Một giây giết chết Vương gia (1)
Chương 5: Một giây giết chết Vương gia (2)
Chương 6: Một giây giết chết vương gia (3)
Chương 7: Một giây giết chết Vương gia (4)
Chương 8: Một giây giết chết Vương gia (5)
Chương 9: Một giây giết chết Vương gia (6)
Chương 10: Một giây giết chết Vương gia (7)
Chương 11: Một giây giết chết Vương gia (8)
Chương 12: Một giây giết chết Vương gia (9)
Chương 13: Cô nương thật thông minh (1)
Chương 14: Cô nương thật thông minh (2)
Chương 15: Cô nương thật thông minh (3)
Chương 16: Cô nương thật thông minh (4)
Chương 17: Vô lương PK phúc hắc (1)
Chương 18: Vô lương PK phúc hắc (2)
Chương 19: Vô lương PK phúc hắc (3)
Chương 20: Bất lương PK phúc hắc (4)
Chương 21: Một ngày khảo nghiệm (1)
Chương 22: Một ngày khảo nghiệm (2)
Chương 23: Đáp đúng, có thưởng (1)
Chương 24: Đáp đúng, có thưởng (2)
Chương 25: Đáp đúng, có thưởng (3)
Chương 26: Đáp đúng, có thưởng (4)
Chương 27: Đáp đúng, có thưởng (5)
Chương 28: Đáp đúng, có thưởng (6)
Chương 29: Chống lại phúc hắc như thế nào (1)
Chương 30: Chống lại phúc hắc như thế nào (2)
Chương 31: Chống lại phúc hắc như thế nào (3)
Chương 32: Chống lại phúc hắc như thế nào (4)
Chương 33: Chống lại phúc hắc như thế nào (5)
Chương 34: Vương gia làm cái gì vậy hả (1)
Chương 35: Vương gia làm cái gì vậy hả (2)
Chương 36: Nếu như nàng thích hắn… (1)
Chương 37: Nếu như nàng thích hắn… (2)
Chương 38: Nếu như nàng thích hắn… (3)
Chương 39: Tiểu nha đầu này thật khiến cho y kinh hỉ (1)
Chương 40: Tiểu nha đầu này thật khiến cho y kinh hỉ (2)
Chương 41: Tiểu nha đầu này thật khiến cho y kinh hỉ (3)
Chương 42: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (1)
Chương 43: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (2)
Chương 44: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (3)
Chương 45: Cái này tuyệt đối không phải là vì ghen (4)
Chương 46: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (1)
Chương 47: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (2)
Chương 48: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (3)
Chương 49: Nam nhân này rất yêu nghiệt (4)
Chương 50: Người đàn ông này rất yêu nghiệt (5)
Chương 51: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (1)
Chương 52: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (2)
Chương 53: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (3)
Chương 54: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (4)
Chương 55: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (5)
Chương 56: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (6)
Chương 57: Tên yêu nghiệt này quá thông minh rồi (7)
Chương 58: Tên yêu nghiệt này quá cường đại (8)
Chương 59: Bổn vương muốn bắt đầu thích nàng (1)
Chương 60: Bổn vương muốn bắt đầu thích nàng (2)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top