|
|
Xuyên Nhanh Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Xuyên Nhanh Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Thể loại : Ngôn Tình , Đô Thị , Xuyên Không , Khác , Nữ Phụ
Tác giả :    Tình trạng : Đang ra
Nguồn :  sưu tầm  Ngày cập nhật : 05-08-22   Đánh giá : 8/10 50

Tác giả: nguyennphuongg

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Giới thiệu:

Trong mỗi một tiểu thuyết, nữ phụ luôn là nhân vật khiến đọc chán ghét, luôn là người chống đối nữ chính, luôn muốn đoạt đi những thứ của nữ chính...

Nhưng thật ra họ cũng là người, họ cũng có tâm tư tình cảm của mình.

Chỉ là tác giả cố tình phóng đại mọi thứ, cố tình khiến họ trở nên đáng ghét, cố tình khiến họ phải đối đầu với nữ chính, làm nền cho nữ chính, và rồi kết cục của họ luôn là thê thảm, bi thương

Những oán hận sâu trong lòng của các nhân vật nữ phụ đã đưa họ đến tiệm sách "Nhân Sinh Mộng".

Liệu chủ nhân của tiệm sách này có giúp gì được cho những vị khách của họ không?
Chương 1: 1: Mở Đầu
Chương 2: 2: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 2
Chương 3: 3: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 3
Chương 4: 4: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 4
Chương 5: 5: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 5
Chương 6: 6: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 6
Chương 7: 7: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 7
Chương 8: 8: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 8
Chương 9: 9: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 9
Chương 10: 10: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 10
Chương 11: 11: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 11
Chương 12: 12: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 12
Chương 13: 13: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 13
Chương 14: 14: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 14
Chương 15: 15: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 15
Chương 16: 16: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 16
Chương 17: 17: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 17
Chương 18: 18: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã18
Chương 19: 19: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 19
Chương 20: 20: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 20
Chương 21: 21: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 21
Chương 22: 22: Hế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 22
Chương 23: 23: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 23
Chương 24: 24: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 24
Chương 25: 25: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 25
Chương 26: 26: Thế Giới 1 Thanh Mai Trúc Mã 26
Chương 27: 27: Phiên Ngoại Thế Giới 1
Chương 28: 28: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 1
Chương 29: 29: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot;2
Chương 30: 30: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 3
Chương 31: 31: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 4
Chương 32: 32: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 5
Chương 33: 33: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 6
Chương 34: 34: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 7
Chương 35: 35: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 8
Chương 36: 36: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 9
Chương 37: 37: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 10
Chương 38: 38: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 11
Chương 39: 39: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 12
Chương 40: 40: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 13
Chương 41: 41: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 14
Chương 42: 42: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 15
Chương 43: 43: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 16
Chương 44: 44: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 17
Chương 45: 45: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 18
Chương 46: 46: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 19
Chương 47: 47: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 20
Chương 48: 48: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 21
Chương 49: 49: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 22
Chương 50: 50: Thế Giới 2 Công Lược Quot; Đại Bossquot; 23
Chương 51: 51: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 24
Chương 52: 52: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 25
Chương 53: 53: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 26
Chương 54: 54: Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot; 27
Chương 55: 55: Phiên Ngoại Thế Giới 2 Công Lược Quot;đại Bossquot;
Chương 56: 56: Thế Giới 3 Vũ Nữ Tây Vực 1
Chương 57: 57: Thế Giới 3 Vũ Nữ Tây Vực 2
Chương 58: 58: Thế Giới 3 Vũ Nữ Tây Vực 3
Chương 59: 59: Thế Giới 3 Vũ Nữ Tây Vực 4
Chương 60: 60: Thế Giới 3 Vũ Nữ Tây Vực 5
 
Loading
 

Bình luận

Back to Top