|
|
Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp

Thể loại : Tiên Hiệp , Đô Thị , Đam Mỹ , Trọng Sinh , Cổ Đại
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  wattpad.com/user/VinaeLemo  Ngày cập nhật : 22-09-22   Đánh giá : 8/10 50

Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm
Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử.
Phong cách: Hắc ám
Số chữ: 943282

Văn án:

- Bản đứng đắn:

Mỗi một cái thế giới đều có một người mà mọi người đều xoay quanh nhân vật đó, chính là kiểu người "Vạn nhân mê", thuật ngữ trong truyện hay gọi là Mary Sue và Tom Sue, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nè.

Và việc cậu phải làm chính là "xử lý" kẻ đó.

- Bản không đứng đắn:

Vì Thân Giác làm sai nên bị phạt phải chịu luân hồi chi khổ.

Để thoát khỏi luân hồi, cậu bắt buộc phải xử lý nhóm vạn nhân mê có mỹ mạo khuynh thành kia. Nhưng trước khi ra tay, cậu cần phải công lược đối phương, khiến đối phương yêu cậu, làm đối phương cam tâm tình nguyện vì cậu mà chết.

Chỉ là, những vạn nhân mê bị công lược đều dần dần hắc hóa......

Thân Giác: Khoan đã, ngươi không phải nhân vật chính thụ sao?

Vạn nhân mê ( cười lạnh): Mọi người đều vui vẻ, ai quy định ta nhất định phải là thụ?

[ Hai thụ gặp nhau, tất có một công! ]

Chú ý:

1. Đam mỹ khoái xuyên.

2. Chủ thụ.

3. 1vs1, 1vs1, 1vs1 (chuyện quan trọng phải nói ba lần).
Chương 1: Xử Lý Hoàng đế (1)
Chương 2: Xử Lý Hoàng Đế (2)
Chương 3: Xử Lý Hoàng Đế (3)
Chương 4: Xử Lý Hoàng Đế (4)
Chương 5: Xử Lý Hoàng Đế (5)
Chương 6: Xử Lý Hoàng Đế (6)
Chương 7: Xử Lý Hoàng Đế (7)
Chương 8: Xử Lý Hoàng Đế (8)
Chương 9: Xử Lý Hoàng Đế (9)
Chương 10: Xử Lý Hoàng Đế (10)
Chương 11: Xử Lý Hoàng Đế (11)
Chương 12: Xử Lý Hoàng Đế (12)
Chương 13: Xử Lý Hoàng Đế (13)
Chương 14: Xử Lý Hoàng Đế (14)
Chương 15: Xử Lý Hoàng Đế (15)
Chương 16: Xử Lý Hoàng Đế (16)
Chương 17: Xử Lý Hoàng Đế (17)
Chương 18: Xử Lý Hoàng Đế (18)
Chương 19: Xử Lý Hoàng Đế (19)
Chương 20: Xử Lý Hoàng Đế (20)
Chương 21: Xử Lý Hoàng Đế (21)
Chương 22: Xử Lý Hoàng Đế (22)
Chương 23: Xử Lý Hoàng Đế (23)
Chương 24: Xử Lý Hoàng Đế (24)
Chương 25: Xử Lý Hoàng Đế (25)
Chương 26: Xử Lý Hoàng Đế (26)
Chương 27: Xử Lý Hoàng Đế (27)
Chương 28: Xử Lý Hoàng Đế (28)
Chương 29: Xử Lý Hoàng Đế (29)
Chương 30: Xử Lý Hoàng Đế (30)
Chương 31: Xử Lý Hoàng Đế (31)
Chương 32: Xử Lý Hoàng Đế (32)
Chương 33: Xử Lý Hoàng Đế (33)
Chương 34: Xử Lý Hoàng Đế (34)
Chương 35: Xử Lý Hoàng Đế (35)
Chương 36: Xử Lý Hoàng Đế (36)
Chương 37: Xử Lý Hoàng Đế (37 - Hoàn)
Chương 38: Xử Lý Quân Tử (1)
Chương 39: Xử Lý Quân Tử (2)
Chương 40: Xử Lý Quân Tử (3)
Chương 41: Xử Lý Quân Tử (4)
Chương 42: Xử Lý Quân Tử (5)
Chương 43: Xử Lý Quân Tử (6)
Chương 44: Xử Lý Quân Tử (7)
Chương 45: Xử Lý Quân Tử (8)
Chương 46: Xử Lý Quân Tử (9)
Chương 47: Xử Lý Quân Tử (10)
Chương 48: Xử Lý Quân Tử (11)
Chương 49: Xử Lý Quân Tử (12)
Chương 50: Xử Lý Quân Tử (13)
Chương 51: Xử Lý Quân Tử (14)
Chương 52: Xử Lý Quân Tử (15)
Chương 53: Xử Lý Quân Tử (16)
Chương 54: Xử Lý Quân Tử (17)
Chương 55: Xử Lý Quân Tử (18)
Chương 56: Xử Lý Quân Tử (19)
Chương 57: Xử Lý Quân Tử (20)
Chương 58: Xử Lý Quân Tử (21)
Chương 59: Xử Lý Quân Tử (22)
Chương 60: Xử Lý Quân Tử (23)
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top